Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?talyanca Atasözleri ?talyan Atasözleri

K?sa italyanca atasözleri ve anlamlar? sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Türkçe anlamlar?yla duygusal çok de?i?ik ve yeni italyan atasözleri ve anlamlar? haz?rlamaya çal??t?k.
La lingua non ha ossa ma fa ronpere il dosso
Anlam?-Dilin kemi?i yoktur.
A chi dai il dito si prende anche il braccio
Anlam?-Elini veren kolunu kapt?r?r
Uno sciocco e il suo denaro son presto separati
Anlam?-Aptalla paras?n?n yollar? çabuk ayr?l?r.
Can che abbaia non morde
Anlam?-Havlayan köpek ?s?rmaz
Amore e cieco
Anlam?-A?k?n gözü kördür.
Meglio tardi che mai
Anlam?-Geç olsun güç olmas?n
L'uccello mattiniero si becca il verme
Anlam?-Erken kalkan ku?, kurtçu?u yakalar.
Oggi a te, domani a me
Anlam?-Bugün sana olan yar?n bana olur
Che sarà, sarà
Anlam?-Olacak, olacakt?r.
Tutte le strade portano a Roma
Anlam?-Bütün yollar Roma'ya ç?kar
I frutti proibiti sono i piü dolci
Anlam?-Yasak en tatl? meyvedir.
Chi tardi arriva male alloggia
Anlam?-Sona kalan dona kal?r
Ride bene chi ride l'ultimo
Anlam?-Son gülen, iyi güler.
Dare a Cesare quel che e di Cesare
Anlam?-Sezar'?n hakk? Sezar'a
il denaro e fratello del denaro
Anlam?-Para paray? çeker.
il tempo e denaro
Anlam?-Vakit, nakittir.
Occhio per occhio, dente per dente
Anlam?-Göze göz di?e di?.
Confidenza toglie riverenza
Anlam?-Samimiyet sayg?s?zl??? besler.
Di buona volantà sta pieno l'inferno
Anlam?-Cehennemin yollar? iyiniyet ta?lar?yla dö?enmi?tir.
Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io
Anlam?-Beni dostlar?mdan Tanr?'m korusun, dü?manlar?mdan ben kendimi korurum.
La storia si ripete
Anlam?-Tarih tekerrürden ibarettir.
Sfortuna al gioco , fortune in amore
Anlam?-Kumarda kaybeden a?kta kazan?r
L'appetito vien mangiando
Anlam?-??tah yedikçe aç?l?r.
Mangiare per vivere e non vivere per mangiare
Anlam?-Ya?amak için ye, yemek için ya?ama.
Finche c'e vita c'e speranza
Anlam?-Ya?am oldu?u sürece ümit vard?r.
Il tempo e un gran medico
Anlam?-Zaman, büyük bir ilaçt?r.
Al bisogno si conosce l'amico
Anlam?-?htiyaç duyulan arkada? gerçek arkada?t?r.
Niuno e savio d'ogni tempo
Anlam?-Herkes, her an olgun olamaz
Quattrino risparmiato, due volte guadagnato
Anlam?-Biriktirilen bir kuru?, kazan?lan bir kuru?tur.
L'unione fa la forza
Anlam?-Birlikten kuvvet do?ar
Roma non fu fatta in un giorno
Anlam?-Roma bir günde kurulmad?.
Meglio tardi che mai
Anlam?-Geç olmas? hiç olmamas?ndan iyidir.
Chi non risica non rosica
Anlam?-Riske girmeyen, bir?ey koparamaz.
Donna danno, sposa spesa, moglie maglio
Anlam?-Erkek saltanat?n? sürer, yöneten ise kad?nd?r.
Moglie e buoi dei paesi tuoi villagio
Anlam?-Evlenece?in kad?n? ve ine?ini kendi köyünden seç !
Lontani dagli occhi, lontani dal cuore
Anlam?-Gözden ?rak olan gönülden de ?rak olur.
La carità comincia a casa propia
Anlam?-Merhamet/Yard?mseverlik evde ba?lar.
Meglio sola che male accompagnata
Anlam?-Kötü bir ortakl?ktansa yaln?z olmak iyidir.
Vivi e lascia vivere
Anlam?-Ya?a ve ya?at.

#2677

 
© 2015
AŞK