Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jacques Lacan Sözleri

Sahtekar olmad???m?zdan nas?l emin olabiliriz?

?leti?im bir ileti?imsizlik düzene?idir.

Kelimelere ancak istenilen bir ?ey yok oldu?unda ihtiyaç duyulur ve e?er etraf?m?zdaki dünya gereken her ?ey ile donat?lm?? olsayd? kelimelere gerek duyulmayacakt?. Kay?p olmayan yerde dil var olamaz.

Daima do?ruyu söylerim. Ama do?runun tamam?n? de?il. Çünkü do?runun tamam?n? kimse söyleyemez. Her ?eyi söylemek imkâns?zd?r. Yeterince kelime yoktur. Do?ruyu, gerçek olana yakla?t?ran da bu imkâns?zl?kt?r.

#578

 
© 2015
AŞK