Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kandil Sözleri

En Güzel Kandil Sözleri K?sa Sayfas?
Ruhu A?k ve muhabbet mührüyle damgal?, kalbi kutsi dava ile sevdal?, sinesi heyecan, co?ku tufan? ve ?ükür notalar? ile örülmü? güzel insan, kand?l?n mübarek olsun.
Bugün ellerini ?emaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kand?l?n mübarek olsun.
Bir kandil gulu savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kand?l?n?z mübarek olsun.
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kand?l?n?z hay?rl? olsun!
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kand?l?n?z mübarek olsun.
Gül sevginin tacidir, her bahar bir gül taçlan?r. O gül ki Muhammet'i hat?rlat?r. Onu hat?rlayana gül koklat?r. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.
Allah?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi don bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. kand?l?n?z kutlu olsun
Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir gecede do?sun ki Dualar?n kabul, kand?l?n mübarek olsun.
?slam'?n nurlu yüzü kalbine dolsun Makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kand?l?n?z mübarek olsun
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kand?l?n?z mübarek olsun.
Rabbimden çiçek istedik k?rlar? verdi, a?aç istedik ormanlar? verdi, ?u istedik denizleri verdi, dost istedik bu numaray? verdi. Kand?l?n?z mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kand?l?n mübarek olsun.
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kand?l?n?z? kutlar?m.
Allah"?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kand?l?n?z kutlu olsun.
Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmi?ine vesile olan Mevlüt kand?l?n?z mübarek olsun

#2802

 
© 2015
AŞK