Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

James Madison Sözleri

Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.

Her insan?n dini, her insan?n kendi vicdan?na ve inanc?na terkedilmelidir.

Kiliseler hiçbir zaman insanlar?n özgürlüklerinin koruyuculu?unu yapmam??t?r.

Papal sistemi içerisinde devlet ve din bir aradad?r. Bu sistem kötü bir devlet yönetimine yol açar.

Devlet insan tabiat?n?n bütün özellikleri ile yans?mas?ndan ba?ka bir ?ey de?il midir? E?er, insanlar melek olsalard?, o zaman devlete gerek olmazd?. E?er melekler insanlar? yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve s?n?rlamalar getirmeye gerek olmazd?.

Bir önceki yaz?m?z olan Janos Arany Sözleri ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#554

 
© 2015
AŞK