Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Milton Sözleri

Cehenneme gidebilirim, ama böyle bir tanr? hiçbir zaman benim sayg?m? kazanamaz.

Bana bütün hürriyetlerden evvel, bilmek, dü?ünmek, inanmak, vicdana göre konu?mak mertebesini veriniz.

Toplumun dü?üncesi jilet gibidir... Güçsüz ondan korkar, bilgisiz onunla elini keser, ak?ll? ise kullanmas?n? bilir...

Bir insan? öldüren, tanr?n?n sevgili kullar?ndan birini öldürmü? demektir, fakat bir kitab? yok eden, mant???n ta kendisini yok eder.

Cehennemde hüküm sürmek cennette hizmet ediyor olmaktan daha iyidir.

Kazand???m?z ayd?nl?k bize bilgimiz vas?tas?yla verildi.

E?er güne?e ak?ll?ca bakmazsak, karanl?k içinde kal?r?z.

Beni öldürmeyen ?ey beni daha güçlü k?lar.

Kibir benim en çok sevdi?im günaht?r.

?ans tasar?m?n kal?nt?s?d?r.

Her ne kadar gülü görmüyorsam da dikenlerini hissediyorum. Gözlerini kaybetmesinden sonra söyledi?i bir söz.

#645

 
© 2015
AŞK