Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yi Geceler Mesajlar?

A?k?m rüyamda seni göreyim dicem ama o zaman korkuyla uyan?yorum, o gördü?üm ruya deil kabus oluyo.

Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan... Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat...

Müjde Bu gece günahlarda %100 e varan indirimler, iyiliklerde 1000 kata varan extra puanlar sizi bekliyor NOT: Kul hakk? kampanya d???d?r... ?Y? GECELER...

Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, Kanatlar?nda mutluluk yüre?inde sevgi ve ?efkat, Kar beyaz tüylerinde kokun, Ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü Ona iyi bak.

iyi uykular sevgilim, rüyanda bulu?mak üzere...

iyi geceler kakaolu s?cak sütüm....

Allah'?m sana en güzel uykular? ve benli rüyalar? bah?etsin birici?im.

En güzel gecelerin en güzel rüyalar?n? gör Bitanem tatl? uykular.

Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan... Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat...

Geceleri Uzaklara ç??l?k Olur Sesim, Denizden ç?kan Yosun Kokusundan Keskin Sana Olan özlemim, Bu gece S?rf Senin ?çin Kapan?yor Gözlerim. ?yi Geceler Her ?eyim!

Hep akl?mdas?n öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bi?ey bu, bu can bu bedenden ç?kana, bu diyardan göçene dek görebildi?im tek gerçek rüyam sensin tatl? rüyalar mele?im.

Her gece varl???n?n verdi?i huzurla ba??m? yast??a koyuyorum her ?eyimmm sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur..?imdi yine seni dü?ünerek yat?yorum Allah rahatl?k versin.

Kalbinin ????? gecenin karanl???n? bast?rs?n rüyalar?n mutluluk ya?murlar?nda geçsin gecen mutlu kalbin huzur dolu olsun iyi geceler!

Yüre?in do?an güne?i de?il batan güne?i seçsin, çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan güne? yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki güne? senin için bitanem iyi geceler.

Hayat?ms?n ve ben sadece seni ya?ayabilirim seni ya?ad???m her gün için yana??na bir buse gönderiyorum huzurla uyu bitanem..Huzurlu ve mutlu... iyi geceler..Seni seviyorum.

Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a, seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma. ?yi geceler.

Rüyalara rest çektim uyumuyorum herkes derin uykudayken ben sana dal?yorum uyku çok tatl? derler ben seni tad?yorum onlar uykuya ben sana doyam?yorum bitanem iyi geceler.

A?k?m rüyamda seni göreyim diyece?im ama o zaman korkuyla uyan?yorum, o gördü?üm rüya de?il kâbus oluyor.

Ar?m bal?m pete?im gülüm dal?m çiçe?im karizmatik erke?im iyi geceler.

Sen benim rüyalar?mdaki hayalim hayattaki tek yasama sebebimsin iyi geceler mele?im.

Günün birinde hayat seni bo? verirse ve yüre?in sana yaln?z b?rak?ld???n? söylerse ald?rma cevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin a?k?m iyi uykular tatl? rüyalar.

Gökyüzü mehtab? nas?l beklerse sahiller dalgalar? nas?l özlerse kuru toprak suya nas?l hasretse sende benim hasretimsim a?k?m iyi uykular tatl? rüyalar.

Kalabal?k y?ld?zlar içinde arama gözlerimi ben sana ay kadar büyük yans?yaca??m, ?????mla ayd?nlan ve tatl? uyu hayal gözlüm

Her gecenin karanl???nda dualar?mla dü?ünüyorum seni birtanem dualar?m yaln?zca sana iyi geceler birtanem...

Gecenin en güzel karanl???na gözlerini yumdu?unda akl?na ben geleyim iyi geceler bir tanem..

Dur bir dakika önce bana bir öpücük sonra seni seviyorum tamam ?imdi uyuyabilirsin..

Geceleri Uzaklara ç??l?k Olur Sesim Denizden ç?kan Yosun Kokusundan Keskin Sana Olan özlemim Bu gece S?rf Senin ?çin Kapan?yor Gözlerim ?yi Geceler Her?eyim!

Hep akl?mdas?n öylesine bendesin ki hiç bitmek tükenmek bilmeyen bi?ey bu bu can bu bedenden ç?kana bu diyardan göçene dek görebildi?im tek gerçek rüyam sensin tatl? rüyalar mele?im.

Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma ?yi Geceler

?yi geceler bebe?im. Güne? seninle güzel do?uyor mehtap seninle gökyüzünü ayd?nlat?yor..Rüyada bulu?al?m..

Tatl? uykular hayat?m?n en de?erli varl???. Sen bana mutluluklar? veren güne?imsin gecelerimi süsleyen y?ld?z?ms?n ?yi geceler birici?im

Bu gönül sana tutkun Sözlerin yine suskun Nolursa olsun art?k sessizlikten korkuyorum Bir aradayken ayr?y?z Her ?eye ra?men dayanmal?y?z Kay?p gitme ellerimden korkuyorum sensizlikten gecelerden ?yi geceler a?k?m...

Can?m yan?nda olmak istiyor can?m?n bana ihtiyac? vard?r diye Can?m çok s?k?l?yor can?m yan?mda yok diye Sensiz gecelerden sensiz günlerden b?kt?m art?k Sabret hayat?m iyi günler bizi bekliyor ?yi geceler can?m.

Tatl? rüyalar sevgilim K?saca benli rüyalar Evlili?e giden yolumuzda 1 günü de bitirmi? olman?n verdi?i mutlulukla uyuyaca??m; senin tatl? tatl? gülü?ünü dü?ünerek. Rüyalar?ma bekliyorum Öpüyorum..

Bu gece senin gözlerin için uyuyaca??m sen uyurken gizlice ellerini tutup saçlar?n? ok?ayaca??m sana yakla??p o her zaman duydu?un ?eyi söyleyece?im; seni çok seviyorum ve hep sevece?im iyi geceler

Geceye inat seninle sabahlayaca??m güne? k?skans?n seninle ?s?naca??m yast?klar a?las?n gö?sünde uyuyaca??m ve bir tek sana ba?l? kalaca??m a?k?m iyi geceler..

Yüre?in do?an güne?i de?il batan güne?i seçsin çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan güne? yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki güne? senin için bitanem iyi geceler.

Bir dua gönderiyorum Allah'?ma sen uyurken rüyanda beni göresin diye ?yi geceler sana Seni seviyorum a?k?m ?yi geceler birtanem En tatl? uykular en güzel rüyalar senin olsun

Seni çok seviyorum gülüm sevgimi üstüne al, yorgan gibi korur seni tüm gece boyunca iyi geceler a?k?m.

Özlemim sana sevdi?im Sensiz rüyalar?mdan art?k b?kt?m Umar?m sen beni rüyalar?nda görüyorsundur ?yi geceler birici?im Seni çookk seviyorum

?yi ki vars?n birtanem Rüyalar?n en güzeli bu gece seninle olsun iyi geceler sevgilim Seni çok seven a?k?n.

?nsan uyumadan önce ne dü?ünürse rüyas?nda onu görürmü? derlerdi de inanmazd?m Demek ki her gece rüyalar?mda seni görmemin nedeni buymu? Sende beni dü?ün uyumadan önce ?yi rüyalar a?k?m Rüyalarda bulu?mak dile?iyle

Bu gece dolunay var gökyüzünde, kutup y?ld?z? yine belirgin Sen rahat uyu diye bekçi atad?m onlar? gecene ?yi geceler gökyüzümün en parlak ve güzel y?ld?z?

?syan?m sensiz geçen gecelerime Ben seni dü?ünmekten uyuyamazken sen rahat ve huzurlu uyu diye bu mesaj? gönderiyorum sana ?yi geceler can?m Rüyalarda kavu?mak dile?iyle

Uzad? gecelerim, sabah olmuyor Sensiz birtanem, odama hiç güne? do?muyor ?yi geceler benim için do?an mehtab?m.

Gece lambas?n?n lo? ????? vuruyordur ?imdi o güzel yüzüne Ne kadar da güzelsin öyle, her halinle Dü?üncelerimdeki tek güzele iyi geceler

Bir ku? misali uçsa dudaklar?m sana do?ru Konsa k?pk?rm?z? dudaklar?na irkilir misin? Yoksa onu al?p kendine seninkileri bana gönderir misin? ?yi geceler a?k busem

Birden uyand?m do?ruldum yata??mda Yast???m gözya?lar?mdan s?r?ls?klam Son bir damla gözya??m ise süzülüyor hala yanaklar?mdan Bensiz geçirdi?in son gece olmas? dile?imle iyi geceler sana Kâbusum oldu sensiz geceler art?k bana.

Duvar?ma bakarken bo? odam?n, birden sen beliriverdin Çevirdim gözlerimi bakt?m karanl?k tavana yine geldin Usulca yakla??p yana??ma bir buse verdin Bende gönderiyorum can?m sana Öptüm birici?im iyi geceler sana

Art?k s?rda? de?il geceler bana Sana duygular?m? iletebilece?im telefonuna mesajla En içten duygular?mla iyi geceler sevdi?im sana

Bu gece ya?an ya?mura yazd?m sana olan duygular?m? Seni ne çok sevdi?imi anlats?n diye sel olup aks?n üstüne ?yi geceler birtanem, damlalar?n ç?kard??? ses sana ninni olsun rüzgar hayk?rs?n seni ne kadar çok sevdi?imi ve sensiz geçen gecelerdeki ?st?rab?m?n sesini

A?k sarho? gezmektir ?ss?z bo? sokaklarda Bir kalp çizip içine isminin ba? harflerini yazmakt?r bu?ulu camlara Bu mesaj vas?tas?yla a?k?m? gönderiyorum sana ?yi geceler A?kitoma

Geceler sessiz, so?uk, ayaz Sevgim o kadar s?cak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sak?n ü?üme diye ?yi geceler can?ma

Bu gece hayallerimi, a?k?m? gönderiyorum sana yeniden bu mesajla S???n içlerine hangisini istersen Korur seni tüm kâbuslardan Sen rahat uyu sevdi?im ?yi geceler birici?im

Sevgi ya?muru olsam ya?sam odana Islatsam sen tek tek dü?en damlalar?mla yava? yava? Rüyalar?nda a?k seli olup aksam üstüne Sen rahat uyu birtanem, ?yi geceler sevgilim

Allah'?m sana en güzel uykular? ve benli rüyalar? bah?etsin birici?im iyi geceler.

#1561

 
© 2015
AŞK