Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ntikam Sözleri

Yeni ve K?sa intikam sözleri 2015 sayfas? -

Benim hakk?mda ne dü?ünüyorsan allah sana 5 bin mislisini versin

beni sen den çok seven sana sana benden çok hasret kals?n

k?r kalbimi gönlün olsun al her?eyimi gözün doysun ?imdi ba?ka a?klarday?m bu da sana kapak olsun Cadi K?z

seni seviyorum diye sana köle olacak de?ilim senin sahibin olacam a?k?m. intikam sözleri facebook

içimdeki nefret geçmez intikam ate?im yanar sönmez, senin gibi yalanc?y? kimse sevemez..

Bir K?? gecesi B?rakt?n ya Ellerimi, ihanet ederken ezdin gectin beni, intikam?m gizli kalbimde bunu asla Unutma!

intikam yemini ediyorum kalbime, senin gibi yalanc? sevgiliye nefretim sessizce.Beni Unutma Sak?n! içimde intikamla tutu?an bir ihanetin b?ça?? var! beni unutma Sak?n! intikam?m ihanetin kadar Ac? Olucak!

b?rakt???n allerim ü?ürken, bakmad???n gözlerim a?larken sensiz, yalanlar?nla k?rd???n kalbim atmaz oldu sevgisiz, sadece beynimde intikam?n yer etti ?erefsiz..

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Uykusuzluk De?il beni Yorgun Dü?üren, Susuzluk De?il Bedenimi Bitiren, Sadece Bir Yaland? Beni Böyle üzen lanet olsun Sana intikam Oldu Yeminim Sana..

içimdeki Ate? ne Sevgi ne A?k, içimdeki Ate? intikam Karde?... sevgiliye intikam sözleri

Ne bilirdim Bu Sevgide bir gün biticek, ne bilirdim ihanetin bedeli intikam ate?i Olucak!

Sevmekten A?lam?yor Gözlerin Nefretten A?l?yor, Mutlulukla Bakm?yor Gözlerin Kin Dolu Parçalanm?? hayallerle Bak?yor, yas Tutmuyor Kalbim intikam Ate?iyle At?yor, Senin için At?yor..

bedenim sana yasak art?k, gözleirm sana bakmaz art?k, kalbimde intikam yemini var art?k, git lanet olsun sana senin gibi yalanc?lara..

i?te bir yalan daha böyle bitti, kalbim kendini mühürledi, senin gibi yalanc?lar? ö?rendi, intikam yemini etti...

aciz yarat?ks?n sen sevgiden anlamayan yalanc?s?n, güzel sözler senin neyine ? git vur kendini bir kö?ede..

hayat?n gibi kendinde yalanc?s?n, sözlerin gibi kendinide kimseye inand?ramazs?n...

sana sözüm var intikam sözü bütün yalanlar?n? ezicem senin...

sana nefret duysamda gözlerin gelince akl?ma sesim ç?km?yor i?te sende beni anla...

ihanet edilen her insan sever intikam? önemli olan ihanetin ac?s?ndan daha fazla intikam ac?s? c?karmakt?r

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma

Beni Unutma Sak?n! içimde intikamla tutu?an bir ihanetin b?ça?? var! beni unutma Sak?n! intikam?m ihanetin kadar Ac? Olucak!

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Ne bilirdim Bu Sevgide bir gün biticek, ne bilirdim ihanetin bedeli intikam ate?i Olucak!

Bir K?? gecesi B?rakt?n ya Ellerimi, ihanet ederken ezdin gectin beni, intikam?m gizli kalbimde bunu asla Unutma!

her A?k?n içinde Vard?r Elbet Bir ihanet, Her ihanettede Vard?r Bir intikam Zaman?

?ntikam almakta ve a?kta, kad?n erkekten daha gaddard?r Nietzche

?ntikam, insanl?kla ilgisi olmayan bir kelimedir Seneca

?ntikam, so?uk yenmesi gereken bir yemektir ?ngiliz Atasözü

Sersemler, intikam?n tatl? oldu?una inan?rlar Juveanal

Hak, kulundan intikam?n yine kul ile al?r Bahri

Hep intikam almay? dü?ünen bir kimsenin yaras?, kapanaca??na i?ler Francis Bacon

?nsanlar iyilik ve hay?r yapmaktan ziyade öç almaya daha yatk?nd?rlar Spinoza

Bana Söylediklerin Akl?mdan Ç?kmaz Oldu, Gözlerim Sinirden Kalbim Derinden Doldu! intikam?m Art?k yeminim Oldu!!

Yalan Sözlerin Yalan nefeslerin yalan Gölgelerin Aras?nda gerçek intikam Ate?iyim..

ihanet edilen her insan sever intikam? önemli olan ihanetin ac?s?ndan daha fazla intikam ac?s? c?karmakt?r.

Sus Konu?ma Sak?n, Sen Beni Hiç ANlamad?n, Sana Olan yeminlerimi Art?k Nefretle DOnaltt?n..

inand???m yar?nlar?n güne?i sensin sand?m, sen sadece karanl?kta yalanlar?md?n...

hadi git gidebildigin kadar uzaklara, hadi at atabildi?in en güzel yalan? bana, nefretim bulucak seni sonunda..

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma..

sen yalanc? sevgilerin, yalanc? sözlerin yalanlar?nda mutlu olurken, ben intikam ate?iyle seni hat?rlayaca??m.

YaPma Be azRaiL MarioNun BiLe 3 Can? war

||AsLa KayBettikLeRim OLmaD? wazqeçtikLerim oLdu..!!! ||

kaybedeCek dü$Leim yOk ki pe$Lerinden ko$ay?m . . bütün derdim , keLimeLerLe benim ..

Seni KayBeTmeK Bi kaZanÇt?R

Söz Sna aRt?K HayaT?n uCunDan TutmuyCam Boqaz?na Sar?LaCamm

e?itim ?art ! Biz, sisteme kar??y?z !..

SöLe cAn?M sEvGiLim hAyAt bizE oYUn oYNuyOr oLaBiLir mi? yOrgUn giBi biR hALin vAr dUygULar?N kAr?$?k oLaBiLir mi . . .???

Ooofff n yaptm bn sna, nicin boguosn Yalan A$k?nla..Can yakmaksa, yaktin iste.. ?ntikamsa, aldin iste..Bitirmekse tükendim biLe
Senide GÖMDÜM !! Sende ÖLDÜN !! Haddini Bilmeyen Herkese Küstüm !!

K?r?yorsa sözlerim susar?m bir daha konu?mam.rahats?z ediyorsa varl???m ölürüm kar??na ç?kmam.rahats?z eden sevgim ise;ÜZGÜNÜM ONA ENGEL OLAMAM

BiR ÖmüR boYu sEn?nlEyim dEsEn De iStEmeM aRtiK. ÇüNkÜ sEn rüzGarin co?TurdUgU birtoz bulutusun, bugün bana esersin ...yarin ele

B?rak Ellerimi Sensiz Kals?n, Bakma Gözlerime Sana Al??mas?n! Sen içimde Nefret! kalbimde intikam Ate?isin Bundan Sonra.

her A?k?n içinde Vard?r Elbet Bir ihanet, Her ihanettede Vard?r Bir intikam Zaman?..

Bana Söylediklerin Akl?mdan Ç?kmaz Oldu, Gözlerim Sinirden Kalbim Derinden Doldu! intikam?m Art?k yeminim Oldu!!

Yalan Sözlerin Yalan nefeslerin yalan Gölgelerin Aras?nda gerçek intikam Ate?iyim..

ihanet edilen her insan sever intikam? önemli olan ihanetin ac?s?ndan daha fazla intikam ac?s? c?karmakt?r.

Sus Konu?ma Sak?n, Sen Beni Hiç ANlamad?n, Sana Olan yeminlerimi Art?k Nefretle DOnaltt?n..

inand???m yar?nlar?n güne?i sensin sand?m, sen sadece karanl?kta yalanlar?md?n...

hadi git gidebildigin kadar uzaklara, hadi at atabildi?in en güzel yalan? bana, nefretim bulucak seni sonunda.

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Ben dostlar?m? hiç satmad?m! Çünkü; ya be? para etmez ç?kt?lar ya da paha biçilemez.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n, ke?ke yaln?zl???m? benimle payla?sayd?n, ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? da ben hep YALNIZ kalsayd?m.

A?k? sen ö?rettin bana, a?lamay?da. Dertlerimin üstüne dert katmay?da. Hadi ö?retsene unutmay?da

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma..

sen yalanc? sevgilerin, yalanc? sözlerin yalanlar?nda mutlu olurken, ben intikam ate?iyle seni hat?rlayaca??m..

Beni Unutma Sak?n! içimde intikamla tutu?an bir ihanetin b?ça?? var! beni unutma Sak?n! intikam?m ihanetin kadar Ac? Olucak!

b?rakt???n allerim ü?ürken, bakmad???n gözlerim a?larken sensiz, yalanlar?nla k?rd???n kalbim atmaz oldu sevgisiz, sadece beynimde intikam?n yer etti ?erefsiz..

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Uykusuzluk De?il beni Yorgun Dü?üren, Susuzluk De?il Bedenimi Bitiren, Sadece Bir Yaland? Beni Böyle üzen lanet olsun Sana intikam Oldu Yeminim Sana..

içimdeki Ate? ne Sevgi ne A?k, içimdeki Ate? intikam Karde?...

Ne bilirdim Bu Sevgide bir gün biticek, ne bilirdim ihanetin bedeli intikam ate?i Olucak!

Sevmekten A?lam?yor Gözlerin Nefretten A?l?yor, Mutlulukla Bakm?yor Gözlerin Kin Dolu Parçalanm?? hayallerle Bak?yor, yas Tutmuyor Kalbim intikam Ate?iyle At?yor, Senin için At?yor..

bedenim sana yasak art?k, gözleirm sana bakmaz art?k, kalbimde intikam yemini var art?k, git lanet olsun sana senin gibi yalanc?lara..

i?te bir yalan daha böyle bitti, kalbim kendini mühürledi, senin gibi yalanc?lar? ö?rendi, intikam yemini etti...

aciz yarat?ks?n sen sevgiden anlamayan yalanc?s?n, güzel sözler senin neyine ? git vur kendini bir kö?ede..

hayat?n gibi kendinde yalanc?s?n, sözlerin gibi kendinide kimseye inand?ramazs?n...

sana sözüm var intikam sözü bütün yalanlar?n? ezicem senin...

sana nefret duysamda gözlerin gelince akl?ma sesim ç?km?yor i?te sende beni anla..

Kendini kand?rma k?z?m!

Ne san?yosun sen hayat? pembe bi eLbise mi ?

B?kmad?n m? etrafa

Pembe gözLükLerLe bakmaktan

Ya da poLyannac?L?k oynamaktan?

Geçmio i?te ac?Lar

Kaç kez anLat?cam sana

Bu i?Ler internet ba?Lant?na benzer

Bi koparsa kaL?rs?n ortada

Ne o küçük han?m niçin bu ya?Lar?

Beni hayat?n boyunca unutmuyacaks?n çünkü ben hayat?ndan hiç bir zaman ç?km?yacam bebe?im

Kal?rs?n ortada, böyle sebepsiz Sorular sorulur, her gün nedensiz .. intikam ve nefret sana tek hissim.

Ben de?ilim can?m serefsiz olan sensin

B?kmad?n m? etrafa

Ne san?yosun sen hayat? pembe bi eLbise mi ?

Kendini kand?rma k?z?m!

Gülüm seni al?r da?a kaçar?m Yüce da? ba??na çad?r açar?m Kahve bulamazsam kenger içerim Nas?l olsa gülüm seni beslerim

yar?n benden uzaklarda zannetmeki güleceksin bir zalimin kollar?nda pi?manl?ktan öleceksinnn

A?Lama PaLyaço Makyaj?n Akar !

Terk Edilmi? Ya?ant?m?n Bir Durak Ötesindesin Kopart?p Al, Al Kendini Küf Tutmu? Yüregimden

"Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun, bugün bana esersin yarin ele...!"

Sen benim fark?m? farkedemedin ama art?k farketsende farketmez,
Benim fark?m? farkedenler, senden çok FARKLIIIII....:))

" Yol verene bende yol vermeliyimki önüme geçsin , geçti?i anda son ac? tekme benden gelsin "

"Gitme! diyebilecek kadar güçlü olmal? insan. Çünkü, hiç kimse kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü de?il.."

Bir K?? gecesi B?rakt?n ya Ellerimi, ihanet ederken ezdin gectin beni, intikam?m gizli kalbimde bunu asla Unutma!

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma..

#2324

 
© 2015
AŞK