Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Galt Sözleri

En sefil insan amaçs?z oland?r.

Hayat?m ve ona olan sevgim üzerine yemin ederim ki asla ba?kalar?n?n hat?r? için yasamayaca??m, ne de onlardan benim hat?r?m için yasamalar?n? isteyece?im.

Hiç kimse size hayat?n?z?n kendinize ait oldu?unu, iyinin de onu ya?amak oldu?unu söylemedi.

#617

 
© 2015
AŞK