Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Jilet Mesajlar

Bilmesekte zengin çocuklar? gibi parlak ta?lar?n üzerinde dans etmeyi elbette biliriz Allah'?na Kadar Delikanl? Gibi Sevmeyi!!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez sarho? etsin yeter ki, rak? ?arap fark etmez..

Aya??ma prangalar vurulmu? olsa bile. Nemli baltalarda yürüyü?ümüz var arkada?. Ne dostlar?m arar ne dü?manlar?m sorar. Kaderime terk edilmi? bedenim var arkada?. Biz öyle insanlar?z ki kimimiz park kö?elerinde. Kimimiz ise hücre evlerinde ya?ar?z. Çok konu?ma gardiyan sanada bi üçlü sarar?z...

Biz isyankar sokaklarda buyuduk kizim, anlamay?z senin gibi balli ekmek yemeyi, biz 17 ya??nda dünyaya, 18 ya??nda kas?p kavuran a?klara isyan etmi?iz, bilmeyiz kaygan pistte dans etmeyi, satmay?z 10 kuru? için biz, bizde hakk? olan sevenleri.

Ben keder üretir dert yarat?r?m, aleme ibrettir herbir sat?r?m, k?rk y?l?n ba??nda halim hat?r?m sorulsa ne yazar sorulmasa ne.

bizde sabah olmaz, bizde güne? dogmaz, biz isyankar?z k?z?m K?z?m bizle dost olmak size yak??maz toplumda hep itiliriz sanmaki buna istekliyiz, biz sadece sevdiklerimizin eseriyiz

Bu a?k?n biletini istedi?in gibi kes nas?lsa gidiyorsun, biliyorum git ama ard?nda a?layan bir çift göz paramparça bir yürek ve y?k?lm?? bir da? görmek istemiyorsan çek silah? daya s?rt?ma titrersem namerdim sen vurdun da ben ölmedim mi ?

Wedala??rken Üzülmü? Gibi Tutma Ellerimi Ac?yarak Kendine Dew Aynas?nda Degil Boy Aynas?nda Bi Bak!!!!!!

sevgiyi yalan edenlere sahte sevgilere PAYDOS!"Bir yazar demi? ya"sen git a?k bana kals?n..

bende diorumki"BEN BURDAYIM KOLPA A?KIN SENDE KALSIN..!(:

pa$a gönLüm isterse severim zorLama istersem sevdiririm u?ra$ma. diceksinki nereye kadar Bu havaLar kim takarrr devran dönene kadar

SênînLê întîhâRîn e$îqîndê jîLêtLê dâmâr mêSâfêSindêyiz..

Ses Etmesemde Öfkem Sakl? Son Bak???mda Bir Tokat At?p Gitmek Vard? Ama Al?ca??n Olsun..Oda De?mez Sanaa...

Bugün senin için bir Kurban Kestim HaLa ak?yor ve ac?yor BiLekLerim. !!

Dar sokaklarda sevdama yürürken önümü kesenin kafas?n? keserim..

Yalandi Yalandi Her?ey?n Sen? Sonzu Denk Affetm?yece??m..

Dünyada her?eyim, ahirette cennetimsin bebe?im...

benim silah?m kalbimde ?ar?örü tak?l? bekliyor, sevgime yalan söyleyene ?eytan c?karda s?k diyor

ALEM OYUNCU OLMU? SOKAKLAR SAHNE SEVD???M B?R KIZ VARDI O DA OLMU? ^^KAHPE^^....

her a?lad?n???nda gözlerinden akan her damlan?n kalbimi vuran kur?un oldu?unu dü?ün, a?larken cok a?lamada o kur?unlar beni öldürmesin gülüm..!!!

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Deli Sormu? DeLiye Hiç Sevdi?in Oldumu Diye DeLi GüLmü? DeLiye Ben Niye DeLirdim Diye...!

Sen cok güzel k?zs?n mektepli bense sokaklarda serseri senin elinde ka??t kalem benim ise vücudumda faça izleri sen istikbalini dü?ünürken mektepli o, küçümsedi?in serseri belinde emanet mevzu i?ledi dedim ya gönlümün güzeli herker benim gibi serseri olamaz...!!!!!

?stanbulu esrar sarm?? yar beni b?rak?p karanl?klara bula?m?? kerpiçden duvar ipneden adam olmaz esrar içen adam kalp k?rmaz ben istemem istanbulu al senin olsun her gece yast?m?n alt?nda bir çifli cigaram bide onu yakacak zibbom olsun yeter i?te o gece istanbulu yakmazsam anam avrad?m olsun..!!!!!

Arama hayat?n cilvesini bahane benim gönlüm serseriyse kimene at art?k içinden o karanl?k hisleri kat kat üstündür senden o küçümsedi?in serseri..!!!

Tarlada cesedimi bulmu?lar su yerine ?arapla y?kam??lar mezar?m?n ta??na fatiha yerine esrarl? gözler yazm??lar.... !!!!!

Çektim esrar? gözlerim kanl? yürüyorum yolda gönlüm yaral? iki, üç santim jilet yaras? oda kahpenin son hat?ras?...!!!!!!

"”"”"”"”

ineriz ensara ba?l?y?z esrara ne kadar deli kanl? varsa bekleriz BA?CILARA..!

Ceza evi öz yuvam?z, mahkemeler makan?m?z, idam ipi g?ravat?m?z, biz KONYALIYIZ sevdi?imizi unutmay?z...

Ot G?b? Ya?amaya Karar Verd?m ?steyen Basar Gecer ?steyen Sarar ?Çer

Ben?m Yast???m Hergece GÖzyaslar?m? Nemlend?rmeye Devam Ederken Sen?n Yast???n Hep Markal? ParfÜm Kokacak Be Sosyete K?z?

B?r Gece Yar?s? Kap?m Çal?nd? El?me C?cekler Yerine Kelepce Tak?ld? Anam Agl?yor Oglum Suçsuz D?yor Zal?mler Vurun ÖldÜrÜn D?yor

buruk hasret dolu geceler? öldureceg?m b?rgun bu ayr?l?k sark?lar?n? kursuna d?zeceg?m ve sen? benden ay?rd?g? ?c?n kader?m? MAHKEMEYE vereceg?m

Ceza Ev? Ded???n Ned?rk? GenÇl??? ÖldÜren Kat?l ÖlÜm Ded???n Ned?rk? Sonu Olmayan Tat?l

Arad?m Seni Yine Bugün Ses Gelmedi Kahroldum Gülüm, B?rakma Beni ya?ayamam Sensiz Tut Ellerimden kald?m Nefessiz...

içmeden saho? olanlardan de?ilim Sadece Gözlerine Vuruldum Güzelim..

Sevgim Gökku?a?? Gibi rengarenk tir Gülüm, Yanl?? yaparsan bana Siyahlar?m Ç?kar Meydana Gülüm...

?u Yaln?z Odamda Ölümü Bekler Gibi Seni Bekliyorum Sevgili...

Azrail Olsanda Gözlerinde Ya?amak istiyorum...

Tüm Dertlerimi Unuttum ?imdi Seninle Mutluyum Sevgilim..

Dünya Döndükçe Seni Sevece?im Sen geldikçe ben hayat Dönece?im...

Azraile Gider yapar?z, Kral?n? Hizaya Sokar?z, Biz Böyle Delikanl?y?z..

Ey A?k , En Zamans?z An?mda yakalad?n beni, AL Art?k Bu Can? verme Geri, Sevdi?im K?z B?rakt? Beni Art?k bu Alem Ta??maz Beni...

Derdimi Seninle Çekmeye Ölüme Seninle Gitmeye Raz?y?m Cennet Gözlüm..

Hayat?m Seninle Zindan Olucaksa O Zindan?n içinde Seni Hayal Edip Ya?amas?n?da Ö?renirim Sevgilim..

Benim Sevgim Ne Tuzlu Ne Ac?d?r Benim Sevgim Sadece Sana Tatl?d?r Bebe?im

Azrailim S?rt?mdan Varsada Senin Gibi Koymad? Bana Gülüm..

Sana Doymadan Topra??n Kokusuna Doydum..

Zehir Gibi Hayat?m?n Panzehir Gibi Gelece?isin..

Koluma Ad?n? Jiletle Yazd?m Gel Bide Kalbime Sor Yerini ?

Seni Hayal Ederek Sevmesinide Ö?renirim Sensizli?i Nas?l Ö?renirim ?

Kral?da Benim Buran?n Padi?ah?da, Yava? gel Ses Yapma..

Senden Sonrada Gözlerimde Hayalin, Kalbimde Ad?n Olucak Ölene Kadar Sevgilim..

Can Bedende Nas?l Ç?kmazsa Azrail Gelene Kadar, Bende Senden Gitmem Ölüm Beni Bulana Kadar..

A?k? Nas?l Seninle Tan?d?ysam Ölümüde Seninle Tan?d?m Vefas?z?m..

Damarlar?mdan Akan Kan De?il Gülüm Gözya?lar?md?r.

Her gece Sonumdur, Gözlerin Gözlerimden Gitmedi?i Sürece bende Seninleyim Vefas?z Sevgili...

Beni A?latarak Gidiceksen cennete , Akan Göz Ya?lar?md?r Sana Beddua Olmaz yerin cennet Bunu Unutma..

Ellerimiz ?imdi Bo?, So?uk ve Yaln?z, Haydi Eskisi Gibi Tut Ellerimi Bitmesin Bu Sevgi..

Ac?y? Seninle Çektim Derdi Seninle Sevdim Bir Gözlerinde ya?amak istedim Sadece kalbinde Ad?m olsun istedim..

Biz Alemde ?ekil yapar?z Alem dinler bizi, Biz Alemi Dinleriz Alem Gösterir ?eklimizi...

A?k Bir Hastal?ksa Ben Seninle öLüme Raz?y?m Güzelim bana öyle Bir Hastal?k verki Sen varken Kimse Bulamas?n Hastal???ma Deva..

Yaln?z gecelerimin, Sessiz Prensesi Sensin...

ben iStersem Severim iStersem Giderim, Sen iStersen Benimle Gelirsin iStersen Beni örnek Al?p Beni SeverSin!!!

Bu Geceyi Gözlerine Hediye Ediyorum, Y?ld?zlar?n K?skand??? Mele?im...

beni Senden Ba?kas? iLgilendirmez Güzelim Senide Benden Ba?kas? iLgilendirmez bebe?im...

Hat?ralar?m kalbimde, B?rak Beni Kendi Halime, Bir Seni Sevdim Bu Alemde...

Kalpsiz De?ilim Sadece Sensizim...

Ad?n? Her And???mda, Bir Çift Gözya?? Dökülür, i?te Sana Olan A?k?m?n En Saf Hali Onlar..

Bir Gün Kar??ma Ç?karsan Sus! Sak?n Konu?ma! Sadece Gözlerime Bak ve Anla Sensizli?imi..

Biz Geceleri Sokaklarda Sevgimiz için A?lar?z ve Yine Biz Sabahlar? Sevgimiz için Sava??r?z...

Tek Dile?im Son Emelimsin Sevgilim...

S?gara içiyorsam Sebebi Var Alkol Al?yorsam nedeni Var, Bana Ne dersen De Bitmez bu sevgi ...

DüN NeLEr SöYLerD!n BaK BuGÜn CaYD?N BöYLe m! YapaRD?N SeVM!? OlsaYd?N SaNa BeN TaPArD?m BeN!M OlsAyD?N!..

gülü?ler yalan art?k sevdalar duman alt? sigaram?n ucunda yak?cam bu A?KI cak kibriti gör duman?

Sev?yorum Diyen Diller Yalanmis Unuturum D?yerek Unutulmuyormu? O GÜzel ?sm?n?n Yer?ne ?hanet Ve Allahsiz Yaziyor GÜlÜm Allahsiz....

sana bir bakacam kalbini içten yakacam sen ne dersen de sosyete k?z? seni koluma takacam..

benle ura?ma kapak olursun fazla SuSKUN kalma kudurursun fazla kend?n? bi?ey sanma yoksa (YALAN OLURSUN)....

c!dd!ye Al?r?m, Ama kap!lmam, dalga gecer!m, Ama k?rmam, huzur ver!r!m, Ama SÖZ vermem, sah!p olurum Ama A!T OLMAM:!!

AsLa KaYbEtDiKlEr?m oLmAdI VaZ GeÇt?k LeRiM OLdU(( WAZ GEÇMEY? B?LMESSEN ASLA WAZ GEC?LMEZ OLAMASSIN ))

Gün gelir akl?na dü?ersem e?er;beni de?il;sevgimi hat?rla!A?lay???m? de?il;gidisini hat?rla!Sensiz olu?umu de?il;bana elveda deyipte, ÖLDÜRDÜGÜN GÜNÜ HATIRLA...

K?RP? G?B?Y?Z ARKADA? HEM SEV?LMEK ?ST?YORUZ HEMDE SEVENE BATIYORUZ

Anne bnm Uçmam Gerek !! ?stemiorum PiLav YapmaK Anne Ben A?Ka ?NaNMaM, Önce A??k olmam gerek

eziLmi$ Bir Kentin SokakLar?nda Sevdas? YasakLanm?$

Vede umutLar? Kur$unLanm?$ GeceLerin ?syanKar çatlak_korsan dan sevgiler...!!!!!

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm

BEN? YA?ATAN B?R?EY VAR K?"""""'SENNN""""""

BEN? MUTLU EDEN B?R?EY VAR K?"""""'SEVMENN"""""'

BEN? ÖLDÜRECEK B?R?EY VAR K?"""""""TERKEMENN""""""'

Ne SeNLe OLuYoR NeDe SeNSiZ

Hiç kalmad? esrar?m?z çakal kaynar etraf?m?z hep ba?land? yollar?m?z bahar?m?z k??a döndü

~S~I~K~I~L~D~I~M~ Y~A~L~N~I~Z~L~I~K~T~A~N~

Sarho?um Bu Gece Kafam Dumanl? Bana Verdikleri Hayat Yaland? Nefret Ettim G?pta Ettim Kendim Olmak ?stedim Beceremedim !

Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun

?dam sehpas?nda bir mahkum ya?amay? ne kadar çok istiyorsa

Bende seni o kadar çok seviyorum..

Aya??ma prangalar vurulmu? olsa bile. Nemli baltalarda yürüyü?ümüz var arkada?. Ne dostlar?m arar ne dü?manlar?m sorar. Kaderime terk edilmi? bedenim var arkada?. Biz öyle insanlar?z ki kimimiz park kö?elerinde. Kimimiz ise hücre evlerinde ya?ar?z. Çok konu?ma gardiyan sanada bi üçlü sarar?z...

azm? esrar sard?k ?ss?z sokaklarda ve azm? isyan ettik karanl?k sokaklara üç kag?tl? c?garam?n zivanas?n? yaparken sen yok idin yan?mda hayalin vard? kar??mda sorma geceler aldatt? beni sayende tan?maz oldum kendimi unutmaki sen degil tanr?m yazm?? kaderimi içmeden cekemem dünya derdini ben seçmedim kovalad?g?m yollar? felek k?rd? belimi el att?g?m dallara dost ettiler bana içkiyi esrar? ya?amad?g?m gençligime yanar?m

bir bulut sars?n evinin dam?n? azrail beklesin almak için can?n? ben deil a?k?m emsin kan?n? damarlar?n kurusun BEN? YIKTI?IN ?Ç?N!! giydi?in en güzel elbise kefenin olsun y?lan?n bol oldu?u yerde mezar?n olsun mezar ta??n?n üzerine veremlidir yaz?ls?n okuyan?n olmazs?n BEN? YIKTI?IN ?Ç?N!!!!

BANA LAZIM OLUR D?YE B?R KÜÇÜK UMUT B?LE BIRAKMADAN G?DERKEN... SEN...

BEN ARKANDA BIRAKTI?IN HER SÖZCÜKTEN

YEN? B?R TABUT YAPIYORUM HERGÜN KEND?ME....

Ben Bu Alemde Kralda Kuralda Tanimam

Sokakta Geziyor Bir Delikanli Esrar Cekiyor Gozleri Kanli Ö

yle Bir Sevdigi Varki Allahina Kadar Sevdali

Burasi ?stanbul......... Ferman Gerekmez Delikanli Yuvasidir Cakallar Giremez...!!!!

K?zlar?n Gözü Hep Yükseklerde Paral? ZüPpe Erkeklerde, , Bizimse Onlardan Tek Fark?m?z DeLiKaNL?Y?Z ??te!!!

En Güzel Gözler Esrarl? Gözler, Esrarl? Gözler Yanl?z Sevdi?ini Özler

ikimizde $a$k?n?z göte geLdi a$k?m?z

Vicdanla Birlikte ?erefte Arar?m Sevdiklerimde Herzaman Do?ru De?ildir

Elbet Seçimlerim Zaman Gelir ?erefsizleride Severim!!!

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim?

gülü?ler yalan art?k sevdalar duman alt? sigaram?n ucunda yak?cam bu A?KI cak kibriti gör duman?

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

Sev?yorum Diyen Diller Yalanmis Unuturum D?yerek Unutulmuyormu? O GÜzel ?sm?n?n Yer?ne ?hanet Ve Allahsiz Yaziyor GÜlÜm Allahsiz

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

Madem ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek ; O zaman ölmek için ya?amak gerek !!!

Sensizlik bir ok gibi can?ma saplanmal?, co?mal? yanarda?lar kas?rgalar kopmal?, a?k?n bir zehir gibi kan?mda dola?mal?, elbette a?k dedi?in böyle olmal?..Ben imkans?z a?klar için yarat?lm???m, ne kavu?may? bilirim ne unutmay?, kayboldum kuytusunda yanl?zl?klar?n, ya?ad?m en karas?n? sevdalar?n...

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yeniden ba?lamak isterim.

Biz Sokaklar?n Efendisi Olmu?uz Gönüllerin Asi yak???kl?s?, Biz K?zlar?n Rüyas? Olduk Serseriler Sokaklarda gezer K?zlar Bizi izLer...

Gök Yüzüne Bakar?m geceleri Y?ld?zlar kayar öLür Bir Serseri Bu A?k Bitirir Bizi Sokaklarda geçer Sevdalar?m?z?n izleri...

Yoktur derdimden Anlayan Serserilerin Kaderidir bu Kimse Olamaz Derman, Hayat?n tad? kaçar geceleri Serseri Çekmi? Jileti ?çiyor Geceleri...

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...

Lanet Ediyorum Sana, Bir Serseri U?runa Oldu feda, Ne Amac?m Kald? Nede Derman?m, Bittim Sayende! Sevdalara Dü?man?m...

Vefa Beklerken Kalbim Vefas?zl?k Gördü Sevgim, FedakârL?k beklerken A?k?m, Sayende Oldum Kör ?a?k?n...

tak?m Elbisemi Giyerim Serseridir Benim iSmim, tesbihim Elimde Sözlerim Dilimde, En Delikanl? Adama Ö?rettim Kendimi...

Biz ?erbeti Damara Dökenlerden De?iliz Biz Damara Direk Girip ?erbetlendirenlerdeniz...

Zindanlarda Yüre?im , A?l?yorsa Gözlerim Serserilikse kaderim, Ben Böyle Severim...

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!..

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..

Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm...

Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz...

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bo?vermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryas?nda yüzenlerdeniz. Bizi arama lüks meyhanelerde, biz dost ?arab? icenlerdeniz. Bize dost, arkada? nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.

Bazen rüzgar eser içki içerim, Kafam Bozulur Esrar Çekerim, Bunal?ma Girer Jilet Atar?m, KARTALLIYIM arkada? çok görme bana!!!

A?k ve Arkada?L?k Birgün YoLda Kar?ILa?IrLar, A?k Kendinden Emin Bir ?ekiLde Sorar: "Ben Senden Daha Candan ve Daha YakInIm!Sen Niye VarsIn ki Bu Dünyada. Arkada?LIk Cevap Verir: Bu Kendini Begenmi? Duyguya;"Sen Gittikten Sonra Arkanda BIraktIgIn Gözya?LarInI SiLmek ?cin"!!

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz, serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz..

Bu Böyle sürüp gitmeyecek biliyorum

Bir gun dilencinin avucuna birakacagim kendimi

Kim ne derse desin

Tahammulum kalmadi artik

Biktim seni sensiz yasamaktan

Nasilsa dönecegin yok senin

Cildaracagim bu gidisle Allah kahretsin

Durup durup seninle gezdigim yollarda dolasiyorum

Sanki köse bacikacaksinsindan sen

Sanki duraklarda beni bekliyorsun

Gecen gün birine rastladim ayni sokakta

Saclari sen, kaslari sen, gözleri sen

Kostum heyecanla pesinden

Ve ve Haytimda ilk defa bir tokat yedim senin yuzunden

Dünya atesler icerisinde savaslar almis basini gidiyor

Insanlar acliktan öluyor

Bense bense bu gidisle sensizlikten olecegim

Umurundami senin kim bilir hangi cehennemdesin

Hangi masaya otursam, senin sevdiigin ickiyi koyuyorlar önume

Vazomda senin sevdigin cicekler

Ve ve dudaklarimda senin , senin sevdigin sarkilar

Senin , senin dogum gunlerini kutluyorum senden habersiz

Ve hersabah dualar ediyorum senin mutlulugun icin

NE YAPSAM NE ETSEM PESIMDESIN ALLAH KAHRETSIN

iste iste böyle bir SEVDA benimkisi, buzamanda budevirde

Haklisin adam olacagm yok benim

En güzeli artik son vermek bu hayata

En korkunc ucurumlara birakmak kendini

Yada en yüksek tepelerden

en ucsuz bucaksiz denizlere birakmak bedeni

AMA AMA ICIMDE SEN VARSIN YA YA SANA

BiRSEY OLURSA

iste yine bir Sonbahar mevsimi.

Etrafimizda hüzün yapraklari

Rüzgarin pesinden bir saga kosuyorlar bir sola

ve ayriliyorlar.

Koptugu daldan sanki ardina bakipta vedalasiyorlar.

Yagan YAGMURLAR la aglasiyorlar.

Ayrilirken RÜZGAR birde veda sarkisi sarkisi söylüyor sesizce.

Uzaklardan bir ses onlara cagirircisina bir veda ELVEDA.

Busözleri bu söz alipta maziye götüren ardindan

Bir GÜLÜM agliyor birde beni seven DOST.

Sarilmak istiyorum SIMSIKICA

Koparamiyorum ondan eyvah

Onlar ayrilik sesleri eller sallaniyor bombos bir karanliga.

Ve sen aklima geliyorsun.

YINE GÖZ PINARLARI TASIYOR

Sanki bir vedanin ardina dönmezcesine bakislar.

Yine yapraklar dökülüyor

Yine Rüzgarlar sarki söylüyor.

Kapilma bir tanem bu aci sözüme aci rüzgarima

KURU BIR YAPRAK MISALI SAVRULURSUN PESIM SIRA

Ne acidir bekliyorum

KEDERDIR YÜRÜDÜGÜM YOLLARIM.

iste sana bir sonbahar da yazdigim ELVEDA ELVEDA

ELVEDA.

Hani yildizlar kayar , gökyüzünden dilek tutarsinya

bütün dualarim dileklerim senin icin

hani her günes dogusunda umutlanirya insan

Her gecenin sonunda umudum sensin

Hani Güller tomurcuktan patlar acilmaya baslarya

Iste sen benim icin gülün o halisin

Hani duygular , Hayaller vardir kurulmak icin

Sen duygularimin hayallerimin en saf en temizisin

HANI bir isik ararsin karanligin ortasinda

Karanlik gecelerimin tek isigi sensin

Hani denizde firtinada tutunacak dali olmayan sandal

Iste ben sandal sen benim siginacak limanimsin.

gülü?ler yalan art?k sevdalar duman alt? sigaram?n ucunda yak?cam bu A?KI cak kibriti gör duman?

Sev?yorum Diyen Diller Yalanmis Unuturum D?yerek Unutulmuyormu? O GÜzel ?sm?n?n Yer?ne ?hanet Ve Allahsiz Yaziyor GÜlÜm Allahsiz....

sana bir bakacam kalbini içten yakacam sen ne dersen de sosyete k?z? seni koluma takacam..

benle ura?ma kapak olursun fazla SuSKUN kalma kudurursun fazla kend?n? bi?ey sanma yoksa (YALAN OLURSUN)....

c!dd!ye Al?r?m, Ama kap!lmam, dalga gecer!m, Ama k?rmam, huzur ver!r!m, Ama SÖZ vermem, sah!p olurum Ama A!T OLMAM:!!

AsLa KaYbEtDiKlEr?m oLmAdI VaZ GeÇt?k LeRiM OLdU(( WAZ GEÇMEY? B?LMESSEN ASLA WAZ GEC?LMEZ OLAMASSIN ))

Gün gelir akl?na dü?ersem e?er;beni de?il;sevgimi hat?rla!A?lay???m? de?il;gidisini hat?rla!Sensiz olu?umu de?il;bana elveda deyipte, ÖLDÜRDÜGÜN GÜNÜ HATIRLA...

K?RP? G?B?Y?Z ARKADA? HEM SEV?LMEK ?ST?YORUZ HEMDE SEVENE BATIYORUZ

Anne bnm Uçmam Gerek !! ?stemiorum PiLav YapmaK Anne Ben A?Ka ?NaNMaM, Önce A??k olmam gerek

eziLmi$ Bir Kentin SokakLar?nda Sevdas? YasakLanm?$

Vede umutLar? Kur$unLanm?$ GeceLerin ?syanKar çatlak_korsan dan sevgiler...!!!!!

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm

BEN? YA?ATAN B?R?EY VAR K?"""""'SENNN""""""

BEN? MUTLU EDEN B?R?EY VAR K?"""""'SEVMENN"""""'

BEN? ÖLDÜRECEK B?R?EY VAR K?"""""""TERKEMENN""""""'

Ne SeNLe OLuYoR NeDe SeNSiZ

Hiç kalmad? esrar?m?z çakal kaynar etraf?m?z hep ba?land? yollar?m?z bahar?m?z k??a döndü

~S~I~K~I~L~D~I~M~ Y~A~L~N~I~Z~L~I~K~T~A~N~

Sarho?um Bu Gece Kafam Dumanl? Bana Verdikleri Hayat Yaland? Nefret Ettim G?pta Ettim Kendim Olmak ?stedim Beceremedim !

Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun

?dam sehpas?nda bir mahkum ya?amay? ne kadar çok istiyorsa

Bende seni o kadar çok seviyorum..

Aya??ma prangalar vurulmu? olsa bile. Nemli baltalarda yürüyü?ümüz var arkada?. Ne dostlar?m arar ne dü?manlar?m sorar. Kaderime terk edilmi? bedenim var arkada?. Biz öyle insanlar?z ki kimimiz park kö?elerinde. Kimimiz ise hücre evlerinde ya?ar?z. Çok konu?ma gardiyan sanada bi üçlü sarar?z...

azm? esrar sard?k ?ss?z sokaklarda ve azm? isyan ettik karanl?k sokaklara üç kag?tl? c?garam?n zivanas?n? yaparken sen yok idin yan?mda hayalin vard? kar??mda sorma geceler aldatt? beni sayende tan?maz oldum kendimi unutmaki sen degil tanr?m yazm?? kaderimi içmeden cekemem dünya derdini ben seçmedim kovalad?g?m yollar? felek k?rd? belimi el att?g?m dallara dost ettiler bana içkiyi esrar? ya?amad?g?m gençligime yanar?m

bir bulut sars?n evinin dam?n? azrail beklesin almak için can?n? ben deil a?k?m emsin kan?n? damarlar?n kurusun BEN? YIKTI?IN ?Ç?N!! giydi?in en güzel elbise kefenin olsun y?lan?n bol oldu?u yerde mezar?n olsun mezar ta??n?n üzerine veremlidir yaz?ls?n okuyan?n olmazs?n BEN? YIKTI?IN ?Ç?N!!!!

BANA LAZIM OLUR D?YE B?R KÜÇÜK UMUT B?LE BIRAKMADAN G?DERKEN... SEN...

BEN ARKANDA BIRAKTI?IN HER SÖZCÜKTEN

YEN? B?R TABUT YAPIYORUM HERGÜN KEND?ME....

Ben Bu Alemde Kralda Kuralda Tanimam

Sokakta Geziyor Bir Delikanli Esrar Cekiyor Gozleri Kanli Oyle Bir Sevdigi Varki Allahina Kadar Sevdali

Burasi ?stanbul......... Ferman Gerekmez Delikanli Yuvasidir Cakallar Giremez...!!!!

K?zlar?n Gözü Hep Yükseklerde Paral? ZüPpe Erkeklerde, , Bizimse Onlardan Tek Fark?m?z DeLiKaNL?Y?Z ??te!!!

En Güzel Gözler Esrarl? Gözler, Esrarl? Gözler Yanl?z Sevdi?ini Özler

ikimizde $a$k?n?z göte geLdi a$k?m?z

Vicdanla Birlikte ?erefte Arar?m Sevdiklerimde Herzaman Do?ru De?ildir

Elbet Seçimlerim Zaman Gelir ?erefsizleride Severim!!!

aLay?na qider demedik mi_cefaLar? çekmedik mi_ah be kankaa bizde sewmedik miiiiiiiiiiiiiiiiiii??:

Hakk?mda Dedikodu Yap?p Bo? Konu?anLar Devam Edin RekLam?n ?yisi Kötüsü OLmaz!!

pich oLup imparator oLuca??na $erefLi oLup hiç oL...!!!!:

Benii Benden Ba?ka kimse iLgilendirmez kimsede benimle ilgilenmesin gerekmez...!!!!!!!

__o__a__r__t__i__k__ B__u__z__ K__a__l__p__l__? N__e__y__a__p__t__i__y__s__a__m__ E__r__?__m__e__d__?......

ac?d??n için gelme b?rak son nefesimde yanl?z öleyim

Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...

Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.

gidersende geriye dönme dönersen de üstüne fazla bir sey giyme

inlemeler fazla sürmez bu mevzu burda bitmez duygusala baglanmay?n ulyennnnnnn tekbir cifli yetmez

kolpa olan doslar?m bu sözleri yesin gözlerini kac?rmadan kullak verip dinlesin

gun bat?m? ben ayya??m bir kö?e ba??nda kaym???m

Wedala??rken Üzülmü? Gibi Tutma Ellerimi Ac?yarak Kendine Dew Aynas?nda Degil Boy Aynas?nda Bi Bak!!!!!!

sevgiyi yalan edenlere sahte sevgilere PAYDOS!"Bir yazar demi? ya"sen git a?k bana kals?n..

bende diorumki"BEN BURDAYIM KOLPA A?KIN SENDE KALSIN..!(:

pa$a gönLüm isterse severim zorLama istersem sevdiririm u?ra$ma. diceksinki nereye kadar Bu havaLar kim takarrr devran dönene kadar

SênînLê întîhâRîn e$îqîndê jîLêtLê dâmâr mêSâfêSindêyiz..

Ses Etmesemde Öfkem Sakl? Son Bak???mda Bir Tokat At?p Gitmek Vard? Ama Al?ca??n Olsun..Oda De?mez Sanaa...

Bugün senin için bir Kurban Kestim HaLa ak?yor ve ac?yor BiLekLerim. !!

Dar sokaklarda sevdama yürürken önümü kesenin kafas?n? keserim..

Yalandi Yalandi Her?ey?n Sen? Sonzu Denk Affetm?yece??m..

Dünyada her?eyim, ahirette cennetimsin bebe?im...

benim silah?m kalbimde ?ar?örü tak?l? bekliyor, sevgime yalan söyleyene ?eytan c?karda s?k diyor

ALEM OYUNCU OLMU? SOKAKLAR SAHNE SEVD???M B?R KIZ VARDI O DA OLMU? ^^KAHPE^^....

her a?lad?n???nda gözlerinden akan her damlan?n kalbimi vuran kur?un oldu?unu dü?ün, a?larken cok a?lamada o kur?unlar beni öldürmesin gülüm..!!!

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Deli Sormu? DeLiye Hiç Sevdi?in Oldumu Diye DeLi GüLmü? DeLiye Ben Niye DeLirdim Diye...!

Sen cok güzel k?zs?n mektepli bense sokaklarda serseri senin elinde ka??t kalem benim ise vücudumda faça izleri sen istikbalini dü?ünürken mektepli o, küçümsedi?in serseri belinde emanet mevzu i?ledi dedim ya gönlümün güzeli herker benim gibi serseri olamaz...!!!!!

———-

?stanbulu esrar sarm?? yar beni b?rak?p karanl?klara bula?m?? ker***den duvar ipneden adam olmaz esrar içen adam kalp k?rmaz ben istemem istanbulu al senin olsun her gece yast?m?n alt?nda bir çifli cigaram bide onu yakacak zibbom olsun yeter i?te o gece istanbulu yakmazsam anam avrad?m olsun..!!!!!

————

Arama hayat?n cilvesini bahane benim gönlüm serseriyse kimene at art?k içinden o karanl?k hisleri kat kat üstündür senden o küçümsedi?in serseri..!!!

———-

Tarlada cesedimi bulmu?lar su yerine ?arapla y?kam??lar mezar?m?n ta??na fatiha yerine esrarl? gözler yazm??lar.... !!!!!

———-

Çektim esrar? gözlerim kanl? yürüyorum yolda gönlüm yaral? iki, üç santim jilet yaras? oda kahpenin son hat?ras?...!!!!!!

————

ineriz ensara ba?l?y?z esrara ne kadar deli kanl? varsa bekleriz BA?CILARA..!

Ceza evi öz yuvam?z, mahkemeler makan?m?z, idam ipi g?ravat?m?z, biz KONYALIYIZ sevdi?imizi unutmay?z...

Ot G?b? Ya?amaya Karar Verd?m ?steyen Basar Gecer ?steyen Sarar ?Çer

Ben?m Yasti?im Hergece GÖzyaslarimi Nemlend?rmeye Devam Ederken Sen?n Yasti?in Hep Markali ParfÜm Kokacak Be Sosyete Kizi

B?r Gece Yarisi Kapim Calindi El?me C?cekler Yer?ne Kelepce Takildi Anam Agliyor Oglum Sucsuz D?yor Zal?mler Vurun ÖldÜrÜn D?yor

buruk hasret dolu geceler? öldureceg?m b?rgun bu ayr?l?k sark?lar?n? kursuna d?zeceg?m ve sen? benden ay?rd?g? ?c?n kader?m? MAHKEMEYE vereceg?m

Ceza Ev? Ded???n Ned?rk? GenÇl??? ÖldÜren Kat?l ÖlÜm Ded???n Ned?rk? Sonu Olmayan Tat?l

#87

 
© 2015
AŞK