Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jean François Lyotard Sözleri

Postmodern ku?kusuz modernin bir parças?d?r. Postmodernizm modernizmin sonunda de?il do?u?undad?r ve bu durum süreklidir.

?nsana yap?lacak en büyük kötülük, onu bir umudun içine hapsetmektir.

Kültür; bilmeniz gerekti?ini ö?rendikten sonra kendinize katt?klar?n?zd?r...

#559

 
© 2015
AŞK