Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Janjanl? Sözler

Fazla Kapt?rma Kendini Sanal Aleme Yalan Olu? Ç?kars?n Sözlerinle!

Sen Rüzgar Gibi H?zl? Olsanda Ben Kas?rga gibi Akl?n? Al?r?m Korkma

A?k? Senden ö?renece?ime Trafik Polisinden Motor Dersi Al?r?m Daha iyi :p

Güzel Olsan Ne fayda? Benden Ekmek ç?kmaz Sana Kendini zorlama Bo?una.

Seni Tekni?imle De?il Fikirlerimle Döverim

Sosyetik mekanlarda Olmu?sun Kukla Kendini Kaybetmi?sin Bir Yalan Sevda U?runa..

Gözlerindeki Ya?? Sil A?lama? bile beceremiyosun..

uçan kaçan Bizden Sorulur, Sürünmeye Çal??ma Hayat yolun K?sa Olur.

Çok Nazl? Gördüm Seni, Al?rm Senden O güzelli?i.

Senin Hayat?n Dakika uzatmalar? oynat?r?m sana yalvarma bo?una..

Bir Minik Sevda Ku?uyum Dolan?r?m Amans?zca Kalplerde, Çok Haval? Gördüm Seni Rahat ol Al?r?m Nefesini.

5 Kuru?luk bedenine 10 Kuru? vericem Seni rezil Edicem.

damDan dü$er qibi hayaT?ma qirdin bNi deLi diwaNe ettiN suÇum neydi kiéé beNimm, kendiNe a??k ettinn . !!

Sénn 0 Haincé védandan SonRa Ben çoqtan véda ettm a$qLaяa...

qöZzLéRimi aÇsam Daa Sn Ç?qSan KaR$?ma..

qiTméq Yaq?$maSs Sna..!

KénDin oLmaq vaRqén asLa Ba$qaS?Na BaqMa...!!

SöZLéRn çq aC?T?y0r öLüoRmm...!!

KaLBimi YaLan A$qLa DoLdяmaYa méRaqL? déiLm..!!

RaSt qéLdiim Tüm ?nSanLaR Sni Bna anLatяLaR..KaLBimdé Sna Yér yoq Bnm KaLBm ShnSn!!

Sénn aRqanDn aqLaMam Snn ?çiN öLüRm..!!

qéç YaTT?m BüTn aq?amLaR sNi Bna aNLaTrLaR!!

aRqamDa BiRçq a$q war!!

?çimdéqi SénSzLiqi Shn Ba?LaTr Shn BiTiRirsn..!!

aqL?mDa KöR Ba$Lanq?ÇLarHéPsNdé Shndén Bi$éy war ...

Ké$qé Hép Çocuq KaLsqTa KaLpLéRmiZz YéRiné DizZLéRmz KaNaSa..!!

Sni SiLdm Sni qömDm..!!

Snn mutluluqun kalp k?rmaq üstünéé!!

Y0qLuunDa öréndm HéR iNSn Téq Ba$?na!!

BénCiLsiN séWémésSn!!

Dönmeye yüzün var m?? Bu kadar kolay m??... Geçmi?e dönüp a?lasan, bu k?z buna kanar m??

éyy A?k GéLdiysén Üç Kéré Wur

Sénn 0 Haincé védandan SonRa Ben çoqtan véda ettm a$qLaяa...

qöZzLéRimi aÇsam Daa Sn Ç?qSan KaR$?ma..

qiTméq Yaq?$maSs Sna..!

KénDin oLmaq vaRqén asLa Ba$qaS?Na BaqMa...!!

SöZLéRn çq aC?T?y0r öLüoRmm...!!

KaLBimi YaLan A$qLa DoLdяmaYa méRaqL? déiLm..!!

RaSt qéLdiim Tüm ?nSanLaR Sni Bna anLatяLaR..

KaLBimdé Sna Yér yoq Bnm KaLBm ShnSn!!

Sénn aRqanDn aqLaMam Snn ?çiN öLüRm..!!

qéç YaTT?m BüTn aq?amLaR sNi Bna aNLaTrLaR!!

aRqamDa BiRçq a$q war!!

?çimdéqi SénSzLiqi Shn Ba?LaTr Shn BiTiRirsn..!!

aqL?mDa KöR Ba$Lanq?ÇLarn HéPsNdé Shndén Bi$éy war ...

Ké$qé Hép Çocuq KaLsqTa KaLpLéRmiZz YéRiné DizZLéRmz KaNaSa..!!

Sni SiLdm Sni qömDm..!!

Snn mutluluqun kalp k?rmaq üstünéé!!

Y0qLuunDa öréndm HéR iNSn Téq Ba$?na!!

BénCiLsiN séWémésSn!!

s0nsuzLuq ÖnümdeyDi hep aMa..>> qiDémedim sénD"n uzaqa..

......YaR?N? SaYma Bugün geç biLe...Nedeni Y. O. K "Kalbim Yok" yine..

üsTüme gLme haYaT daha nei aLcksN..??...!!

·Ã·±"¡±...qeçTim dünya hevesinden·Ã·±"¡±

Eskiden Alt?n? Çizdiklerimin ?imdi Üstünü Çiziyorum !

a?k ki?isel bir intihar

belki çözümsüz bir ihtimal

ama beni sevmeni beklemem ki?isel bir intihar

Ben bana yetecek her?eye sahibim , Gerisi sizin olsun..

ufkumuZ aç?Ld? Sayenizde kim ne Mal gördük

insanLa$t?ramad?kLar?mdans?n?z.

uzun bi süre oyuncu de?iL, her$eye uzAk ve seyirci kaLma zaman?..

Kndime buqün yeni bi ?ans verdim.

Önce duvar?mdaki sonrada kaLbimdeki kirLi isimLeri siLdim!

hadi tut eLLerimden qök qibi öLü qibi yaLn?z?m

kayB0Ldum y0Lumu kaYBettim Bn

0yunu kaYBettim d0Lan?r durur RUHUM

aL?$?Lm$?n d?$?ndaki varL?k biz oLuyoruz

s?n?rlar?, kuraLLar?... tan?m?yoruz

Yine de ben toparLad?m yerden kaLbimin k?r?kLar?n?..S?rf ayakLar?na batmas?n diye

senin hile ve yalanlarnla ba?a ç?kamadm bu bna dert oldu. önünde diz çökmedim ya buda SANA dert olsun

bO? hayaLLerimin iÇini ?imDi yaLn?zL?kLa doLduRduM!

#55

 
© 2015
AŞK