Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ngilizce Özlü Sözler

?ngilizce özlü sözler ve türkçe anlamlar? sayfas? -
Brain cells come and brain cells go, but fat cells live forever.
(Beyin hücreleri gelip geçici, ya? hücreleri ise hep sizinledir...)
Time is the best teacher; Unfortunately it kills all its students!
(Zaman en iyi ö?retmendir, ama tüm ö?rencilerini öldürür.)
"I'm so miserable without you, it's almost like you're here."
(Sensiz okadar mutsuzum ki, t?pk? buradaym??s?n gibi)
He who laughs last thinks slowest
(son gülen jetonu en son dü?endi.)
Death is not the worst that can happen to men.
ölüm insan?n ba??na gelebilecek en kötü olay de?ildir.
Brain cells come and brain cells go, but fat cells live forever.
Beyin hücreleri gelip geçici, ya? hücreleri ise hep sizinledir
The advance of liberty is the path to both a safer and better world.
Özgürlüklerin artmas? daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.
To perceive is to suffer.
Alg?lamak çile çekmektir.
He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son dü?endi
Hukuk mant?ks?z zekad?r.
Law is mind without reason.
Time is the best teacher ; Unfortunately it kills all its students.!
Zaman en iyi ö?retmendir, ama tüm ö?rencilerini öldürür
Union gives strength.
Nerede birlik orada dirlik.
I`m so miserable without you, it`s almost like you`re here`
Sensiz okadar mutsuzum ki, t?pk? buradaym??s?n gibi
A fanatic is one who can' t change his mind and won' t change the subject.
Fanatik bir ki?i kafas?n? de?i?tiremeyen ve konuyu de?i?tirmeyendir.
Be content with your lot ; one cannot be first in everything.
K?smetinize raz? olun ; insan her ?eyde birinci olamaz.
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Ba?ar? bir ba?ar?s?zl?ktan di?erine hevesinizi yitirmeden gidebilmektir.
He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son dü?endi
It is not only fine feathers that make fine birds.
Güzel ku?u güzel yapan sadece güzel tüyleri de?ildir.
Age doesn`t always bring wisdom, Sometimes age comes alone
Ya?lanmak herzaman yan?nda bilgelik getirmiyor. Bazen de tekba??na ç?kageliyor
It is easy to be brave from a safe distance.
Uzak bir mesafeden cesur olmak kolayd?r.
Be careful when you fight the monsters, lest you become one.
Canavarlarla sava??rken onlardan biri olmamak için dikkatli olun.
Ignorance, the root and the stem of every evil.
Cehalet her kötülü?ün kökü ve gövdesidir.
global warming is like a woman, one never knows what it is going to do
küresel ?s?nma kad?n gibidir nerde ne yapaca?? belli olmaz
A poem begins in delight and ends in wisdom.
Bir ?iir haz ile ba?lar hikmet ile biter.
Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.
Nazik olun zira tan??t???n?z herkes zor bir mücadele veriyor.
I will prepare and some day my chance will come.
Ben üzerime dü?eni yapar?m ve ?ans?m bir gün yaver gider.
In three words I can sum up everything I've learned about life : it goes on.
Hayat ile ilgili ö?rendi?im her ?eyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.
Chew before you swallow.
Yutmadan önce çi?neyin.
It has been my experience that folks who have no vices have very few virtues.
Kötülük yapmam?? ki?ilerin çok az iyilik yapt?klar?na tan?k olmu?umdur.
We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
Yorumlamayaca??z, sendelemeyece?iz, ve ba?ar?s?z olmayaca??z.
Age doesn't always bring wisdom, Sometimes age comes alone
(Ya?lanmak herzaman yan?nda bilgelik getirmiyor. Bazen de tekba??na ç?ka geliyor..)
global warming is like a woman, one never knows what it is going to do
(küresel ?s?nma kad?n gibidir nerde ne yapaca?? belli olmaz)

#2777

 
© 2015
AŞK