Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ntikam Sözleri

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma

Beni Unutma Sak?n! içimde intikamla tutu?an bir ihanetin b?ça?? var! beni unutma Sak?n! intikam?m ihanetin kadar Ac? Olucak!

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Ne bilirdim Bu Sevgide bir gün biticek, ne bilirdim ihanetin bedeli intikam ate?i Olucak!

Bir K?? gecesi B?rakt?n ya Ellerimi, ihanet ederken ezdin gectin beni, intikam?m gizli kalbimde bunu asla Unutma!

her A?k?n içinde Vard?r Elbet Bir ihanet, Her ihanettede Vard?r Bir intikam Zaman?

?ntikam almakta ve a?kta, kad?n erkekten daha gaddard?r Nietzche

?ntikam, insanl?kla ilgisi olmayan bir kelimedir Seneca

?ntikam, so?uk yenmesi gereken bir yemektir ?ngiliz Atasözü

Sersemler, intikam?n tatl? oldu?una inan?rlar Juveanal

Hak, kulundan intikam?n yine kul ile al?r Bahri

Hep intikam almay? dü?ünen bir kimsenin yaras?, kapanaca??na i?ler Francis Bacon

?nsanlar iyilik ve hay?r yapmaktan ziyade öç almaya daha yatk?nd?rlar Spinoza

Bana Söylediklerin Akl?mdan Ç?kmaz Oldu, Gözlerim Sinirden Kalbim Derinden Doldu! intikam?m Art?k yeminim Oldu!!

Yalan Sözlerin Yalan nefeslerin yalan Gölgelerin Aras?nda gerçek intikam Ate?iyim..

ihanet edilen her insan sever intikam? önemli olan ihanetin ac?s?ndan daha fazla intikam ac?s? c?karmakt?r.

Sus Konu?ma Sak?n, Sen Beni Hiç ANlamad?n, Sana Olan yeminlerimi Art?k Nefretle DOnaltt?n..

inand???m yar?nlar?n güne?i sensin sand?m, sen sadece karanl?kta yalanlar?md?n...

hadi git gidebildigin kadar uzaklara, hadi at atabildi?in en güzel yalan? bana, nefretim bulucak seni sonunda..

Okadar Adii Bir insans?nki ihanetinin yan?nda Köpek gibi kal?yorsun, senden intikam Alsamda Sana De?mez Bunu Unutma..

sen yalanc? sevgilerin, yalanc? sözlerin yalanlar?nda mutlu olurken, ben intikam ate?iyle seni hat?rlayaca??m..

Beni Unutma Sak?n! içimde intikamla tutu?an bir ihanetin b?ça?? var! beni unutma Sak?n! intikam?m ihanetin kadar Ac? Olucak!

b?rakt???n allerim ü?ürken, bakmad???n gözlerim a?larken sensiz, yalanlar?nla k?rd???n kalbim atmaz oldu sevgisiz, sadece beynimde intikam?n yer etti ?erefsiz..

Beni Seni pembe Dünyalar?mda Sevdim ?imdi Karanl?k Dünyamda intikam aLmak için Pusuda sabahl?yorum insafs?z Sevgili!

Uykusuzluk De?il beni Yorgun Dü?üren, Susuzluk De?il Bedenimi Bitiren, Sadece Bir Yaland? Beni Böyle üzen lanet olsun Sana intikam Oldu Yeminim Sana..

içimdeki Ate? ne Sevgi ne A?k, içimdeki Ate? intikam Karde?...

Ne bilirdim Bu Sevgide bir gün biticek, ne bilirdim ihanetin bedeli intikam ate?i Olucak!

Sevmekten A?lam?yor Gözlerin Nefretten A?l?yor, Mutlulukla Bakm?yor Gözlerin Kin Dolu Parçalanm?? hayallerle Bak?yor, yas Tutmuyor Kalbim intikam Ate?iyle At?yor, Senin için At?yor..

bedenim sana yasak art?k, gözleirm sana bakmaz art?k, kalbimde intikam yemini var art?k, git lanet olsun sana senin gibi yalanc?lara..

i?te bir yalan daha böyle bitti, kalbim kendini mühürledi, senin gibi yalanc?lar? ö?rendi, intikam yemini etti...

aciz yarat?ks?n sen sevgiden anlamayan yalanc?s?n, güzel sözler senin neyine ? git vur kendini bir kö?ede..

hayat?n gibi kendinde yalanc?s?n, sözlerin gibi kendinide kimseye inand?ramazs?n...

sana sözüm var intikam sözü bütün yalanlar?n? ezicem senin...

sana nefret duysamda gözlerin gelince akl?ma sesim ç?km?yor i?te sende beni anla...

#25

 
© 2015
AŞK