Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Japon Atasözleri

Japon Atasözleri ve anlamlar? Japonca AtaSözleri ve anlamlar?
Bu sayfam?zda sizlere Türkçe anlamlar?yla çok be?enece?iniz ve sevece?iniz komik japon atasözleri türkçesiyle birlikte haz?rlamaya çal??t?k..
Bir türk bir japondan daha ak?ll?d?r ama iki türk iki japondan daha ak?ll? de?ildir
3 ta??nma bir yang?na bedeldir.
Yap! yapamazsan intihar et.
Ta? makas? k?rar, makas ka??d? keser, ka??t ta?? sarar
Bir dostunuz, yemi? bahçesini geziyorsa, dalg?n görünmeniz en büyük nezakettir.
Dürüstlük en iyi siyasettir.
H?zl? giden araba yana yuvarlan?r.
?lk kar?n? sana Allah, ?kinci kar?n? insanlar, üçüncüsünü ise ?eytan gönderir.
Kitaplar ruhun g?das?d?r.
Kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar.
Müzik de?i?ti?inde dans da de?i?ir.
Pirincin içindeki siyah ta?lardan korkma beyaz olanlardan kork.
Ruhun ilac? kitapt?r.
Sava?? bilmeyen, bar??? da bilmez. 10 Haziran 2007
Sis yelpaze ile da??t?lmaz.
Üç ta??nma bir yang?na bedeldir.
Yalan dört nala gider. Hakikat ise ad?m ad?m yürür, fakat yine de vaktinde yeti?ir.
Okudu?un her ?eye inanacaksan, hiç okuma daha iyi.
Ö?retmek ö?renmektir
Bir insan?n içinde çay yoksa, o insan gerçe?i ve güzelli?i anlamaktan acizdir.
Bir dostunuz, yemi? bahçesini geziyorsa, dalg?n görünmeniz en büyük nezakettir.
Dürüstlük en iyi siyasettir.
H?zl? giden araba yana yuvarlan?r.
Kitaplar ruhun g?das?d?r.
Kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar.
Müzik de?i?ti?inde dans da de?i?ir. 1 A?ustos 2010
Pirincin içindeki siyah ta?lardan korkma beyaz olanlardan kork.
Ruhun ilac? kitapt?r.
Sava?? bilmeyen, bar??? da bilmez. 10 Haziran 2007
Sis yelpaze ile da??t?lmaz.
Üç ta??nma bir yang?na bedeldir.
Yalan dört nala gider. Hakikat ise ad?m ad?m yürür, fakat yine de vaktinde yeti?ir.

#2678

 
© 2015
AŞK