Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?yilik Sözleri

A?a??l?k insanlara iyilik etmek, denize su ta??maya benzer. Servantes

Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine

Ba?kalar?nda iyilik, kendinde ise kötülük ara. Benjamin Franklin

Bir fenal?k ettinse, arkas?ndan bir iyilik icras?na çal?? ki, o fenal?k defterinden silinsin. Hadis-i ?erif

Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir. Hadis-i ?erif

Bir kimseye edilecek iyili?in en mükemmeli o kimseyi minnet alt?nda b?rakmayan?d?r. Balzac

Deryaya b?raksan eylik zayi olmaz. Süleyman Baba

Her iyilik bir sadakad?r. Hadis-i ?erif

Her ?eyden önce iyi olal?m, ondan sonra mutlu oluruz. J. J. Rousseau

?nsan, hayat?nda yapt??? iyilikler kadar mutlu olur. ?ehabeddin Ahmed

?nsanlar?n yapt?klar? fenal?klar arkalar?ndan ya?ar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. ?heakspeare

?nsano?lu hilebazd?r, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. La-Edri

?yili?i, yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes. Cenap ?ehabettin

?yilik, insanl?k sanat?d?r. Nizami

?yilik, iyilikten, kötülük de kötülükten do?ar. Buda

Milletlerin gelenekleri ba?ka ba?kad?r, fakat iyilik her yerde birdir. Heine

Vah?i hayvan tuzakla, insano?lu iyilikle avlanabilir. ?irazi

Yapt???n iyili?i hat?rlama, gördü?ünü unutma. Chillon

Yaln?z iki erdem var. Ah bunlar bir birle?se: ?yilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi... Schiller

Zerre kadar iyilik eden mükafat?n?, zerre kadar kötülük eden de cezas?n? görür. Zilzal Suresi, 7-8

#1388

 
© 2015
AŞK