Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?syankar Mesajlar

Karanl?k Bir gecede elinde sigara geziyor karanl?k sokaklarda isyankar A??k belli A?lamas? inletiyor heryeri.

insan ya a??k olmal? yada sevmeli, insan ya nefret etmeli yada isyan bayra??n? çekmeli!

Bizim Ellerimizde Dost Nas?rlar? Cekiyoruz Hergece A?k Tasas? Sana degil Sözlerim Alay?n?za!

Güzel oLsanda Söz dinlemez Bu gonuL, Çirkin Olsanda Sever Seni Gönlüm, Delikanl? Kalbimle geliyorum Sana isyan?m Bu Aleme!

Gitme Yan?mdan Kal Bu Dunya Bana Sensiz Zindan Sözlerimi Dinlemeden gitme isyanim herkeze!

Biz isyankar a??klar?z! geceleri Sokaklarda Dü?ünürüz A?k?m?z? geceleri isyan bayra??m?z dalgalan?r A?ka Kar??!

iSyankar gençLik Ç?k Aleme, Alem iSyankar gençLerin pe?inde!

Sen Herzaman Kalbimde Bir umut Beynimde Bir kurals?n, Sen isyankar oLdupum Alemde Tek Duams?n Bebe?im..

Ne iSyanLarla Gider Bu Hayat Neden A?klarla Biter Bu hayat Dünya Döndükçe Sesimi Duyacaks?n iSyan Yaz?lar?m? Okucaks?n!

iSyanIm, iSyanIm A?k? biLmeyen Sevgililere Sevipte De?erini biLmeyen De?ersizlere isyanIm!

iSyan?m Bu Hayat De?il Güzelim isyan?m Bu A?ka!

ben Ne Asi A?klar Gördün Bu hayatta iSyan?m oLMad? Sadece Sana, Ben Ne öLümLer Gördüm isyan Etmedim A?ka!

Ne Sahte Sevgiler için Zaman geçirdim nede Zaman?m? sahte Sevgililer için Harcad?m

Ben içimde yüzbinlerce özlemimle her gün seni ya??yorum, seni delicesine özlüyorum, sana doyam?yorum...

G?DEN G?TM??T?R G?TT??? GÜN B?TM??T?R G?DEN? BEN DE??L G?DEN BEN? KAYBETM??T?R

Denzleri seviyorsn, dalgalar?da sevecksn, sevilmek istiyorsn, önce sevmeyi bilecksn, uçmay? seviyorsn, dü?meyi de

bilecksn!!!

biLmesekte zengin insaLar gibi parLak ta?Lar üzerinde dans etmeyi, biLiriz deLikanl? gibi ALLah'?na kadar sevmeyi...!!

NdN sÖlEmEz ?nSaN SevDi??nE sEvDi?iNi NdN aNlamAz ?NsAn yAnIndAyKn kIYmEtiNi yRn çOk gEç oLUNca

Pi?Man OLmAK bO?Una.

Son keLimem oLsun ayd?nL?k, son nefesimde karanL?k. Sor kendine: Hani nerde DEL?KANLILIK?'... Yapt???n apaç?k yaLakaL?kk...!!!

Sincap bile f?nd?kla oynam?yo art?k yarm?? ikiye açm?? yan?na bir büyük rak? s. kiyim böyle hayat? diyip içiyoo

Sen nasL ?nsansn Beni ac?LarLa B?raktn Ya ?nsafs?zsn Her sözLe Kand?rdn Ya Vicdans?zsn Ben Sana söyLiyeym Sen ?nsan biLe oLamazsn

Ne diL yeter seni anLatmaya, Ne göz k?yar sana bakmaya, Ne eLLerim dayan?r sana dokunmaya, Ne koLLa?rm uzan?r

seni sarmaya. Hiç ömür yeter mi?Bir sen daha buLmaya bitanesi...

Bir zamanLar arkandan a?Lard?m, Bir zamanLar snn için dünyay? yakardm. Ama ?imdi ?erefsizm ki bi kibrit biLe çakmam. Çünkü DE?MEZS?N

Gerçek gülü?ler sana umutlar , mutluluklar sana. Sana yaz , sana bahar rengarenk çiçekler. Bana yaln?zl?k , k?? ,

kar ve sahte gülü?ler yeter...!!!

biz deli rüzgarlar?n deli dalgalar?n adam?y?z sevdikmi destan k?zd?mm? KATL?AM OLURUZ

hasretin ac?ya bo?m?sa beni ; gelmezsen unutmak hakk?m de?il mi?

SEVGIMIZI ELIMIZDEN ALANLARA KOLUMUZA JILET ATIRANLARA KADEHI ELIMIZE TUTUSTURANLARA ISYANIM ALLAHA DEYIL, ALLAHTAN KORKMAYANLARA..

sana seni anlatamam isyan edersin a?k? tekrar istemem ziyan edersin seninle vard?m seninle soldum bir varl???m yokki murad?m olsun:!!!!

Ya?murdan Sonra Büyürmü? Ba?ak Sevgiler Zamanla Olgunla??rm??...Birgün Gözlerimin ?çine Bak Anlars?n Ölüler Niçin Ya?arm??..!

SEN? SEN?NLE SEVMEME ENGEL OLDUN AMA BENSEN? SENS?ZDE SEVEB?L?YORUM BUNADA ENGEL OLAB?LECEKM?S?N

3 KURU?LUK ?NSANA 5 KURU?LUK DEGER VER?RSEN KALAN 2 KURU?ADA SEN? SATAR

Sevdim De Ne Oldu? EFES Pilsen Zengin Oldu

a?lamak isyansa her gün a?l?yorum, gülmek bir oyunsa o oyunu hiç bilmiyorum, sevmek suçsa beni affetme çünkü seni her ?eyden çok seviyorum a?k?mmm

biR güN bENdEN AYRILIRSAN SANMAki ARdINdAN A?IT YAKARIM düNYAYA biR pEMbE gözLÜk TAKIP SANA ?U LANET SÖZLER? YA?dIRIRIM... EVKENdi?iN ki?i AZRAiL, dAMATLI?IN KEFEN, KURdU?UN YUVA MEZARIN OLSUN...

ad? var kendi yoklardan b?kt?k ad? var kendi yoksa bende yokum

ecelle sözlü ölümle ni?anl?y?m tesadüfen do?dum ya?amak zorunday?m alay?na isyan kral?na ölüm

Gürültü ve pat?rt? ortas?nda sükunetle dolas sessizligin ortas?nda huzur buldugunu unutma baska türlü davranmak ac?kca gerekmedikce herkesle dost olmaya cal?s ama kimseye teslim olma telass?z ac?k secik konus baskalar?na kulak ver aptal ve cahil olduklar? zaman bile dinle onlar? cünkü dünyada herkesin bi hikayesi vard?r yaln?z planlar?n degil basar?lar?n?nda tad?n? c?karmaya cal?s ne kadar kücük olursa olsun isinle ilgilen hayattaki dayanag?n odur oldugun gibi görün sevmedigin zaman sever gibi yapma aska burun k?v?rma sak?n. o cöl ortas?nda cimenli bir yerdir yillar?n gecmesine öfkelenme gencligine yak?san seyleri gülümseyerek teslim et gecmise ara s?ra isyana yönelecek gibi olsan bile hat?rlaki kainat? yarg?lamak imkans?zd?r.

Huzur içinde ellerimi kawu?turuyor we bekliyorum, rüzgara, gelgite yada denize ald?rm?yorum. Art?k zamana yada kadere isyan etmiyorum, bana ait bana gelecek çünkü...

Yan?na gelecek yüzüm yokbenim çoktan doldu tanrim günah defterim oyle çok günah i?ledimki ben isyan etti günah defterim

a?k yokulu?udur kad?n ruhunun ve cinayet bütün ihanetlerin varl???na kar?? tek isyannn

Ah sensiz kalm?yormuyum bazen. y?kas?m geliyor önüme ç?kan bütün duvarlar?. arkas?nda seni bulurum san?yorum. ne ayr? koyduysa bizi zaman yada yollar bir kalemde silesim geliyor sana dokunmam? engelleyen ne varsabir kadehi yere çarp?ptuzla buz eder gibik?rmak istiyorum, isyan?m tas?yor kendi öfkemden korkuyorum. ve kavu?mak. bunu dü?ünmek içimde k?r?lm?? bütün aynalar? tamir ediyor...

Allaha sitem etme günahkar olursun her güzele gönül verme isyankar olursun

iSYAN eTMe GökYÜzü Benim Kadar A?layamazs?n

isyan ettim kaderime kendime lanet ettim kaderime kendime a?k diye adland?r?lan cehennem ate?i yüree?i?mi ruhumu yakt? davam ne ate?e ne cehenneme beni a?ka sürükleyen yare...

Ask sevgiye isyanda, agliyor gökler, yavasca günes batmakta, gök karanlik ay aglamakda

boynunda bir yaftayla bin cezaya hüküm giyen isyanlar?n sesiyim yitik sevdalarda bir yüzüm ad? bile bilinmeyen ve hep a?ka mahkum ve hep

bu a?km? h?rç?nla?t?r?yor beni, yoksa asl?nda yoklu?unam? isyan?m bilmiyorum. ama ben sensiz gecelerin hesab?n? tutmaktan b?kt?m. seni var bilirken, sana ula?mak mümkünken. kendime gölgemi arkada? edinip, bütün bir geceyi onunla konu?arak geçirmek istemiyorum. ya elinde sönmeyen mumlarla gel ???l ???l yapal?m dünyam?z?, ya da b?rak karanl?kta görmeyede al???r?m ben. bir yak?p bir söndürme ?????. ben "A?K" istiyorum. yar?m yamalak sevdalar de?il...

SEVMEK ÖYLE BiRSEYKi...ONSUZ BiR HAYAT DÜSÜNMEK BiLE ZEHiR OLUR iNSANA..ÜSTÜNE ÜSTELiK HASRET VARSA SEVGiMiN ARASINDA... DOKUNMAYIN iCiMDEKi KiMSENiN DUYMADIGI ISYANIMA.....!!!!!

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana günlümü vermi?tim!..Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.

Hep kalanlara gidenleri katt?m! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine de bir tane ?sen? edemediler. Önceleri hasreti hiç tatmad?m, yarimden hiç ayr? kalmad?m, biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m. An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??? Seni çok seviyor ve özlüyorum. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma...

Meleklerin saçlar? salk?m salk?m, havada dondurmadan kaleler ve her yerde ku? tüyü vadiler. Bulutlara öyle bakt?m. Ama ?imdi yaln?zca güne?in önünü kesiyorlar, ya?mur ve karla kapl?yorlar her yeri. Çok ?ey var yapabilece?im, bulutlar ç?kmasalar yoluma¦

Bir kadina guzel oldugunu soylemeyin; ona baska bir kadinin onun gibi olamadigini soyleyin ve goreceksiniz ki bu kapilar size acilacak.

A?k? reddetmek; güne?in bat???n? görmekten üzüntü duydu?un için, do?u?unu izlemeden zevk almay? reddetmek gibidir

her bak???n sitem gibi her gülü?ün isyan gibi, senin sevgin yalan gibi, yakma beni sevmiyorsan.

GEL ISYANIM OL GEL GÜNAHIM OL NE GELIRSE GELSIN BASIMA SONUNDA SEBEB YETERKI SE OL BIRICIGIMMMM

HERGUN YOKLUGUNDA BIR CAN VERIYORUM, VARLIGINA DUA, YOKLUGUNA ISYAN EDIYORUM. UZAKLARA DUSSEDE YOLUM OLUM OLSADA SONUM BILKI SENI CANIMDAN COK SEVECEGIM!

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

Pa$a GönLüm ?sTeRSe SeVeRim Zorlama ?sTerSem Sevdiririm DiyeCekSinKi NeReYe Kadar Bu HavaLAr ? Kim TaKaR ! DevRan DöNeNe kaDar

Zülmü Alk?$LaYamam, Zalimi AsLa SeVeMeM Gelenin Keyfi için Geçmi?e Kalk?p Sövemem !

YasakLand?n!! Hep SakLand???n bu KaLpten kovuLdun Sen..Is?n?p Uyumay? Unut, Sar?L?p A?Lamay?da Günayd?n Gittim Ben....

ÇizDm $iLdm qeÇmisiMzi qLeCeqe Da!R Btn eSkizLri. $nLe yARnm yoqqi..."hayat?ms?n" cMleSndqi qizLi ÖzNe Sanm$tm qeNdimi!

egeя $eνg!η B!я heνe$$e geяçek ∂e1l haуal$e η!¥et!η $eν!ρ a¢1 νeяmek$e $eνme Beη1 aяka∂a$

Biz isyankar a??klar?z! geceleri Sokaklarda Dü?ünürüz A?k?m?z? geceleri isyan bayra??m?z dalgalan?r A?ka Kar??!

SoNRa BeN NeYaPT?M DeMe!... HaSReT VuRdU DöNdüM DeMe!... AkL?M SeNDe BiLSeN BiLe!... A?ka GaLiP HeP Bu GuRuR!!!

Ne OLuR BiR SöZ SöLe YüZüMe BaKMa ÖLe SuSKuNLuGuN YaKaR BeNi KaR??MDa DuRMa ÖLe

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten A?L?YoRuM :'(

Hani insan aglamak ister, Gözlerinden yas gelmez !Hani birini bekler o hiç gelmez! Iste o zaman ölmek isterde ECEL gelmez

SeN GüzeL BiR K?zS?N LiseLi, BeN isE Ac?Ma DuYguSu oLmaYaN BiR SeRSeRi, SeNiN eLinde EsKiSi GiBi kaLEm ka??T, BeniM VucüDuMda jiLeT izLeRi...

Sevgiler sahte , insanlar kahpe , hayat?n?z plan , Alay?n?z yalan !!

Can?m? Alsanda bedenimi Diri Diri Topra?a Koysanda, Bu isyan?m Bitmez Sana Yalanc? Sevgili!!!

iSyankar gençLik Ç?k Aleme, Alem iSyankar gençLerin pe?inde!

Sen Herzaman Kalbimde Bir umut Beynimde Bir kurals?n, Sen isyankar oLdupum Alemde Tek Duams?n Bebe?im..

Ne iSyanLarla Gider Bu Hayat Neden A?klarla Biter Bu hayat Dünya Döndükçe Sesimi Duyacaks?n iSyan Yaz?lar?m? Okucaks?n!

iSyanIm, iSyanIm A?k? biLmeyen Sevgililere Sevipte De?erini biLmeyen De?ersizlere isyanIm!

Sak?n tutma Ellerimi üzerim Seni, ak?n bakma Gözlerime Bozar?m Gözlerini, Sen Beni Kand?rd?n isyan?m Sana Zalim Sevgili..

Ufak bir Mutlulu?u Ald?n Ellerimden, ben Sevmi?tim Seni Harbiden! Bu isyan?m Sana inceden...

Senin Gibi Yalanc? Olaca??ma, Ölümüne isyankar Olurum Daha iyi...

Allerimi tutma, Art?k yok kar??nda O saf A??k bunu Unutme! Art?k isyan?m Sana Yalanc?s?n Bunu Anla..

hayat?mda yapabildi?im En Güzel ?ey Ad?na Ve A?k?na isyan etmek isyankar Olmak..

Sen Beni B?rak?p Gitti?inde Suskun Yüre?im isyan Etmeyi Ö?rendi..

Ben hayat? Sevsemde hayat beni Sevmiyor Art?k, Ben Susarak Hata? izlesemde Hayat isyan Etmi? bana Bir Kere...

isterdim mutlu olal?m seninle isterdim hep dolu dizgin ya?ayal?m hayat? birlikte, sen b?rak?p gittin beni birden bire, hayat?m isyan oldu sözlerim duman oldu..

uzakta olsanda seni sevmeyi kabullendirdim kalbime, yalan atsanda isyan etmemeyi ö?retmeye çal???yorum beynime..

isyan Etsemde hayata, Sana Gelmez isyan feryatlar?m, isyan Etsemde Sana Duymaz hayat isyanlar?m?..

iSyan?m Bu Hayat De?il Güzelim isyan?m Bu A?ka!

Seni Severken hayat? Dinlemeyi ö?rendim, Ayr?l?nca isyan Etmeyi Sevdim..

ben Ne Asi A?klar Gördün Bu hayatta iSyan?m oLMad? Sadece Sana, Ben Ne öLümLer Gördüm isyan Etmedim A?ka!

isyan Etsem kimene ? isyan Etti?imin Umrunda De?ilim Sanane ?

Ne Sahte Sevgiler için Zaman geçirdim nede Zaman?m? sahte Sevgililer için Harcad?m!

B?rakt?m hayat? Senin Ellerine, isyan? Seçtim Hayk?r?r?m Her Gece...

Karanl?k Bir gecede elinde sigara geziyor karanl?k sokaklarda isyankar A??k belli A?lamas? inletiyor heryeri.

Sen Uzaklarda Mutlu ol Yalan Sözlerle, Ben isyan Ederim Sana Aldand???m Günlere...

insan ya a??k olmal? yada sevmeli, insan ya nefret etmeli yada isyan bayra??n? çekmeli!

yok kimseye isyan?m, isyan?m kendime nas?l kand?m sana o tatl? sözlerine!!!

Bizim Ellerimizde Dost Nas?rlar? Cekiyoruz Hergece A?k Tasas? Sana degil Sözlerim Alay?n?za!

Güzel oLsanda Söz dinlemez Bu gonuL, Çirkin Olsanda Sever Seni Gönlüm, Delikanl? Kalbimle geliyorum Sana isyan?m Bu Aleme!

Severken Gözümü kapad?n, Ayr?l?rken Hayat?ma Bir Noktada Sen patlatt?n, Helal olsun Sana Senin Gibi Yalanc?lara ?syan?m Var isyan?m Alay?n?za..

Gitme Yan?mdan Kal Bu Dunya Bana Sensiz Zindan Sözlerimi Dinlemeden gitme isyanim herkeze!

Ne Sever Bu kalp Bir Daha Ne Kanar Senin Gibi yalanc?lara isyan?m Sana Ulan isyan?m Sana!!

sana seni anlatamam isyan edersin a?k? tekrar istemem ziyan edersin seninle vard?m seninle soldum bir varl???m yokki murad?m olsun:!!!!

Ya?murdan Sonra Büyürmü? Ba?ak Sevgiler Zamanla Olgunla??rm??...Birgün Gözlerimin ?çine Bak Anlars?n Ölüler Niçin Ya?arm??..!

SEN? SEN?NLE SEVMEME ENGEL OLDUN AMA BENSEN? SENS?ZDE SEVEB?L?YORUM BUNADA ENGEL OLAB?LECEKM?S?N

3 KURU?LUK ?NSANA 5 KURU?LUK DEGER VER?RSEN KALAN 2 KURU?ADA SEN? SATAR

Sevdim De Ne Oldu? EFES Pilsen Zengin Oldu

a?lamak isyansa her gün a?l?yorum, gülmek bir oyunsa o oyunu hiç bilmiyorum, sevmek suçsa beni affetme çünkü seni her ?eyden çok seviyorum a?k?mmm

biR güN bENdEN AYRILIRSAN SANMAki ARdINdAN A?IT YAKARIM düNYAYA biR pEMbE gözLÜk TAKIP SANA ?U LANET SÖZLER? YA?dIRIRIM... EVKENdi?iN ki?i AZRAiL, dAMATLI?IN KEFEN, KURdU?UN YUVA MEZARIN OLSUN...

ad? var kendi yoklardan b?kt?k ad? var kendi yoksa bende yokum

ecelle sözlü ölümle ni?anl?y?m tesadüfen do?dum ya?amak zorunday?m alay?na isyan kral?na ölüm

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen. !!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle

Kalem olsa dünyadaki bütün agaçlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin siirini yazamam yinede...

Yaprak döken gençligimin satir aralarinda alti kirmiziyla çizilmis ve tirnak içine alinmis suskunlugumun bas harflerisin

Utanirim , söyleyemem yasadigim yalnizligi , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri

Yaninda benden yakin baska biri de olsa , her seyi inkar etmis inandirmis olsanda , ve ona duygulanmis sevdalanmis olsanda , biliyorum bu gece beni düsüneceksin

Sevgimiz yavas yavas süzülen çisil yagmur gibi ama irmaklari tasiran cinsten...

Seni düsünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinliginde ne olur kir seytanin bacagini birkez beni hatirla , bir sonbahar serinliginde...

Sert rüzgarlar karanlik geceleri severmis , aynen benim seni sevdigim gibi

Sen bazen en zifiri karanlik gecemin günesi, sen bazen yasanacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeniI...

Seni yildizlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranizda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin

Ayriliklar küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirirTipki rüzgarin mumu söndürüp yangini güçlendirdigi gibi...

Gül bahçesinde geçsede ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsada ölüm, ugrunda ölmeye deger gülüm.

Dünyada 2 renk gül olsun, biri kirmizi digeri beyaz, sen beni unutursan kirmizilar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun

Sari giyer günes olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kimbilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun

Gözlerin Nehir, Kirpiklerin Köprü Olsun, Ben Tam Üzerinden Geçerken Ipler Kopsun, Düstügüm O Yer DUDAKLARIN OLSUN...

Yalnizlik gecelerin, Umit bekleyenlerin, Hayal caresizlerin, Yagmur sokaklarin, Tebessum dudaklarin, Sen ise yalniz benimsin birtanem...

Gül bahçesinde geçsede ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsada ölüm, ugrunda ölmeye deger gülüm

Eger beni bu sokakta, bu semtte, bu $ehirde bulamazsan sevgilim bilki ben, Gözlerinin daldigi yerdeyim...

Güller hep ellerinde açsin, ama dikenleri batmasinsevda hep seni bulsun, ama seni yaralamasinmutluluk hep yüregine dolsun, ama beni unutturmasin

Gün bir gün, sevdalanmis geceye gecede yakomoz düsürmüs denize ogünden bugüne geceyle gündüz ayrilmaz olmus taki günes tutlup gölge düsürene dek sevdalara

Dunyada iki kor tanidim; biri beni gormeyen sen, biri de senden ba$kasini gormeyen ben...

Eger colde bir cicek olsan; seni kaybetmemek ; icin gozyaslarimla sulardim Eger gozumdeki bir damlayas olsaydin; seni kaybetmemek; icin hic aglamazdim

Gece midir insani hüzünlendiren, yoksa insan midir hüzünlenmek icin geceyi bekleyen?gece midir seni bana düsündüren yoksa ben miyim seni düsünmek icin geceyi bekleyen ?

Kimbilir hangi aksam günesle beraber bende sönecegim kimbilir hangi ellerden son suyumu içecegim belki göremeden ölecegim fakat yinede seni EBEDiYEN SEVECEGiM'

Bir gün bir rüzgar eserse oralaraBenim sana olan sevgimi fisildarsa kulagina unutma sende bana bir tutam sevgi yolla......

Dünyan öyle bir kararsin ki, seni aydinlatan tek isik gözlerim olsun

Sevmek ölmektir bence , ben de sevmistim ölmeden önce

Ölsen bile benden kurtulamazsin Kefen olur bedenini sararimYagmur olur üzerine yagarim Çiçek olur mezarinda açarim Ölsen bile benden kurtulamazsin

Önce düstügümde kalkmayi ögrendim sonra aleve dokundugumda aciyi sevmeyi ögrendim sevilmeyi sonra terkedilip beklemeyi sayende unutulmayida ögrendim herseyi ögrendimde yalniz unutmayi ögrenemedim............

Bir Gün Cehennemde Karsilasabiliriz Sen Kalp Hirsizi Oldugun için , Bense Tanriyi Birakip Sana Taptigim için...

Ustune `seviyorum` yazdigim bir kagittan, sandal yapiyor, dereye birakiyorum ister yuzsun, ister batsin, ister bir caliya takilsin o kagit sandal, hep derenin bir yerinde olucak biliyorum

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parcalayacak kadal asildir

Basini gögsüme yasladiginda tek bir düsmanim vardir:geçip giden zaman

Seni benim kadar sevenler , sana benim kadar hasret kalsin

Sen elimden tutunca, deniz basardi içimi Sen elimden tutunca, yüregim yesil yosunlara takilip günlerce dip akintilarinin pesisira gitmk isterdim

Yanagina konan kar tanesi eriyip dudaklarina indiginde o bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde yönünü rüzgara dön yeter Çünkü ben o rüzgardayim...

Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek Ben seni yarin sevdim çünkü yarinlar hiç bitmeyecek...

Ask bir elma sekeridir Sekeri yersin sapi kalir...

Rüyalarini gül yapraklaiiyla yatagini papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslari aldim ki en güzel rüyalari sen göresin

Yillar vardir nasil geçtigini bilmezdim, bir gün vardir yasamin anlamini degistirdi bana dair; hissetmedigimi, bilmedigimi yasatti, iste o ani senle yasadim senle

iSyan?m Bu Hayat De?il Güzelim isyan?m Bu A?ka!

ben Ne Asi A?klar Gördün Bu hayatta iSyan?m oLMad? Sadece Sana, Ben Ne öLümLer Gördüm isyan Etmedim A?ka!

Ne Sahte Sevgiler için Zaman geçirdim nede Zaman?m? sahte Sevgililer için Harcad?m!

Karanl?k Bir gecede elinde sigara geziyor karanl?k sokaklarda isyankar A??k belli A?lamas? inletiyor heryeri.

insan ya a??k olmal? yada sevmeli, insan ya nefret etmeli yada isyan bayra??n? çekmeli!

Bizim Ellerimizde Dost Nas?rlar? Cekiyoruz Hergece A?k Tasas? Sana degil Sözlerim Alay?n?za!

Güzel oLsanda Söz dinlemez Bu gonuL, Çirkin Olsanda Sever Seni Gönlüm, Delikanl? Kalbimle geliyorum Sana isyan?m Bu Aleme!

Gitme Yan?mdan Kal Bu Dunya Bana Sensiz Zindan Sözlerimi Dinlemeden gitme isyanim herkeze!

Biz isyankar a??klar?z! geceleri Sokaklarda Dü?ünürüz A?k?m?z? geceleri isyan bayra??m?z dalgalan?r A?ka Kar??!

iSyankar gençLik Ç?k Aleme, Alem iSyankar gençLerin pe?inde!

Sen Herzaman Kalbimde Bir umut Beynimde Bir kurals?n, Sen isyankar oLdupum Alemde Tek Duams?n Bebe?im..

Ne iSyanLarla Gider Bu Hayat Neden A?klarla Biter Bu hayat Dünya Döndükçe Sesimi Duyacaks?n iSyan Yaz?lar?m? Okucaks?n!

iSyanIm, iSyanIm A?k? biLmeyen Sevgililere Sevipte De?erini biLmeyen De?ersizlere isyanIm!isyan

ad? var kendi yoklardan b?kt?k ad? var kendi yoksa bende yokum

biz deli rüzgarlar?n deli dalgalar?n adam?y?z sevdikmi destan k?zd?mm? KATL?AM OLURUZ

#1579

 
© 2015
AŞK