Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jackson Brown Sözleri

Kendimi ne?elendirmek istedi?im zaman en iyi yolun ba?ka birini ne?elendirmeye çal??mak oldu?unu ö?rendim. Ya?:13

Bir bebe?in evlilik sorunlar?n? çözemeyece?ini ö?rendim. Ya?: 24

Bir tart??may? tatl?ya ba?lamadan yata?a gidilmemesi gerekti?ini ö?rendim. Ya?: 29

?nsan?n kendisinden daha sorunlu birisiyle evlenmemesi gerekti?ini ö?rendim. Ya?: 31

??yerinde romantik ili?kiler aranmamas? gerekti?ini ö?rendim. Ya?:31

Çal??t?rd???m?z insanlara iyi davrand???m?zda, onlar?n da mü?teriye iyi davrand?klar?n? ö?rendim. Ya?: 49

Bir toplant?da zekâm? ya da sohbetimi göstermek konusunda tercih yapmak gerekti?inde sohbeti seçmemin daha iyi olaca??n? ö?rendim. Ya?:53

?nsanlara iyi davranman?n hiçbir maliyeti olmad???n? ö?rendim. Ya?:66

Gerçekten ya?amaya ba?lamak için emeklilik beklenirse, çok uzun bir süre beklenilmi? olunaca??n? ö?rendim. Ya?: 67

?yi kalpli olman?n mükemmel olmaktan daha önemli oldu?unu ö?rendim. Ya?: 70

Bir domuza ve bir çocu?a istedikleri her ?eyi verirseniz sonuçta çok iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocu?unuz olaca??n? ö?rendim. Ya?: 77

Kiminle evlenece?in karar?n?n hayatta verilen en önemli karar oldu?unu ö?rendim. Ya?: 95

#634

 
© 2015
AŞK