Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kapak Mesajlar

Benim Sözlerim Senin Hayallerini Y?kar Fazla heyecan yapma Olursun yak?nda Facia.

Benim Elimi Bükmeye Çal??ma Aslan?m Bedenin yamulur Hayat?n kayar.

Benim Sevgimi Harcamaya Çal??mak Bozuk para Niyetine Kumbaraya Atar?m Seni.

Kapak OLma Hayata insan oL Hayatta!

Kmseye e?ilmez boynum sen de?ilsin sonum sözlerim sana kapak olsun bu mesajda kdv olsun!

Sen Git Kumdan Kaleler Yap hayat?na Bir Kova Suyla indiririm Hayallerini Sonunda.

Beni sevmeK yürek ister..Su içmeye benzemez, asit içmek gibiDir, yakaR adam?, iLikLerine i?Ler!

Ben kabuSLarLa büyüDüm, hayaL etmek ne haddime ?

arka sokakLar?n çocu?uyuz, bize yak??maz itLere yem oLmak..ya aDam gibi ya aDam gibi gideRiz!

a?kTan ne anLar sosyete K?z?..Hiç sevmi? mi her gün öLmeyi göze aLa aLa!

itLe köpekLe u?ra?acak vaktim oLsayd? veterineR oLur, seni tedavi ederdim..

Biz ak?L vermez, gösteririz..Konu?maktansa susar, ses bekLeriz..De?er verdikmi kar??L???n? isteriz..

seN dü?ünürsün, Ben uygular?m i?te farK?m?Z Bu!

haLa anLamad?n..40 f?r?N ekmeK yeSende kaR etmez..HamuRunda yok deLikanL?L?K.

buRda etiKet geçmeZ. ne entel ayakLar, ne sulu tav?rLar, buRas? Türkiye, Yok öyLe!

sendeKi güzeLLik ne ki, bendeKi a?k?N yaN?nDa.

?ntikam nedir ki ? Bendeki nefRet en büyük intikam duyGuLar?n? dize getiRir.

Sussss! Adam oLmak susmakLa ba?Lar. Sus ve itaat et!

seNi aDam eDerdim ama çoktaN köpe?im oLmu?sun, ne luzmu var!

Entel dantel ayaklar? bilmeyiz biz ama her kahvehanede masam?z her karakolda ismimiz her güzel k?zda resmimiz vard?r..

Tek bir ihtimal var. Ben olmadan bir hiçsin!

Senin marka oldu?un yerde ET?KET? BEN KOYARIM!

Buran?n havas? bozuldu! Biri ????? açs?n, fotosentez zaman?!

Sigaram ve sen o kadar çok benziyorsunuz ki, ikinizi de aya??m?n alt?nda rahatça ezebilirim!

Damarlar?mdaki kan bugün donmu? gibi so?uk, gözlerimdeki ya?lar mutluluktan de?il üzüntüdendir sevgilim sensizli?in ilk günü bugün ve ayr?l???n ne oldu?unu anlad???m ilk gün bugün..

Bana Kelime Oyunu Yapma Kelimelerimin Aras?nda S?k???p Kal?rs?n A?lars?n..

Showman Olmu?sun Tan?yamad?m ?ebek Olmu?sun Zor An?msad?m güldür beni biraz Sözlerinle Al ?u paray? üstü Kals?n.

Sen hayatta Sadece Bir kuklas?n ben iSe hayata KukLa Satan Bir ticaretciyim.

Benim yapt?klar?m Senin yapmak isteyipde Yapamad?klar?ndan ibaret gülüm.

Fazla Rüzgar yapma Bana Sonunda Hasta Olursun motoru Bozars?n Aslan?m.

?ekilsiz Hayat?na Vuray?m sonuna Benimle Fazla Oynama Yorulursun Sonunda.

Sana Terbiye ö?retece?ime hayvana Konu?may? ö?retirim daha iyi.

Boyle gidersen hayatta hep tek olursun en sonunda insan ol belki hayatta ya?anacak yeri bulursun.

benim kelimelerimle Dans etmeye Kalkma Ayakalar?n Dolan?r Sonunda.

fazla Tra? yapma Cildi Bozucaks?n Dove 7 Bak?m Serisi Kullan Parlak Çocuk Olacaks?n Belki Arad???n? Bulacaks?n

Hac? ?akir Gibi Hayata kayma Arap Sabunu Ol Araplar Sana Kays?n

Benim Sevgim Senin izledi?in macera fiLmlerine benzemez Gerilim olurum Hayat?n? Bo?ar?m.

Ses yapma yava? ol h?z yapma relax ol Sadece biraz insan Ol belki Anla??r?z Ozaman.

Rabbim Sana Güzellik vermi? Ak?lda Vermi? Ama o Ak?l? Kullanma Yetenegini Hala Ke?fedememi?sin.

Seni Nefretimle De?il Sessizli?imle Kapak Ederim Seni Sözlerimle De?il hareketlerimle Yalan Ederim.

herkez Sana ba?lam?? Kendini ben Real kalm???m Alemde.

Seni kapak yapt?m üstünü S?k?ca Ba?lad?m Sesin ç?kmaz izin kalmaz ?eklin olmaz yan?mda.

Hayvan Gibi De?erin olucaksa ortamda insan ol de?er vereyim sana.

Çocuk gibi Davranma Bana Adam gibi Muamele gösteririm sana.

Hayat?m? kendim için oynar?m ba?kalar? hayat?mda sadece rol al?r.

Kartal Gibi hayata Yüksekten Bakar?m Senin gibi Çakallara Yukardan Gülerek bakar?m.

Seni uçurtma yapar Aleme ibret Olsun Diye Gökyüzünde Saland?r?r?m...

Hayat Seni güldürcek kadar yumu?ak de?il sen hayat? güldürcek kadar ahmak olmu?sun bu dünyada.

Sen Çafçafl? Sevgilerin boyal? güzelisin Ben iSe Delikanl? Sevdalar?n Asi Delikanl?s?y?m Sen Beni Bozars?n!

öLümün Kuca??nda bile gülüyorum hayata rüzgar olmu?sun hayatta ne yapsan bo?una, Bizim gibi Delikanl?ca güL Ölümün Kuca??nda hayata!

#73

 
© 2015
AŞK