Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?lkbahar ?iirleri

ilkbahar ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? ilk bahar ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun ilk bahar ?iirleri:
?lkbahar
Bir senede dört mevsim var
Birbirini kovalar
?lkbahar, yaz, sonbahar, k??
Çiçekli, karl? bir ak??
?lkbaharda canlan?r yer
K?rlar hep ye?iller giyer
Döner geline her a?aç
Süslü bir etektir yamaç
Dere akar ça??l ça??l
Kuzularla dolar a??l
?imdi bakars?n gök nurlu
?imdi bakars?n ya?murlu
Güne? bir do?ar bir kaçar
Hava bir kapar bir açar
YUSUF Z?YA ORTAÇ
————-
?lkbahar Rüzgâr?
Yârla kesti aram?
?lkbahar rüzgâr?
?lkten sona selâmlar?m? götürmemi?
?lkbahar rüzgâr?
Simsiyah ya?mur bulutlar?n? katm?? önüne
?lkbahar rüzgâr?
Sele tutmu? hat?ralar?m?z?
?lkbahar rüzgâr?
Dost desem de?il, dü?man?m da olamaz
?lkbahar rüzgâr?
Nedense nefesini nefesime katmad?
?lkbahar rüzgâr?
Umutlar?m?z? hangi çiçekte gizledin
S?rlar küpü ilkbahar rüzgâr?
Yoksa yere dü?en say?s?z ya?mur damlas?nda m?
?lkbahar rüzgâr?
Bo?luktay?m ?imdi, sensizim
Yüre?imdeki s?z?m ilkbahar rüzgâr?
Sevdam?z?n hem tan???, hem san???
Yârla kesti aram? ilkbahar rüzgâr?
————-
Ye?illenip de Gelince ?lkbahar
Canlan?r topraklar çay?r çimen
Ye?illenip de gelince ilkbahar
Börtü böcek hareketlenir hemen
Ye?illenip de gelince ilkbahar
Açar mis kokulu güzel çiçekler
Rengarenk menek?eler gelincikler
P?r p?r uçu?ur minik kelebekler
Ye?illenip de gelince ilkbahar
K?rlar? süsler sar? papatyalar
Güzelim kardelenlerle navruzlar
V?z?ldayarak gezinir ar?lar
Ye?illenip de gelince ilkbahar
Kar?ncalar s?ra s?ra dizilir
Uzaklardan leylekler de gelir
A?aç dikilir, ba? bahçe gezilir
Ye?illenip de gelince ilkbahar
Ça??ldayarak ak?nca dereler
Yata??na s?gmaz co?ar nehirler
Yeniden ?enlenir da?lar tepeler
Ye?illenip de gelince ilkbahar
Koyunlar kuzular mele?ir gezer
?nsan a??k olur türküler dizer
?smail ilkbahar? da çok sever
Ye?illenip de gelince ilkbahar
————-
?lkbahar Ak?am?nda
Yine seni ya??yorum,
Bir ?lkbahar ak?am?nda.
Mutlu olmak istiyorum
Bir ?lkbahar ak?am?nda.
Bilmem hangi iklimdesin?
Görülmeyen sakl?mdas?n.
Yüre?imde akl?mdas?n,
Bir ?lkbahar ak?am?nda.
Dü?ünmemek elde de?il,
Seviyorum, dilde de?il.
Yürüyorum, yolda de?il,
Bir ?lkbahar ak?am?nda.
Sen açmayan çiçek gibi,
Ben uçmayan böcek gibi,
Bu ayr?l?k gerçek gibi,
Bir ?lkbahar ak?am?nda.
Kul denince ben soruldum.
Sensiz a?ktan çok yoruldum.
Mecnun idim, bil, duruldum.
Bir ?lkbahar ak?am?nda.
————-
?lkbahar Ya?murlar?
Ak?am sabah demezde ya?ar.
Damlalar ?ak?r ?ak?r akar.
Co?ar co?ar, sel olur ça?lar.
Kokar ilkbahar ya?murlar?.
Bulut seslenir ?im?ek çakar.
Dereler, ?rmaklarda ta?ar.
Bilinmez zaman?da ya?ar.
Kokar ilkbahar ya?murlar?.
Islan?r aç?k kalanlar?
Yapamazlar yok hatalar?.
Do?adan gelen kaynaklar?.
Kokar ilkbahar ya?murlar?.
Ya?murlar?n ?slad?klar?.
Mahsun mahsunda bak??lar?.
Mele?ir koyun kuzular?.
Kokar ilkbahar ya?murlar?.
Ya?an ya?murun ak??lar?.
Güne? vururda ???klar?.
Gökyüzünde gökku?aklar?
Kokar ilkbahar ya?murlar?.
Haydaro?lu'da görür ko?ar.
Ya?murdan bilin herkes kaçar.
De?mesin do?ayada nazar.
Kokar ilkbahar ya?murlar?.
————-
Sen Hala Geleceksin
Ku?lar kanad?n? açm??, yavrusunu bekliyor,
Bense seni bekliyorum, can?m sevgilim,
Günler, aylar, y?llar geçti bekledim, bekledim,
Yine geçti ilkbahar, sen hala geleceksin.
Özlem çekiyor kalbim, saatler sanki bir y?l,
Neden bu kadar insafs?zs?n, ta? kalplisin nas?l,
Yollar?m düz de?il, dikenlerle örtülü bir bay?r,
Yine geçti ilkbahar, sen hala geleceksin.
Arad?m sordum seni uçan, ku?lara,
Bulamad?m seni, yolland?m da?lara,
Sesini arad?m, kulak verdim naralara,
Yine geçti ilkbahar, sen hala geleceksin.
Yeter art?k dön gel, bitsin bu hasret,
B?rak art?k gururu, ?u naz? bir terk et,
Suç mu seni, can?mdan çok sevmek,
Yine geçti ilkbahar, sen hala geleceksin.
A?açlar yaprak döktü
sen hala döneceksin,
Bu gidi?le sevgilim,
mezar?ma geleceksin
————-
Ho? Geldin ?lkbahar
Kelebek çiçe?e,
A??klar çimene uzan?yor,
Burcu burcu papatya kokuyor,
Ho? geldin ilkbahar ya?muru
Her yere tomurcuk yay?l?yor,
Bulut a?l?yor tomurcu?a,
Güne? gülüyor rengarenk gökku?a??na,
Ho? geldin ilkbahar güne?i
Aldatarak ?a?k?na döndürür,
Hastaland?rarak yast??a dövdürür,
Yorarak i?ten kovdurur,
Ho? geldin ilkbahar yorgunu
Mart?, güvercinle söyle?ir,
Kuzu, çoban? ile dertle?ir,
Bulut, güne?le sevi?ir,
Ho? geldin ilkbahar.
————-
Bahar ve Bahar
Vefal?, sevdal?, ba?ar?l?
?lkbahar gibi de?il
Sonbahar!
?lkbahar
Tüm dü?ler gelinlikler içinde
Vuslata aç
Hepsi gerdek pe?inde...
Bir gönül yelidir esen
Yüre?inin heyecan?
A?aç dallar?nda çelenk
Yüce da? ba?lar? ba??mda
Gönül bulutlar?n üstünde
A?k
Yakar???n hu?u dolu tininde
Umutlar
Pembe servilerin serinliklerinde
Ba?ar?
?lkbahara ince çizgili bir gülümseme
Ve
Meyhanede s?zm?? mutluluk...
?lkbahar
?hanet!
?lk rüzgarda dökülen çiçekler
Da? ba?lar?nda sadece sis
Gözü ya?l? bulutlar
Selvi diplerinde gömülü umutlar
Ba?ar?; korku ve umutsuz bir mask
Ve gözler kör
Meyhane elde bir
Meyde k?rm?z? bir karamsarl?k...
Vefal?, sevdal?, ba?ar?l?
?lkbahar gibi de?il
Sonbahar
Co?kuyla, gururla, a?kla ya?amal?

#3003

 
© 2015
AŞK