Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kapak Sözler

K?sa kapak sözler 2015 a??r kapak laflar k?sa sayfas? - Sayfam?zda sizleri sinirlendiren ki?ilere ki bu ki?iler aras?nda arkada?a, dosta yada sevgiliye kapak sözler facebook twitter için haz?rlad?k. Ayr?ca burada kar??n?zdaki ki?iyi dumura u?ratacak ?ok edecek kapak sözler resimli olarak da vard?r.


sadisttiR insanLar , kendiLerine uygun mazo$ist ararLar Sonrada kuLLan?r kuLLan?r atarLar

SözLerin Büyük Yüreqin Kûcûk YanLi$Larin Cok DoqruLarin Yok Kendine qöre $anSLisin Fakat Bana qöre ZavaLLisin !

Bugün Sen!n için B!r KurBan Kest!m B!LekLer!m HaLa Kan?yor Ve Ac?yor.

Kapat GozLerini Ve Bana Bak Ben! Diye Ne varsa Gordugun i$te O Senin Yoklugun..

GozLerDe Yas Yoksa Ruh Gok KusagiNa SaHiP oLaMaz!

gozun Aydin Artik Ozgursun . .Artik BaGimsizzsin SabaHa Butun uCakLAr Ve KucakLAr Senin.

Sen Benim Hem var olu? ; Hemde Yok Olu? Sebebimsin .

Kimse Bir $eyler ?ma £tmesin, Kininiz Varsa Surat?ma Kusun, Kusam?osan?z Susun.!!

Ne çok ö?rndi bu gönüL ne çok söndü, ne çok yand?.. Her defasnda bu SoN snd? ama aLdnd?.. Bu gönüL uyand?, bu sabah yeniden ba$Lad?..!

Bitmez dedi?im her $ey bitti, gitmez dedi?im herkesin gitti?i gibi..
Yeni BiR SaYfA AçT?M KeNdiMe içinDe SeN YoKsUn, KaLbim HaYvAnAT BaHçEsi De?iL Ki içinDe KöPeKLeR OLsUn...
SiLdim an?Lar?mdan seni.. Hiç merak etmiorum, sewio musun art?k beni.. Kafam, ruhum, bedenim sensiz!! Eminim, mutLusundr Bnsiz..!

SnLe Ben Bu Öykünün Kaybeden iki kahraman?y?z.. SnLe Ben Dünya Denen Cehennemde ?ki Garip YaLanc?y?z..!

öLdrecktm sni.. ?ncitecektim.. Unutacakt?m.. Ama Lanet oLsn !! K?-ya-ma-d?m!! Oysa ben seni sewmeLere doyamad?m ...

BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa GeRi DöNmEK ?sTeRsEn SaK?N DöNmE....ÇüNkÜ; SeNiN GuRuRuNuN BiTTi?i YeRDe BeNiM Nefretim BAsLAr

Sen benim ad?m? bile anamazs?n. B?rak dost kalmay? sen benim dü?man?m bile olmazs?n...
GiDene KaL deMek ZawaLL?laRa kaLana qit deMek TerBiyesizLeRe DönMeyene DöN demeK AciZLeRe HakedeNe YoL VeRMek BiZe YaK?$?R

Gelme bana can?n sa?olsun, dönme bana yolun aç?k olsun, ben ?imdi ba?ka kalplerdeyim. bUdA SaNa KaPaK oLsUn..

DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..!

SANA KAR?I B? TEK SEVG? DUYAB?L?R?M O DA HAYVAN SEVG?S?

BiRiNe VeRiLeCeK DeqeR uqRuNa FeDa eDiLeBiLeCeKLeRLe öLÇüLeBiLiYoRSa aÇ qöZLeRiNi eTRaF?Na Baq..qöRDüqüN HeR$eYi Fea eDeBiLiRiM..aMa SaK?N aYNaYa BaqMa.!

kimseye kendimi tan?tmak gibi bi derdim, ne de kimsenin beni tan?mas? gibi bi lüksüm vard?r

Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r

AfeTmem A??r GeLiYoSa Bu SzLer FiRar SerBesT ÜsTeLeMem

Y.O.K Art?k Sana Ait TeK Zerre Bünyemde..Sen koca Bir H?Ç oldun Bende, etti?in TeK cümle ile..!

?NSANLAR VARDIR SEVG?YE LAYIKTIR.?NSANLAR VARDIR SEVG?N?N EN YÜCES?N? VERSENDE A?AGLIKTIR

rabbim sen beni dostlar?mdan koru ben dü?manlar?m?n icab?na bakar?m.!!!

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR.kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn.aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN.
?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!!

Dostu da severim düsmani da. Çünki dost gücümü, düsman ise ödevimi
gösterir."

b?rak?p gitti?in kalbinse elbet geri döneceksinn

sevdi?ini söylemekten korkmak ya?amaktan korkmaya bedeldir

Ç?ÇE?? BURNUNDA 20 YA?INDA NÖBET TUTAR OLDUM G3 BA?INDA ?SM?M? OKURSAN MEZAR TA?INDA YOLLARA BAKIPTA A?LAMA SEVD???M

yürek söz vermi$se bizde sözden dönülmez, kalp kalbe kalbe gönül vermi$se bizde sevgi inkar edilmez, bizde yürek zedelenir ama asla dostluga, sevgiye ihanet edilmez

Suskunlu?uma bak?pta seni unuttum sanma, ?u dünyada özledi?im biri varsa oda sensin.Yan?mda olmasan bile yüre?imde hep benimlesin.Unutulmayacak kadar de?erlisin...


rekabet Etmem Rekqabet YARATIRIM ona Buna De?iL Ben Sâdece
DALGAMA Bakar?m....!

SaK?n üzmesin seni Kar??L?ks?z SevqiLer, baqr?na ta? basars?n aC?Lar birqün diner. Giden qitsin aLd?rma yanq?nLarda söner.. SaK?n dönüp bakma ard?na KraL'Lar önde qider..

BEN? B?LEN B?L?R.TANIYAN TANIR.?STEYEN KALIR.?STEMEYEN YOL ALIR..

sevg?m s?n?rs?z anlayab?lene, doslu?um sonsuz payla$ab?lene $£N haRiKaa$?N aMa Ben?m oldu?un $ürece......!

beni eskiler tan?r, yeniler örnek al?r.görenler anlat?r: görmeyenlerde gözlerini kapat?p hayal etmekle kal?r

Gelme bana can?n sa?olsun, dönme bana yolun aç?k olsun, ben ?imdi ba?ka kalplerdeyim. bUdA SaNa KaPaK oLsUn..

iN$aNLaR VaRD?R SeVGiY£ LaY?KT?R ! iN$aNLaR VaRD?R SeVGiNiN £N YüCeSiNi VeRSeNDe A$a?L?KT?R ...


LaF soKmaYa kaLKma kaPaK oLuRSuN, u?Ra$Ma eTiKet oLuRsuN, Yav$aMa KöPeK oLuR$uN iN$aN oL BeLKi YaN?MDa Y£R BuLurSuN......!!!

GiDene KaL deMek ZawaLL?laRa, kaLana qit deMek TerBiyesizLeRe: DönMeyene DöN demeK AciZLeRe! HakedeNe YoL VeRMek Bize YaK?$?R....

Yoku$u Ben C?kT?m YoL $eniN oL$un, ZehiRi Ben IctiM $u $enin oL$un Bi tAne BuLmu$$un Hay?RL? oL$un Bi tAne dE BenBuLdum HaBeRiN oLsun!!!

KaYBeTTiN BeNDeKi SeNi GeÇMi? oLSuN HaDi ?iMDi GiT u?uRLaR oLSuN.....!!![/b]

HeRKes Kendini AR" iS"  saniOr.Ama BiLmiOrLArqi Yöne" men Benim.isDeDiqime RoL weRiRim isDeDiqime YoL.!..

BumuyDu Hayat Ded!q|eri Hayat a$|?nDa q0sq0camaN B!r rüya Uyan Art|q B!tt! Rüya

eLe$tiRme BeN!.. BeYendiYSen takD!R eD....! h0$una qiTmi0r muyum kaFana taqMa siKdiR eDD..!

' seninLe i$im Bitmedi Bitmez, a$k qün yüzü qörmedi qörmez sana söyLemeye deqmedi deqmez seni Benim qibi kimse sewmedi sewmez

ne eL!mdn " u" " Lr ne yüzüMe qüLdüLer B! qün 0Lsn öLmüne sewdiLr Ben sewd!m Ba$kasna werd!Lr Bana Bu dünyda mu" LuLq Haramm$ meqeR

iStedi?imi verin tözLu rAfLarImdA ge¢mi$im yAnar Benim gözLerim daLar derin Benim hisLerim BöyLedir yerLi yersiz söyLenir sözLerin Bana Bi simgedir i¢imde mimLenir

?nan?yorsan savundukLar?na, arkas?nda duracaks?n..gerek yok ceLLada c?kar?Ld???nda dara?ac?na, tabureye sen vuracaks?n !

Akl?m? kaybetmekten de?il, bulmaktan korkuyorum..

Sanma BiLekLer!mdek! jiLet keSigi 10Lar a?kImIzIn bedeLi 10Lar zaLim!n di? !zLer!

Ç?KaR YoL hAnGiSi?SeVmEk Mi SeViLmEk Mi, SaRhO?LuK mU ?çKi Mi, AnLaMaD?M GiTT?..Ç?KaR YoL HaNg?s? ?SeN m? SeNs?zLiK m?, Ya?aMaK mI öLmEk Mi???

Emek VeR, KuLAK VeR, BiLG? VeR, BoRÇ VeR; AmA BoS VeRME! ?Y?Y? ArA, GÜzEL? ArA, DO?RUYU ArA; AmA KuSUR ArAmA!

CeSarE" imiN Bi" " i?i yErdE £SaRe" iM Ba$Lar

S£wdam?z?n ad? B£rrak Sonu toprak dön£n aLçak oLSun ..§£nd£n Ba§ka§I yaLan §£nd£n §onra§I öLüm , §£nd£n qayrI§Ina yokum !

Hele Bir Kapans?n Kap?lar ! Sular Durulsun ! B?çak Atacag?m Tam 12'Den ! K?sa Devre Yaps?n Kalbim ! Eller?m inatla Dokulsun C?garaya !
Alemin Derdi oLmusum demekki zaman?nda ii koymu?um .. !

SiL K?Z?M SiL AkL?nDaKi O KaRaNL?K ESeRi En KRALINDAN ÜSTÜNDÜR Bu GöRDüYüN SeRSeRi..!

ZaR aTMaM $aNSa iNaNMaM. oRTaDa BiR $aNs VaRSa oNuDa Ben yaraT?R?M...!

'Sanal Alem ??te daLqasIz denize herkes KAPTAN!

îlk görûstê a$kâ înânîrmîS?n yoksà di$arî c?k?p têkrârmî gîrêyîm ?

YaR?n?M? bRaqTm düN'm KaHpE çIk?Nca !!

' Yeni bir krize giriyorum
ellerim titriyor
üzgün de?ilim ama gözlerim doluyor !

?stanbul sana susamal?
Benim sana susad???m kadar
Bu hasret ?stanbul'a da koymal? bana koydu?u kadar

El De?memi? IntiharLar?m Var Benim
MecaLsis Ya?amaLar?m

sefioRum yaLan yoqh ! umutLaNma a?q biTTi !

yanq?nLar biLe yaqmad? gözLeriN kdR !

hayaLLeRimi b?RakumutLaR senin oLsundöneceksin sanaRakya$anmaz biLiyoRsun!

oyuncakLaR?m?n hepsi k?sa haf?zal?bir türlü üzemiyorum onlar?Elinde sonunda mutlu oluyorlarbir türlü bana benzemiyorlar

YaLn?zL?ktan Midem BuLan?r GeL desem GeLir Misin?

'nefess aLma efess aL'

Ey, iKi Ad?mL?k YerKüre
Senin Bütün aRka BahçeLerini
Gördüm Ben

Hayat Ne Garip öküzLer FaLan

BirBirimzden Ba$ka Bir cewap BuLamad?k(L)

"Ben seni seviyorum ama"Lar?na kar$?L?k, "ama Ben seni seviyorum"Lar?m vard?
qittikce devrikLe$ti
SiLdim heBsini

fasLa özenMe aLT?nda kaL?Rs?n

Hepimiz sorumLuLuk sahiBi oLamayacak kadar BenciLiz

kaLBim saBr?m? durdurur ve diLimide $eytan doLdurur

Yok Art?k Sana Ait Bedenimde Tek Bir An?, Sen Bende Koskoca Bir hiç Oldun Kurdu?un kelimeyle...

Ne 0lur ârtIk Wurma Beni Uzakla?, Bundan bÖyLe benim iÇin hÜzÜndÜr a$k!!!

ALLAH ?m Ya?mur YaqdIr Yeryüzüne piSLIk Çok!!!

Kimsenin biLmedi?i inteharlar?m Var Benim, Ya?amdan Kopmu?cas?na Kaç??lar?m var insanlardan..

Sizler Kutu Kutu Pense Oynarken Bizler Kutu kutu efes içiyorduk!!

öLüme Güler Gülüme Ölürüm Gülüm!!!

Bu Kalp Sewmekten Yorulmaz!!!

Mühürledim Seni ömrüme Mühürledin Sen Beni ömrüne..

Beni Sewmwk için Kendini Ayarlama Yoksa Sana reset AtarIm...

Gözler Yalan Söylemez! Geçen Günler Geriye Gelmez...

Ben Yazar?m Sen OynarsIn Gözüm...

NoktayI Koydu?umda Ne Senden 1 Eser Kalcak Neden bende Bir Kelime Kal?cak...

Gözlerinde Ya? Yoksa ruhun Gökku?a??na Sahip Olamaz

Kimse 1 ?eyleri imaa Etmesin, Nefretiniz Varsa Yüzüme Söyleyin Söyleyemiyorsan?z Beni Dinleyin!!

Bu Dünyada öyLe 1 insan? Sewmeliyimki Ben öLünce Oda ya$amasIn...

1 Sen Vard?n Bundan önce içimde ?imdi Ben biLe yokum Kendi içimde...

Her insan Kald?ramaz Sevdam? Sözlerim Sana Yalan Sevdal?!!!

Gözlerin Görmüyorsa Bakma Sevmeyi Bilmiyorsan Bo?una Oynama...

Seni izliyorum herzaman, ANlad?mki Seni izledi?im Zamanda Senin gibi Yalan...

Hiç bir ?ey sorma bana sende tiyatrocu c?kt?n bunu saklama..

#2318

 
© 2015
AŞK