Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?tiraf Sözleri

K?sa itiraf sözleri 2014 komik sayfas? -
Akl?mdan Gitmiyorsun inanki, Ya?arken Dü?ündürüyorsun gece gündüz beni itiraf etmek istiyorum içimdeki sevgiyi utan?yorum korkuyorum kar??l?k alamam belki
Titresede yüre?im itiraf edece?im Seni nekadar çok Sevdi?imi Da?lara ta?lara Söylüyece?im Art?k Zaman? Geldi Seni nekadar Sevdi?imi herkez Bilsin Benim Gizli A?k?m..
Seni Sevmek Zor Olsada içimde besledim Sevgini Sana Küçük Bir dünya Kurdum Haberin yok Ama Sen içimde Bir Ate? Oldun Yak?yorsun Bedenimi Birtanem, Sana itiraflar?m Var Sevgi Sözlerim Var Senin için besledi?im Bir A?k var içimde.
Rüzgar Gibi Girdin Birden hayat?ma Ne oldu?unu Anlamad?m A??k Oldum Sana Bir Anda itiraf ediyorum Gözlerimi Ald?n Kimseleri Göremiyorum Prensesim...
Seninle ilk konu?tu?umuz gün kulaklar?mdan sesin gitmedi gözlerimde gözlerinin rengi kald? akl?mda hayalin bo? odamda sesin ç?nlad? saatlerce itiraf etmem gerekiyor ben sana a??k oldum bebe?im..
Senden Vazgeçmem Mümkün de?il Asla! Bu kalp Sana Kap?ld? Birkere, Sensiz Atmaz Bu Kalp Bunu yaz Bir yere, itiraf ediyorum Art?k Zaman? geldi Sana ben Vuruldum Sende Kald? Akl?m...
Gecenin Koynunda Dü?ünüyorum Sadece Seni, Gülü?ün Bak???n Uykusuz Gecelerimin tek Sahibi, itiraf etmek istiyorum geceye Seni, Seni nekadar Sevdi?imi..
Korkuyla titresede yüre?im Kaybetmicem Seni Eminim! Sana Kap?ld? Kalbim Alamam Geri, itiraf etmek istiyorum Herkeze Seni Nekadar Sevdi?imi..
Can?m? Ald?n Gözlerinle Söyleyemedim Çekindim, Gülü?ünle Akl?m? Ald?n Dü?ünemedim Sende kald? Akl?m, Bir Sözünle Kendimi Unuttum, Ama Bir Seni Unutmad?m, ?imdi hayk?rmak itiraf etmek istiyorum Seni, herkez Bilsin içimdeki yerini..
Bir gülü?ünle hayat?m? çektin kendine, seni her gördü?ümde kalbimi tuttum elimle, art?k dayanam?yorum ne dersen de itiraf ediyorum! sevdan içimde büyüdü art?k sensiz olmaz bu kalp bunu biL art?k!
Ya?ayan bir ölü gibiydim sensiz, hayat?ma girdin ve yeniden canland?rd?n hayallerimi ümitlerimi gelece?imi, art?k itiraf zaman? geldi seni kitaplarda, defterlerde, ?iirlerde, müziklerde De?il Seni Kendim ya?amak istiyorum ben Seni SEViYoRuMmMM...
esrarengiz gözlerin vurdu ilk beni, sonra sözlerin kalbimde büyük bir yer edindi, ad?n? yazd?m kalbime yüzünü çizdim gözlerime, itiraf ediyorum sensin benim ilk ve son görece?im insan bebe?im..
Sana neler yazsam Neler çizsem Az gelir Art?k Seni kalemlerele Yazmak istemiyorum habersizce Bo? Sayfalara Duvarlara, Art?k Seni içimden Hayk?rmak geLiyor En kalabal?k Sokaklarda Seni Seviyorum ne Olur Anla!!!
Ceviz kabu?unu Doldurmayan Bir Hayat Hikayesiydi Benim ya?ant?m, Sen girdin hayat?ma Ne En A??r ROmanlar Nede A?k Destanlar? kald? SevgimiN Yan?nda, Hepsini B?rakt?m Seninle Geride Sen Bir efsane Oldun içimde Sen Kalbimi imrendiren Bir tutku Oldun bende Bebe?im..
Seni Sevdi?imi itiraf Etmek istiyorum Sözlerimle utan?yorum Kar??na ç?kmaya, Sana A??k Oldu?umu itiraf etmek istiyorum mesajlar?mla Korkuyorum, Seni Çok Seviyorum Ama Anlatam?yorum
Sevgimin önüne Ne Da? Durur Ne Zorluk kal?r ben Seni Delikanl?ca Sevdim Ama itiraflar?n arkas?na Sakland?m itiraf etmek istesemde Aslan gibi yüre?im yan?nda Kedi gibi Oluyor Utan?yorum Ama Seni Çok Seviyorum Bunu Bilmeni istiyorum.
içime bir duygu sakl?yam?yorum art?k her akl?ma geldi?inde hayk?rmak istiyorum dünyaya Seni nekadar Çok Sevdi?imi Anlatmak istiyorum Sana bebe?im..
Sakl?yam?yorum Art?k herkez Anl?yorum halimi, Seni Gördü?ümde içimdeki Çocuk Seviniyor Seninle Mutlu oluyorum ve Seninle Gülüyorum Hayata itiraf Ediyorum Seni Çok Seviyorum.
Ya?amak için geldik Dünyaya Sevmek için kalp Ta??yoruz Vücudumuzda Ama Söyleyemiyorum Sana Nekadar Çok Sevdi?imi itiraf etmek istiyorum Seni Sevdigimi Ama Kendime güvenemiyorum A?k?m..
Seni Görünce De?i?iyor Hayat?m Seninle renkLeniyor renksiz Hayat?m Seninle Kar??la??nca o an gözümden gitmiyor inan bana itiraf ediyorum Seni Çok Seviyorum.
ya?anmas? laz?m Güzel An?lar?n Hayal K?r?kl??? Olmadan Gitmek Laz?m birlikte Ac?mas?z Yoldan, Sen Benim iLk Göz A?r?ms?n itiraf Ediyorum Sen benim Di?er Yar?ms?n..
Sana ben Deliler gibi A????m Sana Söylüyemiyorum Ama Sende Görüyorsun gözümdeki A?k?n Ate?ini Sana besliyorum içimdeki Sevday? itiraf etmek Hayk?rmak isitoyurm Seni nekadar Sevdi?imi...
Kolay de?il benim için sana aç?lmak anlatam?yorum sana içimdeki sevday? itiraf etmek istiyorum sana a??k olman?n verdi?i mutlulu?u ama seni görünce kitleniyorum anlatam?yorum sevdi?im.

#2699

 
© 2015
AŞK