Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kadir Gecesi Mesajlar? 2015

Ey talihsizlerin s???na??,

Ey âcizlerin güç kayna??,

Ey dertlilerin tabibi

Ey yolda kalm??lar?n yol göstereni!

Ey çaresizler çaresi!

Ey her duada bulunana icabet eden ululuk taht?n?n Sultan?!

?çinde bulundu?umuz kadir gecesi hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi

Elimizden ve dilimizden bu dualar? yapmaktan ba?ka bir ?ey gelmiyor. E?er bizim akl?m?za gelmeyen ba?ka çözüm yollar? varsa bize onlar? da göster. Görmeyen gözlerimize göster, i?itmeyen kulaklar?m?z duyur, anlamayan kalplerimize hissettir.

"Yok mu bana dua edip bir ?eyler isteyen, istesin ki vereyim" buyuruyorsun. Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin. Dilimiz döndü?ü kadar gö?ün kap?lar?n? yoklayarak sana dua edip yalvard?k.

Kadir gecesinin ?erefi pek büyüktür. Bu mübârek gecede yap?lacak ibâdetlerin sevab? pek çoktur. Bu geceye nâiliyet, büyük bir nimettir. Bu ulvi geceyi gafletle, masiyetle geçirmekten son derece sak?nmal?d?r.

Allah?m Hayalime bile Günah girmesin bana Temiz bir Gönül ver Kadir geceniz Mübarek Olsun

Kadir Geceniz Mübarek Olsun Bu Gece Gazze deki karde?lerimiz için bol bol dua edelim

Bu gecede sana emanet ettim çaresizce göz ya?? döken karde?lerimi..ac?lar içinde k?vranan çocuklar?..SANA EMANET ETT?M..RABB?M

Affettim dedi?in kulun da ben olay?m Allah'?m Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Allah?m, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hay?rl? umutlar?ma kavu?tur. Günahlar?m? ba???la. Senin her ?eye gücün yeter

Hüzünlerimi hâyrâ çeviren Allah'?m!

Dilimi Duâ's?z, gönlümü sensiz b?rakma... Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle kadir geceniz Mübarek olsun

Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allah'a arz etmek için de de?erli bir f?rsatt?r. Kadir Gecesi, Allah'?n rahmet ve ba???lanmas?n?n sa?anak halinde yeryüzüne indi?i, dileyen her müminin arma?anlara gark etti?i bir gecedir.

Hepimize ?imdiden hay?rl? olsun

Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir gecen mübarek olsun.

Tüm ?slam Aleminin KAD?R GECES? Mübarek Olsun...Rabbim Dualar?m?z? Kabul ve Makbul Eylesin ?n?Allah... AM?N

Kadir gecesi duas?...

"Allah'?m, Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet"

Bu gece bin aydan daha hay?rl? olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.

#839

 
© 2015
AŞK