Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nlar Gününe Özel Cümleler Ve Sözler

A?k?m Seni Seviyorum Belki Sevgimi Her Zaman Gösteremiyor Olabilirim ama Sen Bunu Daima Biliyorsun Kad?nlar Günün Kutlu Olsun.

Analar?m?z, bac?lar?m?z, hayat?m?z?n yar?s? hatta çok daha fazla de?erlerimizi ifade eden kad?nlar?m?z?n Kad?nlar Günü'nü kutluyorum.

Dün Sana K?zd?klar?m? Bugün Ben Yap?yorum Çünkü Asl?nda Senin Küçük Bir Kopyan?m Umar?m SeninKadar Sevgi Dolu Olurum Kad?nlar Günün Kutlu Olsun.

Bütün dünya kad?nlar?na sa?l?k, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyorum.

Do?umdan ölüme kadar her hayat?n her an?nda varl?klar?n? hissetti?imiz, bizi biz yapan de?erli kad?nlar?m?z?n bu özel gününü yürekten kutlar?m.

Me?er Dilimdeki ve Beynimdeki En Güzel Kelime Senin Ad?nm?? Sana Her Sesleni?imde Ya Ac?m Dinmiyor Yada Sevgim Co?uyor Kad?nlar Günün Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin odak noktas?nda yer alan kad?nlar?m?z, modern ve ça?da? günlere gelmemizde önemli görevler ba?arm??lard?r. Kad?nlar gününüz kutlu olsun.

Cumhuriyet ile kazan?lm?? ça?da? haklar ve özgürlüklerle birlikte, ya?am?n her alan?nda ba?ar?yla yer alm?? kad?nlar?m?z?n kad?nlar gününü kutluyorum.

Sen Hayat?m?n Kutup Y?ld?z? Oldun Nereye Gidersem Gideyim I????n?n Alt?nda Sevginle Uyudum Do?ru Yolu Buldum Seni Seviyorum Kad?nlar Günün Kutlu Olsun.

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü, tüm dünyada, kad?nlar?n e?itlik, kalk?nma ve daha huzurlu ya?am özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktad?r.

#1621

 
© 2015
AŞK