Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?tiraf Mesajlar?

itiraf mesajlar? 2014 k?sa sayfas? -
Seni görünce susar bu deli o?lan bütün heycan toplan?r gözlerimde o an, Seni Sevdi?imi Hayk?rmak istiyorum bir an, ama sen kar??ma gelince susuyorum herzaman..

Neyim kald? Bu hayatta Bilmiyorum içimde Bir Sevgi Kald? Sana Ait itiraflar içinde saklanan hayat?m bir senin için bekledi buzaman kadar itiraf etmek için besledim sana olan sevgimi habersizce.
K?r?k Bir Kap de?il benimki Sadece Kar??l?k Alamamaktan korkan Bir duygu içimdeki Seni Seviyorum itiraf ediyorum bebe?im.
Hayat?mdaki Bütün itiraflar?n tek Ad?s?n, Seni Seviyorum Sen benim öbür yar?ms?n..
Hayat?ma itiraf ettim senin sonunda yeniden ba?l?yor hayat benim için sana, seni seviyorum birtanem.
itiraflar içinde sava? veriyorum kendimle kalbim ba??r ad?n? diyor duysun herkez korkular?m kar??l?k alamazs?n bo? ver diyor ama itiraf etmek istiyorum seni sevdi?imi
Karabl?k Dünyama Bir ???k Oluca??n? Biliyorum Bu Yüzden itiraf ediyorum seni seviyorum.
sen hayat?m?n ba?lad??? ve karabl?klar?n son bulaca?? bir ya?ams?n benim için itiraf edersem benimle gelirmisin?
Yerim senin yan?n bunu anlad?m sensiz ben anlams?z?m ?ark?larda fark?na vard?m itiraf etmek istiyorum sana olan sevgimi..
belki yanl?? belki do?ru duygular var içimde belki yalan belki heves duyuyorum belkide sana a??k oluyorum itiraf ediyorum..
Sana itiraf Mesajlar? Atmak istiyorum özgürce Korkmadan Sana Seni nekadar Sevdi?imi itiraf etmek istiyorum hiç bir etki alt?nda kalmadan seviyorum seni inan bu mesajlar?ma.
2. iLkbahar? Ya??cam Sayende Buz Tutan Kalbim yeniden Ericek Bu Ac? hayat içinde Sadece itiraf etmek istiyorum seninle hayata dönmek istiyorum seni seviyorum.
kalbim art?k sakl?yam?yor sana olan sevgimi art?k bedenime s??mayacak kadar büyüdü sana olan sevgim itiraf ediyorum seni senden daha çok seviyorum.
severek katlan?r?m her derde yeterki sen üzülme, sen benden habersiz gitsende ben seviyorum seni delice itiraf etmek istiyorum günü gelince..
bir okyanusun en derin mavili?inde kayboluyorum seni görünce, kualklar?m duymaz oluyor kalbim daha h?zl? at?yor ve duygular?m isyan ediyor itiraf ediyor sana olan sevdam?..
Ne Dersen De Sevdim Seni Birkere, Hay?r Dersen Eyvallah Derim giderim Evet Dersen helalimsin Derim ölümüne Severim Birtanem..
1 Söz bekliyorum Senden bir ???k bekliyorum gözlerinden bir mesaj bekliyorum kalbinden ellerine akan kelimeleri okumak istiyorum itiraf ediyorum seni seviyorum.
Çok Dü?ündüm Seni Çok Dü?ündüm gelece?imizi belkide Söylemediklerimden Sen Belkide Duygular?m?n Kalbime Yans?yan Yüzüydün Sen, Ne OLursan oL Ama Bu Kalp Senin için At?yor itiraf ediyorum Sevgililim..
Gizli bir hayranl?kt? Bendeki Sana, Gizli Bir Sevgiye Dönü?tü o Sihirli Bak???nla ?imdi A????m Söz geçiremiyorum Duygular?ma itiraf etmek istiyorum Seni Seviyorum.
iLk Görü?te A??k Oldum Sana Saklad?m içimde Söyleyemedim Sana Seni Seviyorum Ama itiraf edemiyorum Sana Korkuyorum Kar??l?ks?z Kalmaktan Sevgilim
Seni Seviyorum itirqaf etmek istiyorum sana olan sevgimi fakat söyliyemiyorum korkuyorum ama her?eye ra?men bu korkuyla seni daha çok seviyorum.
Yaln?z De?ilim Bu Odada, Hayalin var Yan?mda Hayaline Bakarak geçiriyorum gecelerimi Seni Diliyorum ALLAH tan Bu Küçük kalbime ve itiraf ediyorum Seni çok Seviyorum.
hayal meyal ya?ad?m a?klar? yar?m kalan bir nokta oldum hep ac?l? dertlerimle, seni görünce anlad?m ya?aman?n k?ymetini içimde sana kar?? ç?? gibi büyüyen bir sevgi hadi ya?at beni, seviyorum seni.

#2750

 
© 2015
AŞK