Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Dewey Sözleri

Uygarl???m?z?n gelece?i bilimsel dü?ünme al??kanl???m?z?n gitgide yay?lmas?na ve derinle?mesine ba?l?d?r.

Çaba, ilginin yan?nda kendili?inden ye?erir.

#577

 
© 2015
AŞK