Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ntihar Sözleri

Dü?ündükçe Gelir Akl?ma An?lar?m?z Halime Bak?p A?lar?m intihar Sebebim An?lar?m?z

Seninle Ya?ad???m Günleri Hat?rlay?p A?lar?m gecenin Kör karanl???mda intiharlar?m? Arar?m..

Seni Hayata Ba?lanmak için sevdim ?imdi hayattan kopra?yorsun beni intihar dü?üncelerimin tek sahibisin.

Dü?ünüyorum Yaz?k ediyorum gençli?ime biliyorum! ama kalbim bu ac?ya fazla dayanam?yacak görüyorum bu son mesaj?m? sana yolluyorum Mutlu Ol..

gözlerim art?k hayata öLü bak?yor sözlerim içimde dökülüyor kalbim ise atmay? unuttu, intihar sebebim çok, bana mutlu olmak yok.

Bumu ya?amak Bumu Sevmek Bumu Hayata güLmek e?er a?layarak ya??yacaksam bu dünyada intihar ederim ac?m? sonland?r?r?m daha iyi.

Ellerini Ellerimden Çektin Ya i?te ?imdi So?uk ve karabl?k bir dünyada ya??yorum, buras? Ya?ayan öLülerin üLkesi intihar? bekliyorum s?ra gelmiyor ac? çekiyorum.

zaman? geriye döndürmek isterdim gözlerine bakmak isterdim gözlerini dü?ününce hayata gülerdim ?imdi gözlerin intihar mavisi oldu mavi gözlerin beni hayattan so?uttu!

uçmak laz?m özgürlü?e kaçmak laz?m gitmek laz?m yalans?z bir hayata ?imdi tam zaman? intihar saatim yakla??yor kimseyi üzmeden gidiyorum bu hayattan..

geceyi kalbime yaz?yorum bütün tats?zl?klar? dünyama at?yorum ve kimsenin haberi olmadan gidiyorum ho?cakal sevgilim ruhum hep seninle..

bir gül kokusu kadar s?cak hayat?mdan, le? kokusu bir hayata geçi? yap?yorum, hayattan zevk alm?yorum a?lamak istiyorum fakat a?layam?yorum son çarem intihar biliyorum.

Susarak Ya?amay? ö?rendim bu hayatta nezaman ses ç?karsam hatalarla bo?u?tum hayat?mda ?imdi gidiyorum sevgili sonsuz bir hayata elveda.

Yalan dünyada gerçek sand???md?n yalan dünyada en yalan oldu?unu anlad?m gerçek hayata do?ru gidiyorum yalans?z bir hayat beni bekliyor ho?cakal.

Yar?m kalm?? bir ?iirin Son Cümleleriyim, Seninle Ba?layan ?iirim Benim Hayat?mla Son bulucak Gidiyorum Sana hayatta Ba?ar?lar ve mutluluklar.

Beyaz Ve Mutlu bir dünya istiyorum intihar dü?üncelerimi hayal ediyorum beyaz ve güzel yalans?z ve tek gerçek.

Nereye gidiyorsun deme bana Senden çok uza?a gidiyorum fakat herzaman yan?nda oluca??m elveda..

Kurumu? hayat?m ye?ermiyor, a?lamak istiyorum gözlerimden ya? gelmiyor, kuruyup bittim hayatta intihar etsemde koymaz bana.

üzülüyorum sevdiklerimi arkamda b?rakaca??m üzülüyorum ama bir yandan seviniyorum birdaha üzülmeyece?im..

ac? çekiyor bedenim dayanam?yor yüre?im sensizlik b?kt?rd? beni hayattan intiharlar?m? yazd?m sil ba?tan.

hatalar?mla kapat?yorum gözlerimi hayata bitiyor bir gencin hikayeside bu dünyada, gidiyorum elveda tüm ya?ayanlara...

güne ba?lamak istemiyorum art?k bunald? ruhum darald? hayat?m azad etmek istiyorum ruhumu sonsuz özgürlü?e belki mutlu olurum öLdü?ümde.

Vefas?z Zamanlar?m Vefas?z Dostlar?m Elveda hepinize bu son intihar?m. .

#24

 
© 2015
AŞK