Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?nce Sözler Mesajlar

K?sa ince sözler 2014 güzel ince mesajlar sayfas? -
En çok dikkat edece?imiz ?ey, birbirimizin kusurlar?n? afv edece?iz, sabredece?iz. Sabredenin gidece?i yer cennetdir
Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)
Sak?n sanma ki hay?n berhurdâr olur; ak?bet ya boynu vurulur, ya berdar olur.
Elden geldi?i kadar kaç kötü arkada?tan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli y?landan. Y?lan zehir ak?t?p, insan? candan eder, Ama kötü arkada?, can ve imandan eder.
Mevlânâ Hâlid-i Ba?dâdî (Rahmetullahi aleyh)
Olacak olsa gerek çâr-ü nâ-çâr, gerek kalbin gen tut, gerek dâr.
Gençli?in k?ymetini ihtiyarlar, huzûrun k?ymetini huzûrsuzlar, s?hhatin k?ymetini hastalar, hayat?n k?ymetini ölüler bilir.
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)
Temiz suya kurba?an?n vakvaks?ndan ne zarar!
islamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. ?slamiyetin d???nda hiçbir menfaat yoktur ve olamaz
Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)
Bir ki?inin ki yard?mc?s? Allah ola, Var k?yas eyle ki ol ne ?ah ola.
Hakîki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde de eksilmeyendir
Yahyâ bin Muâz-? Râzî (Rahmetullahi aleyh)
Er odur ki dünyada koya bir eser;
Esersiz ki?inin yerinde yeller eser.
Barbaros Hayreddin Pa?a
Çal??mak insan?n hem Bedenini Dinç Tutar Hemde ufkunu Açar.
Veren de O, alanda O, nedir senden gidecek?
Telâ??n? görenler, can senin zannedecek!...
Bir Mümin Fani Dünyada yapt??? Bütün Do?rular? Birdahaki Hayat?nda Gerçek oLarak ve fazlas?yla Al?cakt?r.
Hâk ol ki, Hudâ mertebeni eyleye âli.
Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli de?i?meyen kimsedir.
Ömer bin Abdülazîz (rahmetullahi aleyh)
Fani Dünyada Hak geçsede Hakk?n Huzurunda Hakk?n OLan? Alacaks?n.
Ey birader pekçe sakla r?zk?n? etme telef, Dü?mana kal?rsa kals?n, dosta muhtaç olma tek.
Abdullah bin Abdülaziz ;
" insano?lu gaflete dalar ise, Allahü teâlân?n emirlerini yapmaz ve yasaklad??? ?eyleri yapmaya ba?lar. ?nsanlardan korkarak, emr-i ma'rûf ve nehy-i an-il-münker; iyili?i emredip, kötülüklerden al?koyma farz?n? terk eder."
Bir Müminin temeli nekadar Sa?lam Olursa iman?da okadar kuvvetli olur
Ki?i nâm ile i?ler i?i, nams?z bir pula de?mezmi? ki?i!
Bir Mümin Fani Dünyada yapt??? Bütün Do?rular? Birdahaki Hayat?nda Gerçek oLarak ve fazlas?yla Al?cakt?r.
Hâk ol ki, Hudâ mertebeni eyleye âli.
Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli de?i?meyen kimsedir.
Ömer bin Abdülazîz (rahmetullahi aleyh)
Fani Dünyada Hak geçsede Hakk?n Huzurunda Hakk?n OLan? Alacaks?n.
Ey birader pekçe sakla r?zk?n? etme telef, Dü?mana kal?rsa kals?n, dosta muhtaç olma tek.
Abdullah bin Abdülaziz ;
" insano?lu gaflete dalar ise, Allahü teâlân?n emirlerini yapmaz ve yasaklad??? ?eyleri yapmaya ba?lar. ?nsanlardan korkarak, emr-i ma'rûf ve nehy-i an-il-münker; iyili?i emredip, kötülüklerden al?koyma farz?n? terk eder."
Bir Müminin temeli nekadar Sa?lam Olursa iman?da okadar kuvvetli olur
Ki?i nâm ile i?ler i?i, nams?z bir pula de?mezmi? ki?i!
En çok dikkat edece?imiz ?ey, birbirimizin kusurlar?n? afv edece?iz, sabredece?iz. Sabredenin gidece?i yer cennetdir
Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)
Sak?n sanma ki hay?n berhurdâr olur; ak?bet ya boynu vurulur, ya berdar olur.
Elden geldi?i kadar kaç kötü arkada?tan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli y?landan. Y?lan zehir ak?t?p, insan? candan eder, Ama kötü arkada?, can ve imandan eder.
Mevlânâ Hâlid-i Ba?dâdî (Rahmetullahi aleyh)
Olacak olsa gerek çâr-ü nâ-çâr, gerek kalbin gen tut, gerek dâr.
Gençli?in k?ymetini ihtiyarlar, huzûrun k?ymetini huzûrsuzlar, s?hhatin k?ymetini hastalar, hayat?n k?ymetini ölüler bilir.
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)
Temiz suya kurba?an?n vakvaks?ndan ne zarar!
islamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. ?slamiyetin d???nda hiçbir menfaat yoktur ve olamaz
Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)
Bir ki?inin ki yard?mc?s? Allah ola, Var k?yas eyle ki ol ne ?ah ola.
Hakîki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde de eksilmeyendir
Yahyâ bin Muâz-? Râzî (Rahmetullahi aleyh)
Er odur ki dünyada koya bir eser;
Esersiz ki?inin yerinde yeller eser.
Barbaros Hayreddin Pa?a
Çal??mak insan?n hem Bedenini Dinç Tutar Hemde ufkunu Açar.
Veren de O, alanda O, nedir senden gidecek?
Telâ??n? görenler, can senin zannedecek!...
Kurakl?k çöksede denizlerine gönlünün
?nan gözya?lar?mla sulard?m seni sonuna de?in ömrümün
Seni sevdigim kadar yasasaydim; ölümsüzlügün adini ask koyardim
Bir kus olup gitsem, assam su enginleri, varsam senin yanina. Öpsem doyasiya, koklasam seni
En güzel yarinlar senin olsun, sen buna layiksin ömrün mutluluklarla dolsun.
Eger gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatlim canin sagolsun.
Bir gün dudaklarin kurursa okyanusu getiririm sana, aksam ayazinda titrersen günesi getiririm sana,
eger gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana
Bir yudum zehir olsan, bir an bile dü?ünmeden seni içerdim,
S?rf seninle bir olmak ve seni içimde hissetmek için.
Sen bazen en zifiri karanl?k, bazen gecemin güne?i,
Sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan?,
Sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni...
Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak,
Mutluluk ise gözbebe?in kadar yak?n olsun,
Umutlar?n gerçek gerçeklerin, mutluluklar?n sonsuz olsun..
Güne?in bile buz tuttu?u bir yerde, e?er ate? görürsen,
Bilki o ate? senin için yanan kalbimdir.
Art?k bulutlara yaz?yorum hasretimi,
Ya?mur ya??nca anlars?n seni ne çok özledi?imi!...
Sesini duysamda heran yüzünü görmek gibi de?il
Özledi?imi bil heran hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il.
Bunca çilenin sonu de?ilmi bir avuç toprak,
Ölümden yana korkum yok,
Tek korkum unutulmak.
Küçük bir özlem yakarsa yüre?ini
Ve ac? çekersen hasretten yana beni an .
Çünkü ben, içimde yüzbinlerce özleminle,
Hergün seni anarak ya??yorum.
Çok ince mesajlar
Çal??mak insan?n hem Bedenini Dinç Tutar Hemde ufkunu Açar.
Veren de O, alanda O, nedir senden gidecek?
Telâ??n? görenler, can senin zannedecek!...
Bir Mümin Fani Dünyada yapt??? Bütün Do?rular? Birdahaki Hayat?nda Gerçek oLarak ve fazlas?yla Al?cakt?r.
Hâk ol ki, Hudâ mertebeni eyleye âli.
Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli de?i?meyen kimsedir.
Ömer bin Abdülazîz (rahmetullahi aleyh)
Fani Dünyada Hak geçsede Hakk?n Huzurunda Hakk?n OLan? Alacaks?n.
Ey birader pekçe sakla r?zk?n? etme telef, Dü?mana kal?rsa kals?n, dosta muhtaç olma tek.
Abdullah bin Abdülaziz ;
" insano?lu gaflete dalar ise, Allahü teâlân?n emirlerini yapmaz ve yasaklad??? ?eyleri yapmaya ba?lar. ?nsanlardan korkarak, emr-i ma'rûf ve nehy-i an-il-münker; iyili?i emredip, kötülüklerden al?koyma farz?n? terk eder."
Bir Müminin temeli nekadar Sa?lam Olursa iman?da okadar kuvvetli olur
Ki?i nâm ile i?ler i?i, nams?z bir pula de?mezmi? ki?i!
En çok dikkat edece?imiz ?ey, birbirimizin kusurlar?n? afv edece?iz, sabredece?iz. Sabredenin gidece?i yer cennetdir
Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)
Sak?n sanma ki hay?n berhurdâr olur; ak?bet ya boynu vurulur, ya berdar olur.
Elden geldi?i kadar kaç kötü arkada?tan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli y?landan. Y?lan zehir ak?t?p, insan? candan eder, Ama kötü arkada?, can ve imandan eder.
Mevlânâ Hâlid-i Ba?dâdî (Rahmetullahi aleyh)
Olacak olsa gerek çâr-ü nâ-çâr, gerek kalbin gen tut, gerek dâr.
Gençli?in k?ymetini ihtiyarlar, huzûrun k?ymetini huzûrsuzlar, s?hhatin k?ymetini hastalar, hayat?n k?ymetini ölüler bilir.
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)
Temiz suya kurba?an?n vakvaks?ndan ne zarar!
islamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. ?slamiyetin d???nda hiçbir menfaat yoktur ve olamaz
Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)
Bir ki?inin ki yard?mc?s? Allah ola, Var k?yas eyle ki ol ne ?ah ola.
Hakîki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde de eksilmeyendir
Yahyâ bin Muâz-? Râzî (Rahmetullahi aleyh)
Er odur ki dünyada koya bir eser;
Esersiz ki?inin yerinde yeller eser.
Barbaros Hayreddin Pa?a
Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun.
Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun...
Bulutlar?n gözya?lar? pencerene vururken,
Dü?lere dald???n bir gecede,
Hangi hayaller sana uyumay? unutturuyorsa,
Gelecek sana onlar? ya?ats?n...
?imdi tek bir y?ld?z gibiyim gökyüzünde,
Ve her gece bir öpücük hissedersen yüzünde
Sil yüzünü ve gülümse
Yapraklar sararip dökülürken yere,
yasli gözlerini çevirip göklere,
her gün istemem yilda bir kere,
adimi anmayi sakin unutma!
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yillari bir mevsimde yasamaya raziyim seninle...
Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

#2635

 
© 2015
AŞK