Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?n Gibi Sevmek

Bu sefer adam gibi de?il, "kad?n" gibi sev...Bak???n? sevmek nas?ld?r bilir misin? Ya da ilgisizli?ini görmezden gelerek sevmek birisini? Ruhunun beklediklerini hiç bir zaman anlayamayaca??n? bildi?in birinden hiç s?k?lmamak ne demek? Hatta bazen bahaneler bulup senden kaçt???n? fark etti?in halde s?rf ilerde düzelir diye beklemek, içine atmak bir ?eyleri? Birisinin tüm be?enmedi?in yönlerine ra?men her sar?ld???nda dünyan?n geri kalan?n? unutmak nas?l bir kalp gerektiriyor hiç dü?ündün mü? Peki;Kar??ndaki senden s?k?ld???n? belli etmemeye çal??t??? halde bunun çoktan fark?nda olup, s?rf onu kaybetmekten korktu?un için bir ?eyleri düzeltmeye çal??t?n m?? Sadece senin gözlerine benzeyecek diye senin çocu?unun annesi olmak isteyen bir kad?n kadar mutlu oldun mu hiç hayat?nda?Sahi, birini kaybetmekten korkmak acizlik midir? Sen a?k? ne sand?n?. . Mesajla??p, gezip tozmak m?? Öpü?üp sevi?mek mi?"Adam" olmak arkanda bir sürü kalbi k?r?k kad?n b?rak?p, ili?ki gurusu olmakla övünmek midir? Onun can? ac?d???nda moralinin bozuldu?u, hiç bir ?ey yapmak istemedi?in oldu mu hiç? Ya da ba?ar?s?yla gerçekten övündün mü tüm egolar?ndan s?yr?larak?Gülü?üne a??k olup, yan?nda olmas?yla mutlu oldu?un biri oldu mu? Birini hiç dünyadaki di?er kad?nlar? kaybetmeye göze alacak kadar sahiplendin mi ey "adam"? Cevab?n hay?rsa, bir daha seni seven bir kad?n? gerçekten istemiyorsan en ba??nda b?rak... Ya da sonuna kadar s?k? s?k? sev. Ama sak?n bir kad?n? kendinden nefret ettirecek kadar çaresiz b?rakma...Seveceksen adam gibi de?il, "kad?n" gibi sev. .

#1889

 
© 2015
AŞK