Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yi Geceler Mesajlar?

Haz?r Sevgiliye iyi Geceler Mesajlar? K?sa 2015 Sayfas? - Sayfam?zda gece vakti yatmadan önce sevdiklerinize gönderebilece?iniz ki bunlar aras?nda e?e arkada?a iyi geceler mesajlar? resimli olarak okuyacaks?n?z. Ayr?ca burada yazd???m?z iyi geceler mesaj? facebook twitter sayfalar?n?zda içinde kullanabilirsiniz.
Bu gece senin gözlerin için uyuyaca??m, sen uyurken gizlice ellerini tutup saçlar?n? ok?ayaca??m, sana yakla??p o her zaman duydu?un ?eyi söyleyece?im ; SEN? ÇOK SEV?YORUM VE HEP SEVECE??M ?Y? GECELER.

Allah?m sana en güzel uykular? ve benli rüyalar? bah?etsin birici?im.
En güzel gecelerin en güzel rüyalar?n? gör bitenem tatl? uykular.
Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan...
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat...
Geceleri Uzaklara ç??l?k Olur Sesim, Denizden ç?kan Yosun Kokusundan Keskin Sana Olan özlemim, Bu gece S?rf Senin ?çin Kapan?yor Gözlerim. ?yi Geceler Her?eyim!
Hep akl?mdas?n öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bi?ey bu, bu can bu bedenden ç?kana, bu diyardan göçene dek görebildi?im tek gerçek rüyam sensin tatl? rüyalar mele?im.
Her gece varl???n?n verdi?i huzurla ba??m? yast??a koyuyorum herseyimmm Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur..?imdi yine seni dü?ünerek yat?yorum allah rahatl?k versin.
Kalbinin ????? Gecenin karanl???n? bast?rs?n Rüyalar?n mutluluk ya?murlar?nda geçsin Gecen mutlu Kalbin huzur dolu olsun ?yi geceler!
Yüre?in do?an güne?i de?il batan güne?i seçsin, çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan gunes yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki gunes sen?n için b?tanem ?y? geceler.
Hayat?ms?n ve ben sadece seni ya?ayabilirim Seni ya?ad???m her gün için yana??na bir buse gonderiyorum huzurla uyu bitanem.. huzurlu ve mutlu... ?yi geceler.. Seni seviyorum.
Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a, seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma. ?yi Geceler.
Rüyalara rest çektim uyumuyorum herkes derin uykudayken ben sana dal?yorum uyku çok tatl? derler ben seni tad?yorum onlar uykuya ben sana doyam?yorum Bitanem iyi geceler .
A?k?m rüyamda seni göreyim dicem ama o zaman korkuyla uyan?yorum, o gördü?üm rüya deil kabus oluyo.
Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan... Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat...
Müjde Bu gece günahlarda %100 e varan indirimler, iyiliklerde 1000 kata varan extra puanlar sizi bekliyor NOT: Kul hakk? kampanya d???d?r... ?Y? GECELER...
ARIM BALIM PETEG?M GÜLÜM DALIM Ç?ÇEG?M KAR?ZMAT?K ERKEG?M ?Y? GECELER.
SEN BENIM RUYALARIMDAKI HAYALIM HAYATTAKI TEK YASAMA SEBEBIMSIN IYI GECELER MELEGIM.
GÜNÜN B?R?NDE HAYAT SEN? BO? VER?RSE VE YÜREY?N SANA YALNIZ BIRAKILDIGINI SÖYLERSE ALDIRMA CEV?R GÖZLER?N? GÖK YÜZÜNE SANA GÜLÜMSEYEN GÖZLER?M? GÖRECEKS?N A?KIM ?Y? UYKULAR TATLI RÜYALAR.
GÖKYÜZÜ MEHTABI NASIL BEKLERSE SAH?LLER DALGALARI NASIL ÖZLERSE KURU TOPRAK SUYA NASIL HASRETSE SENDE BEN?M HASRET?MS?M A?KIM ?Y? UYKULAR TATLI RÜYALAR.
Kalabal?k y?ld?zlar içinde arama gözlerimi ben sana ay kadar büyük yans?yaca??m, ?????mla ayd?nlan ve tatl? uyu hayal gözlüm
Hergün hasretindeyim bu gece oldugu gibi.. Uyumadan önce ?unlar? söyleyim sana askim; Keske sabaha kadar uykusuz kalsamda sana bakabilsem.. Keske benim uzerimde yorgan olmasa donsamda senin yaninda uyuyabilsem.. Keske gozlerimi kapattigimda ellerim yanimdaki yastiga dokundugunda o yastigi bos bulmasam.. Yine yalniz bir ruyaya daliyorum.. Sensizim iyi geceler! Butun bunlari yasiyabilmek icin mutlu yarinlara kadar yalniz uyuyacagim sevgilim.
Her Gecenin karanl???nda Dualar?mla Dü?ünüyorum Seni Birtanem Dualar?m Yaln?zca Sana ?yi geceler Birtanem
Sabahlar?n güne?i kalbini gecelerin Y?ld?zlar? ise Gözlerini An?msat?r Bana her?eyim iyi Geceler.

Bir Müzik Çal?yor içimde Ad? A?k Na?meleri ile Süslenmi?, Bir A?k var Kalbimde Ad? Seninle Ba?lar Sonunu Sadece ölüm yazar Seni Seviyorum Birtanem iyi Geceler
Gecenin Çekilmez So?uklu?u Seninle V?z Gelir bana Her Ba??m? yast??a Koydu?umda Dualar?m Sadece Sana Birtanem Seviyorum Seni iyi geceler.
Bir Güne Seninle Ba?lay?p Bu Günü'de Seninle Bitirmenin vermi? Oldu?u Huzurla yast??a Ba??m? Koydum ve Sana tatl? Rüyalar Görmen için dua ediyorum Sevgilim iyi geceler.
Gözlerinde Yalakad?m Hayat? B?rakmam, Sözlerinle Ba?lad? Kalbim Atmaya Durduramam Sadece Sabahlar?n Yak?c? Güne?ine De?il gecelerin So?uk Sessizli?inede Anlatt?m A?k?m? ?imdi Oldu?u Gibi Seviyorum Seni iyi geceler Birtanem.
Ya?ad???m Kadar De?il Ya?att???n kadar Seviyorum Seni Bebe?im Bu Gece de Dualar?m Seninle Benim ya?ama Sebebim Sensin iyi Geceler A?k?m.
Rüyalarda hayal Etti?im Hayallerimi Gerçekle?tirmek için Sevdi?im Ya?ama Sebebim ?yi Geceler
Hayat? Seviyorsam Anlam? Sen Oldu?un için Seviyorum geceleri uyuyorsam Sabaha Ad?nla Ba?lamak için uyuyorum birici?im iyi geceler.
Elimden gelse ?u Y?ld?zlara Ad?n? Yazar?m, i?te O zaman Geceler Bile Seninle Anlam Kazan?r Birtanem iyi geceler.
Sen Yokken Yan?mda, gecelerin tatd?, tuzu hayalin olur sevgilim iyi geceler
Rüyalar?n içinde Seninle Ya?anmam?? Anlar? ya?amak Dile?iyle iyi Geceler Sevgilim

Senin Kadar Tatl? Bir Rüya Görmek için bütün gün uyumak isterdim a?k?m iyi geceler mjksss
Seninle Ya?ad???m Hayat Gördü?üm veya görece?im en güzel rüyalara bedel Sevgilim iyi Geceler.
Yalan Hayatta Ya?ad???m tek Gerçek Rüyas?n Sevgilim Bu Rüyadan Asla Uyanmak istemiyorum
Huzur Dolu gecelerimin, Tatl? Rüyalar?ndaki Rüyalar? tatland?ran Ten varl?ks?n, iyi geceler Sevgilim.

Seninle Ba?lad???m Bugüne Seninle Bitirmenin Vermi? Oldu?u Sevinçle, Devam Etmek için Senin kadar tatl? Bir rüya görmenin hevesi içindeyim rüyalar?m?n en tatl? sahibi seviyorum seni iyi geceler.
Bugün de Ba??m? Yast??a Bana Vermi? Oldu?un Mutlulukla Koyuyorum, Yar?n ise Hayata Bana Verdi?in Huzurla Uyanaca??m Seni çok Seviyorum Can?m Benim iyi Geceler Her?eyiMmMmM
Yüce Rabbim En Güzel Rüyalar? Sana Mutluluklar? Hayat?na Huzuru ise Ya?ad???n Hayata Ba???las?n iyi Geceler Sevgilim
Bu gecede her gece gibi sana dualar?m sevgilim, bu geceninde mutlulu?un ad? sensin sevgilim TatL? RüYaLaR Sevdi?iMmMM
Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dal?yorum. Uykular çok tatl? derler ben seni tad?yorum. Onlar uykuya ben sana doyam?yorum... ?yi geceler sevgilim.
Müjde... Bu gece günahlarda %100 e varan indirimler, iyiliklerde 1000 kata varan extra puanlar sizi bekliyor... NOT: Kul hakk? kampanya d???d?r... ?Y? GECELER...
Yüre?imde senden bana hiç bir ???k yok! Ben karanl?ktan çok korkar?m.Beni gel al burdan...
Bu gece senin gözlerin için uyuyaca??m, sen uyurken gizlice ellerini tutup saçlar?n? ok?ayaca??m, sana yakla??p o her zaman duydu?un ?eyi söyleyece?im ; SEN? ÇOK SEV?YORUM VE HEP SEVECE??M ?Y? GECELER.
Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n Bitanem!..
Geceye inat seninle sabahlayaca??m güne? k?skans?n seninle ?s?naca??m yast?klar a?las?n gö?sünde uyuyaca??m ve bir tek sana ba?l? kalaca??m a?k?m...
Geceler karanl?k, geceler ?ss?z çok zor geliyor bana, hele de sensiz hiç çekilmiyor bitanem, gelde sevindir seni seven sevgiliyi..
Yüre?in do?an güne?i de?il batan güne?i seçsin, çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan gunes yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki gunes sen?n için b?tanem ?y? geceler.
Hep akl?mdas?n öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bi?ey bu, bu can bu bedenden ç?kana, bu diyardan göçene dek görebildi?im tek gerçek rüyam sensin tatl? rüyalar mele?im.
Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a, seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma. ?yi Geceler.

#2224

 
© 2015
AŞK