Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

İngilizce Özlü Sözler

ingilizce özlü Sözler :

Death is not the worst that can happen to men.

 ölüm insanın başına gelebilecek en kötü olay değildir.

 ingilizce özlü Sözler : Brain cells come and

brain cells go, but fat cells live forever.

 Beyin hücreleri gelip geçici, yağ hücreleri ise hep

sizinledir

 ingilizce özlü Sözler : The advance of liberty

is the path to both a safer and better world.

 Özgürlüklerin artması daha güvenli ve daha iyi bir

dünyaya giden yoldur.

 ingilizce özlü Sözler : To perceive is to suffer.

 Algılamak çile çekmektir.

 ingilizce özlü Sözler : He who laughs last

thinks slowest

 son gülen jetonu en son düşendi

 ingilizce özlü Sözler : Hukuk mantıksız zekadır.

 Law is mind without reason.

 ingilizce özlü Sözler : Time is the best teacher

; Unfortunately it kills all its students. !

 Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür

 ingilizce özlü Sözler : Union gives strength.

 Nerede birlik orada dirlik.

 ingilizce özlü Sözler : `I`m so miserable

without you, it`s almost like you`re here`

 Sensiz okadar mutsuzum ki, tıpkı buradaymışsın gibi

 ingilizce özlü Sözler : A fanatic is one who

can' t change his mind and won' t change the subject.

 Fanatik bir kişi kafasını değiştiremeyen ve konuyu

değiştirmeyendir.

 ingilizce özlü Sözler : Be content with your lot

; one cannot be first in everything.

 Kısmetinize razı olun ; insan her şeyde birinci olamaz.


 ingilizce özlü Sözler :Success is the ability to

go from one failure to another with no loss of

enthusiasm.

 Başarı bir başarısızlıktan diğerine hevesinizi

yitirmeden gidebilmektir.

 ingilizce özlü Sözler : He who laughs last

thinks slowest

 son gülen jetonu en son düşendi

 ingilizce özlü Sözler : It is not only fine

feathers that make fine birds.

 Güzel kuşu güzel yapan sadece güzel tüyleri değildir.

 ingilizce özlü Sözler : Age doesn`t always bring

wisdom, Sometimes age comes alone

 Yaşlanmak herzaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen

de tekbaşına çıkageliyor

 ingilizce özlü Sözler : It is easy to be brave

from a safe distance.

 Uzak bir mesafeden cesur olmak kolaydır.

 ingilizce özlü Sözler :Be careful when you fight

the monsters, lest you become one.

 Canavarlarla savaşırken onlardan biri olmamak için

dikkatli olun.

 ingilizce özlü Sözler : Ignorance, the root and

the stem of every evil.

 Cehalet her kötülüğün kökü ve gövdesidir.

 ingilizce özlü Sözler : global warming is like a

woman, one never knows what it is going to do

 küresel ısınma kadın gibidir nerde ne yapacağı belli

olmaz

 ingilizce özlü Sözler : A poem begins in delight

and ends in wisdom.

 Bir şiir haz ile başlar hikmet ile biter.

 ingilizce özlü Sözler : Be kind, for everyone

you meet is fighting a hard battle.

 Nazik olun zira tanıştığınız herkes zor bir mücadele

veriyor.

 ingilizce özlü Sözler : I will prepare and some

day my chance will come.

 Ben üzerime düşeni yaparım ve şansım bir gün yaver

gider.

 ingilizce özlü Sözler : In three words I can sum

up everything I've learned about life : it goes on.

 Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile

özetleyebilirim : hayat devam ediyor.

 ingilizce özlü Sözler : Chew before you swallow.

 Yutmadan önce çiğneyin.

 ingilizce özlü Sözler : It has been my

experience that folks who have no vices have very few

virtues.

 Kötülük yapmamış kişilerin çok az iyilik yaptıklarına

tanık olmuşumdur.

 ingilizce özlü Sözler : We will not tire, we

will not falter, and we will not fail.

 Yorumlamayacağız, sendelemeyeceğiz, ve başarısız

olmayacağız.

#193

 
© 2015
AŞK