Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?nlar ?çin Sözler

Kad?nlar için sözler sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere hayat?m?z?n anlam? ve de?eri anlaml? kad?nlar için güzel sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizdede burada olmayan farkl? kad?nlar için k?sa sözler varsa a?a??dan gönderiniz. Buyrun kad?nlar için anlaml? sözler özlü sözler :
Zeki bir kadin hazinedir. Guzel ve zeki bir kadin guctur. ( GEORGE MEREDITH )
Bir kaninin yuzundeki ifade, uzerindeki giysiden cok daha onemlidir. ( DALE CARNEGIE )
Bir kadin icin, soyle bir bakilmak bile gozden kacirilmaktan daha iyidir. ( MAE WEST )
Eger bir kadin yeterince hirsli, kararli ve yetenekliyse, yapamayacagi hic bir sey yoktur. ( HELEN LAWRENSON )
Dunya kadinsiz varolamaz. Gelecek bizim elimizde. ( JOAN COLLINS )
Kadinlar butun dunyada ikinci sinif yaratik olarak gorulurler, ama dunyayi bir arada tutanlarda onlardir. ( PAM BROWN )
Kadinlar insalara daha yumusak davranir. Biz insanlara cocuk eldivenleriyle dokunuruz. ( SHIRLEY CAESAR )
Kadinlar basarilarini elde ettikleri zenginliklerle degil, cevrelerinde biriktirdikleri sevgiyle olcerler. ( LINDA MCFARLANE )
Her zaman suna inandim: Bir kaninin basarisi baska bir kadinin basarisini hazirlar. ( GLORIA VANDERBILT )
Kadinlar omuz omuza siralandiklarinda aradan kimse gecemez. ( LINDA MCFARLANE )
Kahraman erkekler nasil da yakip yiktilar. Kahraman kadinlar nasil da hayata dondurduler. ( PAMELA DUGDALE )
Kadin tam bir dairedir. Icinde yaratma, besleme ve donusturme gucleri vardir. ( DIANE MARIECHILD )
Çal??an Bir Kad?n özgür kad?n demektir...
Her Kad?n?n Erke?in hayat?nda 1 Ba? rolü vard?r..
Kad?ns?z 1 Erkek terk edilmi? ev gibidir.
Seven bir kadin icin sevdigi erkegin yuzu, ona tipki denizin denizciye gorundugu gibi gorunur. ( HONORE DE BALZAC )
Bir kadin, eger bir erkek onun eline dusmeden once kucagina dusebilseydi daha cazibeli olurdu. ( AMBROSE BIERCE )
Modasi hic gecmeyen birkac seyden biri de disi bir kadindir. ( RALSTON )
Tanri, kadinlari agzi laf yapan yakisikli erkeklerden korusun. ( HONORE DE BALZAC )
Kadinlarin erdemi, erkegin en buyuk kesfidir. ( CORNELIA OTIS SKINNER )
Bir kadina guzel oldugunu soylemeyin; ona baska bir kadinin onun gibi olamadigini soyleyin ve goreceksiniz ki buun kapilar size acilacak. ( JULES RENARD )
Guzel bir kadin, gorenleri kibarca cildirtan bir resim gibidir. ( RALPH WALDO EMERSON )
Havay? geldi?i gibi, rüzgar? esti?i gibi, kad?n? da oldu?u gibi kabul edin.
Alfred de Musset
Kad?nlar istediler mi sahiden hasta olurlar, hatta kibirleri u?runa ölürler bile.
Andre Maurois
Kad?nlar? yaln?z güzellikleriyle görenler, onlara güzellik kayna?? derler; do?ru dü?ünenler ise aylarca s?k?nt?ya, tehlikeye katlanarak neslin ço?almas?na hizmet ettiklerinden, hayat kayna?? ad?n? verirler; dünyaya getirdikleri çocuklar? sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden e?itim kayna??; onlara en evvel Allah'? vc kullu?u tan?tt?klar?ndan din kayna??; her türlü s?k?nt?ya ve kedere dayand?klar?ndan sab?r kayna??; dertlilere hastalara yard?ma ko?tuklar?ndan, merhamet ve ümit kayna?? demi?lerdir.
Bernard de Saint Pierre
Kad?nlar?n siyasal güçleri yoktur sözde; oysa ak?ll? kad?nlar, aptal kocalar?n? hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklar?na oturturlar.
Bernard Shaw
Bir kad?n?n sevgilisine söyledikleri, rüzgarlar?n ve h?zla akan sular?n üzerine yaz?lmal?d?r.
Cat Oli
Dürüst bir kad?n?n güzelli?i, ate?e benzer; yakla?mayana hiçbir zarar? dokunmaz.
Cervantes
Kad?nlar güçsüz olana kendini bir idol, güçlü olana bir e?ya gibi sunar.
Cesare Pavese
Gökyüzünün yar?s?n?, kad?nlar ta??r.
Çin Atasözü
Kad?nlar?n iki büyük silah? vard?r: Makyaj ve gözya??, erkeklerin ?ans?na, ikisini ayn? anda kullanamazlar.
David Niven
Kad?nlar, kocalar?n?n kendilerini tutumlu s?fttt?aUkttfldan ho?lan?rlar, en israfç? kad?nlar bile.
F. Herczeg
Kad?nlar genellikle genç erkeklerin sevgilileri, orta ya?l? erkeklerin arkada?lar?, ya?l? erkeklerin hastabak?c?lar? olurlar.
Francis Bacon
Pek az kad?n vard?r ki, de?eri güzelli?inden ömürlü olsun.
François de La Rochefaucauld
Kad?n insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar, kaçarsan?z kovalar.
François Rene de Chateaubriand
Kad?nlar?n gözleri keskin, zekalar? uyan?k, dü?ünceleri vesveseli olur
Guy de Maupassant
Kad?nlar?n? okutmayan milktlcf, y?k?lmaya mahkûmdur.
Hac? Bekta?-? Veli
Kad?nlar?n erkekleri mesut etmek için bir tek usulleri vard?r, halbuki bedbaht etmenin, otuz bin türlü yolunu bilirler.
Heinrich Heine
tyi bir kad?n bir erke?i etkiler; zeki bir kad?n onda ilgi uyand?r?r, güzel bir kad?n büyüler, anlay??l? bir kad?n ise ona sahip olur.
Helen Rowland
Erkeklerin tersine kad?nlar, sevdikten sonra arzu etmeye ba?larlar.
Henry de Montherland
Daha de?erli bir ?ey bulamaz erkek, kad?n?n iyisinden; beterdir kötü kad?n, her ?eyin kötüsünden...
Hesiodos
Kad?nlar iyi severlerse her kusurumuzu ho? görürler, sevmeyecek olurlarsa hiçbir hatam?za göz yummazlar, en büyük faziletlerimize bile kulp takarlar.
Honore de Balzac
Kad?nlar?n fazla kuvvetli sözcük kullanmadan, bütün duygular?n? anlatmakta e?siz bir kabiliyetleri vard?r.
Honore de Balzac
Kad?nlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu ba???larlar.
Honore de Balzac
Ki?iye, imandan sonra verilen ?eylerin en hay?rl?s?, saliha kad?nd?r-
Hz. Ömer (r.a.)
Bütün deham?, bütün eserlerimi, ak?am yeme?ine gev Ya da ^rkcn gelmemle candan ilgilenen, bir kad?n u?runa feda etmeye raz?y?m.
Ivan Sergeyeviç Turgenev
Kad?nlar erkeklerden daha hikmet sahibidirler, daha az bilir daha çok anlarlar.
J. Duhamel
Çirkin kad?n yoktur, güzel görünmesini bilmeyen kad?n vard?r.
Jean de La Bruyere
Bir kad?n?n sevgisi, daima sevdi?ini kendinden üstün görmesiyle, do?ru orant?l?d?r.
John Heinrich Fussli
Kad?n erke?in ilgisinden çok, ilgisizli?ine kar?? duyarl?d?r.
Jules Janon
Kad?nlar pek iyi bilirler ki ne kadar boyun e?mi? görünürlerse, erkeklerini o kadar iyi idare ederler.
Jules Michelet
Kad?nlar kadar, intikam almaktan zevk duyan canl? yoktur.
Juvenalis
Kad?n sevinçte ve kederde, d??ar?da ve içeride, her durumda ihtiyaç duyar aynaya.
Kari Kraus
Kad?n, hayattaki bütün i?lere cinsiyetiyle kat?l?r, hatta ara s?ra, a?ka bile.
Kari Kraus
Kad?n, öyle bir konudur ki onu ne kadar incelersen incele, her zaman yepyenidir.
Lev Tolstoy
Kad?nlar?n gücü, bir ?ey söylemelerinden de?il, onu çok söylemelerinden kaynaklan?r.
Marcel Achard
Kad?nlar erkeklerle e?it olmak için u?ra??rlar, bunu sa?lad?lar m?, o andan sonra erke?e üstün olurlar.
Marcus Porciu Cato
Seven kad?n sevdi?i erke?in kusurlar?n?, hatta cinayetlerini bile tanr?la?t?r?r.
Mihayloviç Dostoyevski
Yeryüzünde gördü?ümüz her ?ey, kad?n?n eseridir.
Mustafa Kemal Atatürk
Güzel bir kad?n göze, iyi bir kad?n da kalbe ho? görünür, birincisi p?rlanta, ikincisi hazinedir.
Napoleon Bonaparte
Kad?n ya sever ya nefret eder, ikisinin ortas? yoktur.
Publilius Cyrus
Kad?n, bir erke?in kendisini sevmedi?ini, ondan daha önce farkeder.
Rus Atasözü
Güzel kad?n bir mücevherdir, iyi kad?n ise bir hazinedir.
Sadi ?irazi
Kad?nlar güller gibidir, bir defa aç?ld?lar m?, yapraklar? hemen dökülmeye ba?lar.
William Shakespeare

#2720

 
© 2015
AŞK