Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?lhan Berk Sözleri

Bu?ulu camlardaki sözler gibisin; Yani nefesim olmadan bir hiçsin.

Ben dostlar?m? hiç satmad?m! Çünkü; ya be? para etmez ç?kt?lar ya da paha biçilemez...

Ne zaman ki dinledi?iniz ?ark?lar size O'nu hat?rlatmaz; i?te ancak o zaman hayattan bi tat alabilirsiniz.

A?z?yla ku? tutsa da sevemedi?im insanlar var benim! Bir de can?ma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.

Tek pi?manl???m kelimelerimi bile haketmeyen insanlara, saatlerce cümleler kurmakt?r.

Kimseyi k?rmayay?m diyorum, bir de bak?yorum kendim paramparçay?m!

Korkuyorum, birgün biri ç?k?p Ey ?nsano?lu ! diyecek ve kimse üstüne al?nmayacak .

Gelece?i olmayan a?k?n pe?inden gidilmez; Sen öldün benim için. Bilirim ki; Ölenle ölünmez.

Akla gelen, ba?a gelir diyorlar ya, yalan ! Öyle olsa, milyonlarca sen dü?erdi ba??ma.

Annemin Allah belan? versin" dedi?i gün tan??m??t?k seninle.

Bazen unutuyor insan, unutuldu?unu da.

Kötü bir niyeti yoktu asl?nda, sakarl?k i?te; Kalbimi k?rd? gitti.

Bazen ihtiyaç duyuyor insan, sevildi?ini bilmeye.

Varsa kar??l???, sonuna dek gideceksin ! ama yoksa kar??l???; i̇lk kav?aktan döneceksin.

Akl?ma gelme diye dinleyemedi?im ?ark?lar var benim.

?stedi?im tek ?ey Gece ba??n? yast??a koydu?unda, Akl?na gelebilmek...

Ne gerek var kafiyeli cümleler kurmaya..Özledim i?te, o kadar .

Kad?na ya?'? sorulmaz. Çünkü oda bilmez a?lad??? gecelerin hesab?n?, kitab?n?.

Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildi?im kadars?n; dahas? yok...

?üphesiz ki Allah her ?eyi bilir, Seni nas?l sevdi?imi de...

?lk izlenim çok önemlidir..?lk iki dakika kocaman bir yüre?i var san?rs?n; Sonra bir ömür o yürekte, ilk iki dakikay? arars?n.

Dikkat et ama'larla beni kaybettin, ke?ke'lerle kendini mahvedeceksin!

Allah'a emanet ol, dedi ve gitti. - Güldüm..Zaten ba?ka kimim var ki ?

?stedi?in kadar hayat?m?n k?y?s?nda, kö?esinde bulunabilirsin. Üzgünüm ama bir daha asla 'merkezinde' olmayacaks?n .

"ŽUmudunu kaybetme belki döner..Ama çokta ümitli olma; Belkide gitti?ini senden daha çok sever.

Hani ne yaparlarsa yaps?nlar hep çok sevdi?in insanlar var ya, Onlar?n seni en çok üzenler olmas?, ne garip.

Manas?z söz duymaktansa, horoz sesi duymay? tercih ederim; En az?ndan ötece?i zaman? bilir.

Sesini hat?rlam?yorum bile; ama söyledikleri hala akl?mda .

Hesab?n? veremeyece?iniz i?lere kalk??may?n..Çünkü öteki tarafta bula??k y?katm?yorlar.

Eskitiyorum eskitiyorum, kal?yor ne kadar güzel oldu?un.

#547

 
© 2015
AŞK