Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yi Geceler Mesajlar?

Birbirimizden uzakta olsakta ?uan y?ld?zlara bak sevgilim benim bakt???m gibi, en parlak y?ld?z? görüyorsan e?er bilki o y?ld?z benim gözlerim ve senin gözlerin, iyi geceler a?k?m iyi geceler y?ld?z gözlü sevgilim.

Gecen gözlerin kadar güzel olsun, rüyalar?n gülü?ün kadar tatl? olsun, sabah?n ise bana verdi?in huzur gibi içten olsun, iyi geceler a?k?m.

?uan sensiz ba??m? yast??a koysamda, rüyalar?mda yan?mda olacaks?n biliyorum, ?uan ellerim ellerinden uzakta olsada rüyalar?mda s?k?ca tutaca??m? umuyorum ve a?k?ma iyi geceler diliyorum.

Bir günün daha gecesindeyiz birbirimizden uzakta, seni yaz?yorum odam?n bo? ve so?uk duvarlar?na, her kelimede ad?nla ba?l?yorum yaz?lara, seviyorum seni iyi geceler diliyorum a?k?ma.

Gözlerim gözlerinden uzak olsada ?uan hayalinle avuturum kendimi, ellerim ellerinden uzak olsada avuturum yar?nlar?m?zla, iyi geceler diliyorum a?k?m sana.

Geceler ne kadar so?uk olursa olsun, hayalinle ?s?t?r?m sensizli?imi, y?ld?zlar gözlerine özenerek parlamaya çal??sada, benim tek y?ld?z?md?r gözlerin sevgilim. iyi geceler y?ld?z gözlüm benim.

Dün geride kald? sabah? iple çekiyorum, sen benim y?ld?z?m sen benim rüyalar?ms?n, sen benim sabah?m sen benim en güzel gecelerimsin, iyi geceler a?k?m gözlerin kadar güzel rüyalar görmen dile?iyle.

Gece ne kadar karanl?k olursa olsun, hayalin ayd?nlat?r sensizli?imi, gece ne kadar so?uk olursa olsun, ?s?t?r hayalimdeki gülü?ün beni, iyi geceler sevgili.

Gözlerim dalar y?ld?zlara, bakar?m gecenin sonsuzlu?una, içimde umutlar?m hayallerim gençli?im, asl?nda sadece içimde sen vars?n sevgilim. iyi geceler biricik a?k?m benim.

Geceler k?sa olsa yan?nda geçirdi?im zaman gibi, ke?ke y?ld?zlar gözlerin olsa belki avuturdu ?uan beni, sen bir cennetsin benzetemiyorum ne ay'a ne y?ld?zlara seni! iyi geceler a?k?m.

En güzel geceler seninle olsun a?k?m, en tatl? rüyalar sana imrensin hayat?m, sen bu dünyadaki huzurun ad?s?n, benim en güzel rüyams?n iyi geceler diliyorum a?k?m.

Benim en güzel rüyam sensin sevgilim, geceleri seni hayal ederim, uyku nedir bilmem sevgilim, gözlerimi kapatt???mda hayalinle huzur bulur gecelerim, iyi geceler sevgilim.

Sensiz geceler haram olur bana, y?ld?zlara bakar gözlerini hayal ederim gecenin karanl???nda, tek iste?im var bu dünyada, mutlu ve huzurlu rüyalar diliyorum biricik a?k?ma.

Y?ld?zlar gözlerini an?msat?r bana, her gece dalar?m mavinin sonsuzlu?una, seni hayal ederim gecelerimde, her gecemde y?ld?zlarla anar?m seni sessizli?imde..

Her sabah?n ak?am? vurur beni inceden, y?ld?zlarla avuturum kendimi sensizli?in karanl???nda, ve her gecenin koynunda ad?n? yazar?m bo? duvarlara...

Gecenin huzurunu yolluyorum sana, y?ld?zlar imrenir o güzel bak??lar?na, bir hayats?n sen can damar?m oldun hayat?mda, iyi geceler diliyorum sana tek gerçe?imsin bunu unutma.

?uan yan?mda olmasanda kalbim seninle, gözlerim gözlerine dokunamasada y?ld?zlar? yolluyorum sana, bu gecede en güzel rüyalar seninle olsun birtanem.

Rüyalar?n en güzeli sensin, sen hayat?mdaki en güzel dü?lerimsin, seninle gerçek mutlulu?u yakalad?m sevgilim, sen benim en güzel günlerimsin, iyi geceler.

Her gece ad?n? hayk?r?r?m y?ld?zlara, en güzel rüyam sen oldun ?u fanii hayatta, sensizlik katlan?lmaz olur bu hayatta, güne?imde, y?ld?z?mda sensin bu hayatta, iyi geceler a?k?m.

iyi geceler a?k?m sana gecelerinin y?ld?z? olsun gözlerim, rüyalar?n?n huzuru olsun seninle ya?anacak günlerim, seni çok seviyorum unutma bunu sevgilim..

Deniz kumsaldaki kum tanelerini zaman ise sensiz dakikalar? götürür ama hiç bir ?ey kalbimdeki sevgini götüremez iyi geceler tatl? rüyalar allah rahatl?k versin..

Güne? batm?? ak?am olmu? saat 12 hadi iyi geceler..

Koynunda kokunla uyumay? her?eyden çok isterdim yast??m?n yar?s? ben yar?s? sensin iyi geceler can?m?n yar?s? seni çoook ama çook seviyorum..

Bu gece bütün sevdiklerin yan?nda..ne tatl? uyursun sen ?imdi..birtek seni ölesiye sevenin senden uzakta, birtek seni ölesiye sevenin uykusuz..ad?n? can koydum seni can?ma koydum..iyi uykular

A?k güne?i baht?nda gülerek do?sun, en güzel geceler senin olsun..?yi geceler..

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana, kanatlar?nda mutluluk yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tü?lerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat MUCUK

Sensiz sabaha uyanaca??m bi gece nas?l iyi geçebilirki..

Seni gözlerimi kapattigimda degil, gözlerimi actigimda görmek ve var oldugunu bilmek isterim gülparem iyi geceler..

Hergün hasretindeyim bu gece oldugu gibi..Uyumadan önce ?unlar? söyleyim sana askim; Keske sabaha kadar uykusuz kalsamda sana bakabilsem..Keske benim uzerimde yorgan olmasa donsamda senin yaninda uyuyabilsem..Keske gozlerimi kapattigimda ellerim yanimdaki yastiga dokundugunda o yastigi bos bulmasam..Yine yalniz bir ruyaya daliyorum..Sensizim iyi geceler! Butun bunlari yasiyabilmek icin mutlu yarinlara kadar yalniz uyuyacagim sevgilim..

?yi Geceler Dünya ?yi Geceler ?nsanlar ?yi geceler Bitanem Rüyanda beni gör olur mu..

Gecenin en güzel karanl?g?na gözlerini yumdugunda akl?na ben geleyim iyi geceler birtanem..

Dur bir dakika once bana bir opucuk, sonra seni seviyorum, tamam ?imdi uyayabilirsin..

Rüyanda e?er beni görürsen hiç ?a?ma çünkü ben seni her gün rüyamda görüyorum...

Yine bir gün daha bitti sensiz ve tüm geceler ben ya?ad???m sürece sensiz. sana çok k?zg?n olmama ra?men seni hala çok seviyorum iyi geceler..

Seni çok seviyorum birtanem ?yi uykular..

Hayat?ms?n ve ben sadece seni ya?ayabilirim...Seni ya?ad???m her gün için..yanag?na bir buse gonderiyorum...huzurla uyu bitanem..huzurlu ve mutlu...?yi geceler..seni seviyorum

gece seni bana daha çok hat?rlat?r çünkü sabah olacak ve seni görmem için yepyeni birgün daha dogacak güzel ümitlerle hayallerle beraber iyi geceler bitanem iyi uyu seni seven biricik a?k?ndan sana k?sa bir ?iir hayat?m?n anlam?s?n benim can?ms?n

Bir mutluluktur sözlerin içimde ya?ar?m seni her hecede, senden ba?kas? do?maz günes gibi geceme, benim tek güne?im sensin gecelerimde... iyi geceler a?k?m...

Y?ld?zlara bakar?m sessiz gecelerimde, seni dü?ünürüm y?ld?zlar?n büyüleyen sessizli?inde, gözlerin gelir akl?ma uyumak haram gelir o an bana, sen benim gecelerimsin t?pk? gündüzlerim oldu?un gibi sevgilim..

Gecelerim sen ol y?ld?zlar?m oldugun gibi, hayat?m?n anlam? sen ol nefesim oldu?un gibi, gözlerimde sen ol ?uan gecelerimde oldu?un gibi, a?k?m hayat?mda ol ?uan senin için varoldu?um gibi..

gecelerimde dü?ünürüm seni, o ?a?k?n halini ve saf gülümseyi?ini, y?ld?zlara bak?nca ?s?t?r beni hayalin sadece sana yeminliyim y?ld?zlard?r ?ahidim sevgilim..

ellerimde tutar?m sevginin s?cakl???n?, sensiz gecelerimde ?s?t?r beni y?ld?zlara dalar?m, gecelerimin anlam? olur hayalin sar?l?r?m, her gece senin hayalinle ad?na ?iirler yazar?m..

Bu gece gözlerinin hayali ile umutlar besliyorum ufuklar?ma, bu gece y?ld?zlara bak?p ad?n? yaz?yorum ay?n mehtab?na, bu gece sadece senin için nefes al?yorum senin haberin olmasada, iyi geceler diliyorum sana..

benim hayat?mda ki tek anlams?n ad?na besteler yazd???m, benim gözlerimde ki renksin bakmaya doyamad???m, benim nefesimde bir nefesdir ad?n and?kça ad?na türküler yazd???m... iyi geceler a?k?m..

sen benim gecelerimde y?ld?z?m oldun sana bakar teselli bulurum, sen benim gecelerimde mehtab?m oldun senin ?????nla ayd?nlan?r karanl?k odam, sen gecelerimde dünyam oldun nefes alabildi?im her an?m senin sevgilim, iyi geceler y?ld?z gözlüm..

Benim için A?K sensin sevgilim t?pk? ya?amam?n anlam? sen oldu?un gibi, benim için A?K gözlerinden sevgilim bana bakt?kça ya?ama tutundu?um gibi, benim için hayat sensin sevgilim te?ekkür ederim beni ya?att???n için...

Her gecemin y?ld?z? olur gözlerin ve sessizce izlerim, hayal ederim seni ve o y?ld?z gözlerini, ?uan tek tesellimdir gecelerim, her gece y?ld?zlara bakar gözlerini çizerim sevgilim..iyi geceler birici?im benimm...

Geceler so?uk olsada hayalinle ?s?t?r senin için nefes alan bu bedeni, y?ld?zlar seni an?msat?r gözlerini hayal ederim sevgilim, gözlerin kadar parlak olmasada y?ld?zlar, yinede teselli ederim kendimi seviyorum seni, y?ld?z gözlü sevgilim iyi geceler..

Senin ad?nd?r HAYAT ve ben bu hayat ile mutluyum, senin ad?nd?r YA?AMAK ve ben seninle ya?ayabilirim, SENIN ad?nd?r GECE ve ben her gece senin hayaline sar?l?r?m sevgilim, iyi geceler birtanem benim..

Bir bakar?m y?ld?zlara birde hayal ederim gözlerini, bir bakar?m AY'?n ?????na birde gül yüzünü hayal ederim, karanl?k odama sadece gözlerin ve gülyüzün ???k saçar sevgilim, iyi geceler birici?im benim..

Ben dertlerimle mutlu olmay? ö?rendim sayende, ben hayata gülmek için sebep buldum seninle, benim hayat?m sensin anlad?m bunu gözlerine bak?nca her an?mda, anlad?m sensiz hayat çekilmez tek sebebim sensin benim sevgilim, iyi geceler birici?im benim..

Sen mutlu ol yata??nda huzurla uyu, ben seni dü?ünürüm gecelerimde sana türküler yazar?m her nefesimde, sen tatl? rüyalar görürken y?ld?z dolu gecende, ben hayaline sar?l?p teselli edecerim sensizli?imi, iyi geceler sevgilim benim..

içimde ki a?k?nd?r beni ya?atan, bana umut verip beni hayata ba?layan, bir umuttan çok gelece?im oldu gözlerin, her gece ben ad?na ?iirler yazar?m sevgilim, iyi geceler cennet gözlü dilberim benim...

Ne yar?nlar?m? sensiz ya?ayabilirim nede bu günlerimi, ne sensiz nefes alabilirim nede hayata bakabilirim, sana deli gibi a??k bu yüre?im, sensiz yalan her?ey sevgilim seni çoook seviyorum birtanem benim, iyi geceler hayat?m?n anlam?..

Sen binbir gece oldun hayat?mda, her gecem seninle ya?an?r doya doya, y?ld?zlar gözlerin oldu ???k saçar karanl?k odama, yüzün AY misali gözlerimi ok?ar kurdu?um hayal dünyas?nda, sen benim birici?imsin sen benim ya?ama sebebimsin sevgilim, iyi geceler sevgilim..

Odam?n penceresinden bakar?m y?ld?zlara ve her y?ld?z gözlerini an?msat?r bir anda, AY ?????n? saçarken karanl?k sokaklara, ben ad?na türküler yazar?m sensiz bo? odamda... Seni çok seviyorum iyi geceler birici?im a?k?m benim. .

#94

 
© 2015
AŞK