Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Joseph Joubert Sözleri

Kula?a hitap ediyorlar; belle?e hitap etmek istiyorum.

Çocuklar?n nasihattan çok iyi örne?e ihtiyaçlar? vard?r.

Ümit, mutluluktan al?nm?? bir miktar borçtur.

ikinci bir yasam beklentisi icinde degilim; zaten ben bu dunyada oluler arasindan dirildim.

Muhtemelen, bir yazara verilebilecek bundan daha önemli bir tavsiye yoktur: Sana, büyük bir k?vanç vermeyen tek sat?r bile yazma.

Herkese kar?? tatl? ve merhametli olunuz fakat bizzat kendinize kar?? böyle hareket etmeyiniz.

Geveze, dü?ündü?ünden fazlas?n? konu?and?r. Çok dü?ünen ve çok konu?an hiçbir zaman geveze olarak addedilmez. Geveze a?z?na geleni söyler, beli? yüre?inden geleni.

?nsan?n kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, ba?kalar?n?n felaketini payla?abilmesi daha büyük hünerdir.

Dünyada, bir kitab?n içerisindeki sözcükler gibiyiz. Her nesil, bir sat?r bir cümle misali.

Hayal gücü, ruhun gözüdür.

Ö?retmek, iki kere ö?renmek demektir.

Çözebilece?in ipi, kesme.

Gözlerini kapat, göreceksin.

Rüya. Kay?p bellek.

Tüm kelimeleri bildiklerinden, tüm gerçe?i bildiklerini san?yorlar.

Hayal gücünü besler, korku.

Humma. Akl?n batakl?klar?nda.

Zihinsel sükunet de?il, tembellik arad?klar?.

Tanr?. Di?er tüm varl?k, gölgeleriyle ay?rd edilir; O ise Nur'uyla.

Dehan?n yap?t?, ?iirsel olsun ö?retici olsun, bir günde okunam?yorsa çok uzundur.

Hikmet aczin silah?d?r.

#583

 
© 2015
AŞK