Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?? Ve ??çi ?le ?lgili Sözler

Baz? insanlar büyük i?ler görmek için dünyaya gelmi?ler, baz?lar? da küçük i?ler görürler. Dostoyevski

Bir i? bir kere geri kal?rsa, bir daha ilerleyemez. Hz. Ömer r. a.

Bir metre i? yapmay? bir kilometre söz vermeye de?i?tirmem. James Howel

Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi ya?amal?d?r. Vauvenargues

Büyük i?lerde herkese yaranmak zordur. Solon

Dünyada en güç i?, i?siz gezmektir. Leb Rostens

?nsan i?ine, i?siz kal?ncaya kadar küfreder. Sinclair Lewis

?nsan'n mevkine göre yapt??? i?lerin de ismi de?i?ir. Moliere

??, bizi can s?k?nt?s?, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. Bossuet

?? görmek istiyorsan?z az, laf etmek istiyorsan?z çok kalabal?k ekip kurunuz. Mancur Olson

??çinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine i?te iken ücretini bildiriniz. Hadis-i ?erif

??i, sonu taçland?r?r. Lesage

Kendi i?i için efendi olmay? beceremeyen, ba?kas?na hizmetçi olur. ?ehabettin Ahmed

Ta?lar de?il, yap?lan i?ler an?tlar? olu?turur. J. Lothorpmoley

Yap?lm?? küçük i?ler, planlanm?? büyük i?lerden çok daha iyidir. Peter Marshal

#1389

 
© 2015
AŞK