Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?n

Ba??n? Dik Tut Kad?n?m Sen!

YETER!

Ba??n? dik tut kad?n?m sen!

Ya?ad?klar?na inat kald?r ellerine havaya

Ve bir sitem yolla Allah'a

Yaftan haz?rd?r do?u?tan

Dekolteyse elbisen or@spu ,

Kahkahal?ysa gülümsemelerin oynak!

Çok geziyorsan kahpe derler kad?n?m!

Ba??n? dik tut kad?n?m sen!

Çocuk verememi?sen kocam dedi?in adama

Yap??t?r?rlar "k?s?r" damgas?n? aln?n?n tam ortas?na!

Fikirlerinin dudaklar?ndan ç?kmad???

Ve söz hakk?n?n verilmedi?inin yans?mas?d?r

"Ben bilmem e?im bilir!" Tabusu!

Sofrada bile öküzümüzden sonraysa yerin

Hayk?r da y?k art?k ?u kâbusu!

Ba??n? dik tut sen kad?n?m!

14 ya??nda verdiler seni bir vicdans?za

Saçlar?n? yolup bir kö?eye f?rlatt?lar

Evlatlar?n?n önünde seni yerden yere vurdular

Ve 3. Sayfalara aile cinayeti diye bast?lar!

Ne töreden kurtulabildin ne tecavüzden!

Tam kurtuldum derken bir an

Kar??nda buldun ayn? kandan a?abeyini

Namus bile sende iki paral?k oldu

Senin de?erin 5 koyun oldu.

A?k?n? bile söyleyemedin sen kad?n?m

Ve hayk?ramad?n dünyaya

"Feminist" Yaftas? tak?ld? boynuna hayk?rd???n anda!

Do?u?tan kertilmi?tir yüre?in birine

Sana sormaya ne hacet

Büyükler bir bok yemi?tir elbet!

Evlenece?in adam ya köy a?as? ya da akraba

Sana yaz?landa çile-i müebbet!

Ba??n? dik tut sen kad?n?m!

Allah bile sermi?ken ayaklar?na cenneti!

Gülümse seni üzen insanc?klara.

Ve seni yaftalayanlara inat

Ba??r nefesin yetti?i kadar!

"YETER!"

Teoman Ali GÜNE?

#2090

 
© 2015
AŞK