Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ntikam Sözleri

Dün bizii mutsuz edenleri, Bugün ba?kalar? mutsuz ediyor. Her insan, Hiç tan?mad??? bir insan?n intikam?n? al?yor..

intikam bir yemek olsayd? kötuler hergun ziyaffet çekerdi.

E?yalara fiyat, insanlara de?er biçilir. fiyat? olmayan e?yaya çöp, de?eri olmayan insana giderken kap?y? ört denir.

Ne Kadar Dönersen Dön Dünya, Ne Sen Umrumdas?n Nede Senin Gibi Dönenler...

Ne yar?m kald?m senden sonra, nede yaral?. Beni ne sen y?kabilirsin, ne de en kral?!

intikam almay? sevmem ama öde?mek helallesmemek gibidir...

hayata kusmed?m sadece muhattab olmuyorumm..

asla intikam almak için u?ra?mam benim en büyük intikam?m bensiziliktir bensiz kald???n her gün senin zaten biti?indir....

intikam almay? sevmem ama öde?mek Adettendir...

?ntikam Almay? Sevmem Ama Öde?mek ADeTTendir . !! -

sen beni yendi?ini san?yorsun... ama yak?nda intikam?n habersiz olacak....

Elbet Bir Gün Seninde Sonun Olacak..!

?ntikam So?uk Yenen Yemektir.

?ntikam almay? sevmem ama öde?mek adettendir

Bu aralar herkez benim kaybetti?imi san?yor. Ama kaybettiklerim sadece piyonlar?m. - Oyun yeni ba?l?yor.

BANA KAZIK ATANLARIN KAZIKLARINI SAKLIYORUM B?R GÜN OLURDA GEL?RLER OTURTACAK YER?M OLSUN !!!

Beni üzen insanlar? ZAMANA b?rakt?m..! DEMLEN?YORLAR..! K?vama geldiklerinde, YUDUM YUDUM içece?im..! HABERLER? OLSUN..!!!

Sen benden intikam?n? ald?n ama benim intikam?m çok kötü olacak bunu bil ...bil...

sana y?ld?z?m diye bakard?m me?er sadece ?????n varm?? oysa yirmi bin y?l geçmi? sen beni terk edeli ama açmaz zannet erdin ki açmayacak yüzünü güne? bak güne?in olmaya geldim...

Gittiqin çakaL umar?m sana Ho? ÇaKaR..!

azrail bile ayag?ma gelecekse sen neyin tiribindesin güzelim....

DogurLar?m La K?rD? isem YalanLar?mla Özür Dilerim Be GüzleLiM

dal?m? k?ran?n agac?n? yerinden sökerim .... o kadar ...

Sen beni terketmedinki; terkedemezdinki bana yol verdin bende gururuma yediremedim ayaklar?n?n alt?na otoban serdim basgit ki bitsin bu ac? dedim...

Ben milletin giydi gömlegi giymem millet benim giydim gömlegi giyer sende benim giyib att?m bir gömlek gibi ba?kas?n?n uzerinde olmussun..

nas?l sevildi?ini gördün ?imdi nas?l unutuldu?unu izle

Hani bu kahpe dünya Döner ya bir gece bir gündüze ??te sende öyleydin be sevgili Bir Bana Birde Onlara Ko?tun ...

Mart?lar muhtaç De?il, Senin zoraki Att???n Simit Parçalar?na, Ben senin kaç?rd???n Son Gemiyim art?k... Ama; Sende Hakl?s?n "Ok?ayan Elin K?ymetini Bilmeyenler, Tekmeleyen Aya?? Öperler"...!!!

BEN? UNUTMA SAKIN!?Ç?MDE ?NT?KAMLA TUTU?AN B?R ?HANET?N BIÇA?I VAR!BEN? UNUTMA SAKIN!?NT?KAMIM ?HANET?N KADAR ACI OLACAK!

intikam almak istersem al?r?m yapmak istersem yapar?m senin elinden sevdi?imi al?r?m ...

Kimsenin Hayat?n? Zindan Etmedik Etmeyiz. Kimseyi K?rmad?k K?rmay?z, Gün Olur Sab?r Ta?? Çatlarsa, Kur?un Olur Namludan Ç?kmas?n?'da Biliriz...

UMUTSUZLUGU ?HRAC EDEN B?R ÇOK ÜLKEN?N HERHAN G? B?R ?EHR?NDE BIRAKTIM SEN? ?NZ?VAYA ÇEK?LM?? BU H?KAYEN?N HÜZÜN DOLU TET?G?N? ÇOK TAN ÇEKT?M SEN? ÖLDÜREL? ÇOK OLDU ??MD? BENDEN DE BETERS?N

Benim Gerçeklerim Senin Hayallerin Bile Olamaz

sahipsiz kal?nca tutu?ur etekler geri sahiplerine döner bütün köpekler

hayat? o kadar ac?mas?z yapan beni severken döktü?ün o yalan dolu bak??lar?n alt?nda yatan ?slak bak??lar?n..

beηι ѕeνmeуeη ölѕüη az ѕeνeη ѕakat kal?ρ ѕüяüηѕüη

Bana dedi?in gibi bir ba?kas?nada sevgilim dersen dilerim tanr?dan göz ya?lar?n kan kahkaha lar?n h?çk?r?k olsunnn

Sevenim olsayd? serseri olmazd?m...

aciz yarat?ks?n sen sevgiden anlamayan yalanc?s?n, güzel sözler senin neyine ? git vur kendini bir kö?ede..

hayat?n gibi kendinde yalanc?s?n, sözlerin gibi kendinide kimseye inand?ramazs?n...

sana sözüm var intikam sözü bütün yalanlar?n? ezicem senin...

sana nefret duysamda gözlerin gelince akl?ma sesim ç?km?yor i?te sende beni anla..

Kendini kand?rma k?z?m!

Ne san?yosun sen hayat? pembe bi eLbise mi ?

B?kmad?n m? etrafa Pembe gözLükLerLe bakmakta Ya da poLyannac?L?k oynamaktan?

Geçmio i?te ac?Lar Kaç kez anLat?cam sana Bu i?Ler internet ba?Lant?na benzer

y?kt?n hayat?m? sen kahpe sen bu kadar kalpsiz olamazs?n ?erefini üç kuru?a satamass?n inkar etme beni kand?rd?n ?eytan yüzüne bak?p aldand?m bir gülü?ün bir öpü?ün seni seviyorum a?k?m deyi?ine ba?land?m sen beni yakt?n tek dile?im allahta seni böyle yaks?n

sana her ?eyimi wermek için haz?r?m ne istersin kalbimi mi hayat? m? m? yoksa gözya??m? m? ? kalbimi wersem y?prat?rs?n hayat?m? wersem aldat?rs?n gözya??m? wersem alçakça kullan?rs?n...

2 genc birbirini 13 yas?ndan ber? sew?yomus cocuk askere g?tm?s k?s baskas?n? bulmus askere mektup yollam?shan? ayr?l?yorus gonderd?g?m res?mler? geri yolla cocukta int?kam almak ?c?nasker?yede ne kadar k?s resm? warsa toplam?s kusura bakma bunlardan hang?s? sensen di?erlerini geri yolla demi?..!!

Benim hakk?mda ne dü?ünüyorsan allah sana 5 bin mislisini versin

beni sen den çok seven sana sana benden çok hasret kals?n

k?r kalbimi gönlün olsun al her?eyimi gözün doysun ?imdi ba?ka a?klarday?m bu da sana kapak olsun Cadi K?z

seni seviyorum diye sana köle olacak de?ilim senin sahibin olacam a?k?m intikam sözleri

içimdeki nefret geçmez intikam ate?im yanar sönmez, senin gibi yalanc?y? kimse sevemez..

Bir K?? gecesi B?rakt?n ya Ellerimi, ihanet ederken ezdin gectin beni, intikam?m gizli kalbimde bunu asla Unutma!

intikam yemini ediyorum kalbime, senin gibi yalanc? sevgiliye nefretim sessizce.

B?rak Ellerimi Sensiz Kals?n, Bakma Gözlerime Sana Al??mas?n! Sen içimde Nefret! kalbimde intikam Ate?isin Bundan Sonra.

her A?k?n içinde Vard?r Elbet Bir ihanet, Her ihanettede Vard?r Bir intikam Zaman?..

Bana Söylediklerin Akl?mdan Ç?kmaz Oldu, Gözlerim Sinirden Kalbim Derinden Doldu! intikam?m Art?k yeminim Oldu!!

Yalan Sözlerin Yalan nefeslerin yalan Gölgelerin Aras?nda gerçek intikam Ate?iyim..

ihanet edilen her insan sever intikam? önemli olan ihanetin ac?s?ndan daha fazla intikam ac?s? c?karmakt?r.

Sus Konu?ma Sak?n, Sen Beni Hiç ANlamad?n, Sana Olan yeminlerimi Art?k Nefretle DOnaltt?n..

inand???m yar?nlar?n güne?i sensin sand?m, sen sadece karanl?kta yalanlar?md?n...

hadi git gidebildigin kadar uzaklara, hadi at atabildi?in en güzel yalan? bana, nefretim bulucak seni sonunda.

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Ben dostlar?m? hiç satmad?m! Çünkü; ya be? para etmez ç?kt?lar ya da paha biçilemez.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n, ke?ke yaln?zl???m? benimle payla?sayd?n, ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? da ben hep YALNIZ kalsayd?m.

A?k? sen ö?rettin bana, a?lamay?da. Dertlerimin üstüne dert katmay?da. Hadi ö?retsene unutmay?da

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma..

sen yalanc? sevgilerin, yalanc? sözlerin yalanlar?nda mutlu olurken, ben intikam ate?iyle seni hat?rlayaca??m..

Beni Unutma Sak?n! içimde intikamla tutu?an bir ihanetin b?ça?? var! beni unutma Sak?n! intikam?m ihanetin kadar Ac? Olucak!

b?rakt???n allerim ü?ürken, bakmad???n gözlerim a?larken sensiz, yalanlar?nla k?rd???n kalbim atmaz oldu sevgisiz, sadece beynimde intikam?n yer etti ?erefsiz..

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Uykusuzluk De?il beni Yorgun Dü?üren, Susuzluk De?il Bedenimi Bitiren, Sadece Bir Yaland? Beni Böyle üzen lanet olsun Sana intikam Oldu Yeminim Sana..

içimdeki Ate? ne Sevgi ne A?k, içimdeki Ate? intikam Karde?...

Ne bilirdim Bu Sevgide bir gün biticek, ne bilirdim ihanetin bedeli intikam ate?i Olucak!

Sevmekten A?lam?yor Gözlerin Nefretten A?l?yor, Mutlulukla Bakm?yor Gözlerin Kin Dolu Parçalanm?? hayallerle Bak?yor, yas Tutmuyor Kalbim intikam Ate?iyle At?yor, Senin için At?yor..

bedenim sana yasak art?k, gözleirm sana bakmaz art?k, kalbimde intikam yemini var art?k, git lanet olsun sana senin gibi yalanc?lara..

i?te bir yalan daha böyle bitti, kalbim kendini mühürledi, senin gibi yalanc?lar? ö?rendi, intikam yemini etti...

Bi koparsa kaL?rs?n ortada

Ne o küçük han?m niçin bu ya?Lar?

Beni hayat?n boyunca unutmuyacaks?n çünkü ben hayat?ndan hiç bir zaman ç?km?yacam bebe?im

Kal?rs?n ortada, böyle sebepsiz Sorular sorulur, her gün nedensiz.. intikam ve nefret sana tek hissim.

Ben de?ilim can?m serefsiz olan sensin B?kmad?n m? etrafa Ne san?yosun sen hayat? pembe bi eLbise mi ? Kendini kand?rma k?z?m!

Gülüm seni al?r da?a kaçar?m Yüce da? ba??na çad?r açar?m Kahve bulamazsam kenger içerim Nas?l olsa gülüm seni beslerim

yar?n benden uzaklarda zannetmeki güleceksin bir zalimin kollar?nda pi?manl?ktan öleceksinnn

A?Lama PaLyaço Makyaj?n Akar !

Terk Edilmi? Ya?ant?m?n Bir Durak Ötesindesin Kopart?p Al, Al Kendini Küf Tutmu? Yüregimden

"Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun, bugün bana esersin yarin ele...!"

Sen benim fark?m? farkedemedin ama art?k farketsende farketmez,

Benim fark?m? farkedenler, senden çok FARKLIIIII.... :))

" Yol verene bende yol vermeliyimki önüme geçsin , geçti?i anda son ac? tekme benden gelsin "

"Gitme! diyebilecek kadar güçlü olmal? insan. Çünkü, hiç kimse kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü de?il.."

Bir K?? gecesi B?rakt?n ya Ellerimi, ihanet ederken ezdin gectin beni, intikam?m gizli kalbimde bunu asla Unutma!

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma. .

#1596

 
© 2015
AŞK