Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jean Christophe Grange Sözleri

Beni anlamak için söylediklerimden çok sustuklar?m? dinleyin..Çünkü ben, söylediklerimden çok sustuklar?mda gizliyim.

Sahte gülü?ler alt?nda sergiledi?im mutluluk maskelerini ç?kard?m. Al?nmay?n..Olmad???m gibi görünmek bana göre de?ilmi?.

Dünyan?n neresinde olursan ol, bulundu?un yerde de?il dü?ündü?üm yerdesin .

Hayat?n?zda denge sorunu varsa etraf?n?za dikkatlice bak?n; muhtemelen birini yanl?? bir yere koymu?sunuzdur .

Beni mutlu etmeye çal??ma, Benimle mutlu ol.

Gidenin ard?ndan nokta koyun ki; gelecek olan?n ismi büyük harfle ba?las?n.

?nsanlar ne kadar zeki olursa olsun, sevdi?i ki?inin bir sözüne kanacak kadar aptald?r asl?nda.

Anlad?m ki; senin sevdi?ine de?il, seni sevene de?er vereceksin...

Sevdiklerinizi incitmeyin..Çünkü Onlar? birgün; ?ncitmek için bile bulamayabilirsiniz.

Sahip olduklar?n?n tad?n? ç?karmay? ö?ren. Çünkü vaktini sahip olamad?klar?n?n ac?s?na ay?r?rsan tek üzülen sen olursun!

Yara en çok avucunun içindeyse sana aittir! S?kars?n avucunu, can?n yanar..Ama senden ba?ka kimse bilmez neden ac?d???n?.

Huzurun olmal? biraz ve seni güçlü k?lacak kadar ac?n. Sana garip gelecek ama; ?...nsanlara aldanmayacak kadar ta? kalpli olmal?s?n.

Yapt???n hatalardan utanma. Onlar senin bu dünyada vurdu?un damgand?r.

Yapt???n her seçimin ard?ndan içine bir?ey dü?er. Kimse bilmez, kimse anlamaz; ama ne yapsan yap o'ke?ke hep içinde kal?r.

Mutlu olmay? yar?na b?rakmak, kar??ya geçmek için nehrin durmas?n? beklemeye benzer Ve bilirsin, o nehir asla durmaz.

Kendini nokta kadar de?ersiz hissetti?inde dönüp arkana bak; belki önemli bir cümlenin sonundas?nd?r.

Birini kendine çok yak?n buluyorsan ona biraz zaman tan?. Asl?nda sana ne kadar uzakta oldu?unu mutlaka gösterecektir .

Güven bana laf?n? duydu?unuz her ortamda güvenmeniz gereken tek bir ki?i vard?r. O da kendiniz .

Unutmak ve beklemek insan? en çok ac?tan eylemlerdir; ama bunlar?n ne kadar sürece?ini bilememek ac?lar?n en beteridir!

Kimsenin umudunu k?rmay?n, Belki de sahip oldu?u tek ?ey odur.

Diledi?i kadar uzakla?s?n..Bulundu?u yerde de?il, asl?nda hep dü?lendi?i yerdedir insan.

Kad?n hiç gitmeyecekmis gibi sever; ama yeri gelir hiç sevmemi? gibi gider.

"ŽSan?r?m hayal kurarken malzemeden çal?yoruz, Çünkü sürekli y?k?l?yor !

Ne kadar de?i?irsen de?i?..?lk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafan?.

Gidenin arkas?ndan bakmay?n; Yoksa geleni göremezsiniz.

#652

 
© 2015
AŞK