Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kapak Sözler

Seni öyle cümleye sokar?m ki ' ?*refsizim ' kelimesinde gizli özne olursun.

k?mse pahal?dan satmas?n kend?n? b?z b?l?r?z herkes?n ?nd?r?ml? gunler?n?

Baz?lar? Haddini A??p, Hayat?ma Burnunu Sokarsa; Bende Sayg?m? A??p, Itinayla Laf?m? Sokar?m..

Dünyaya Cinsiyetin Erkek Olarak Gelebilirsin Ama, Adam Olmad?ktan Sonra Sende Benim Bac?ms?n..

?u hayatta öyle insanlar tan?d?m ki karekter tahlili yapt?rsalar o bile negatif ç?kar

Ne demi?tim ? Benim sözlere inanc?m yok, ama sa?lam inanm?? gibi yapar?m.

Popüler Olmaya Çal??t???n?z Kadar Karakterli Olmaya Çal??sayd?n?z Sadece Durumlar?n?z De?il ?nsanl???n?zda Be?enilirdi

Pe?inden Çok Ko?an Var Diye Fazla Sevinme..?ktisat Der ki. ; Fiyat Azal?nca Talep Artar.

Senin için sava??rd?m, Ama verimsiz Topraklar? Feth etmeye gerek yok..

Kibrit Çöpü Kadar I??k Saçmayan Insanlar?n, Kendilerini Olimpiyat Me?alesi Gibi Görmelerine Hayran?m..

Birileri arkamdam at?p tutuyorsa hiç bozmam moralimi. Bilirim ki çok sa?lam koymu?um...

Justin Bieber hayranlar?n? gördükçe, Bar?? Manço ile büyümü? oldu?umuz için, ALLAH a ?ükrediyorum.

Vefa Eksikli?i Nedeniyle, Sahtelik Sendromu Hastal???na Tutulmu? ?nsanlar! Reçetenize Yol Yazd?m..Hergün Biraz ALIRSINIZ!

BU A?K YOLUNDA ÇOK GEM?LER YAKTIM KIÇI KIRIK B?R SANDALIN NE ÖNEM? VARK?!

Merak etme üzülmüyorum pe?inden. Ki sen bana unuttum derken, senin kim oldu?unu hat?rlamaya çal???yordum ben.

Adam?n Dibi De?il Karekökü Bile olsan...Bir Kad?n?n Ne ?stedi?ini Bilmiyorsan Z?kk?m?n Kökü Kadars?n..

Sünnetci bile görmemi?tir onun gördüklerini Sorsan hâlâ anas?n?n masum k?z?.

Ki?ili?inde ?eref Yoksa E?er, Ne Kadar Ba??n Dik Yürürsen Yürü, Gökyüzü Dahi Yüzüne Tükürür.

HeR El?n? TuTaN? ?NsAn SaNma KöPekTe PaTi VeRiR BuNu UnUtMa

i?i dü?ünce MESAJ atana can?m s?k?ld?g? zaman cevap veririm.

Ayr?ld?ktan sonra hiç özür falan dileme benden, Beni kaybetti?ine göre kesin özürlüsündür zaten:)

Pesinde kosan cok diye sevinme ?ktisat der ki: De?er yukseldikçe Fiyat azal?r...

Ölümden sonras? bile varken sen kimsin ki, senden sonras? olmas?n.

Neymi? Erkek gibi Küfür eden Kad?nlar? hiç bir Erkek Sevmezmi?. Siz S?k??t???n?zda Kar? gibi K?v?r?yorsunuz , Biz bi?ey diyor muyuz.

gidenin arkas?ndan a?lamak neymi? k?rm?z? hal? bile sererim maksat rahat yol als?n

Akl? k?sa olana verilecek uzun cevaplar?m yok benim... " Hee " der gecerim..

sevilmek istiyorsan önce insan ol! Haa bu arada insanl?k bedava rahat ol!

Sende hakl?s?n, kimseden görmedi?in ilgiyi benden görünce g*tü ba?? da??tt?n.

bukadar çok ü?üyorsam, balkanlardan gelen so?uk ve ya???l? havalardan de?il, alçaklardan gelen vefas?z insanlar?n alçakl???ndand?r..

Çok konu?arak bir ?ey olunsayd?, Orman?n kral? aslan de?il, Papa?an olurdu.

Baz?lar? yazd?klar?ma bozuluyormu? napal?m ucuz ?eyler çabuk bozulur.

Herkez Kayb?n? Yazs?n Deseler BEN ' SEN? ' Yazard?m SENDE ' ?EREF?N? '...

Hiç Kimse Sen Olamaz Diye Bir?ey Yok, Ben Kimseye Sen Olma ?ans? Vermiyorum O Kadar..

PaRaS? VaRsa TaMaM DiYeN KaD?Nlar, NeFeS Als?n Yeter diyen adamlara lay?kt?r.

Bu laflar sana kapak olsun, Fena tutturdum helal olsun, Tipin yokki seklin olsun, Ikile canim yolun acik olsun...

Yüzüne her guldugum kendini degerli sanmasin, Ben sadece gülmeyi seviyorum g*tunuz kalkmasin!

Hayat?m? film yapsalar sen araya giren reklam olursun.

?mkans?z oldu?un için cesaret edemedi?imi sanm??t?m, me?er cesaret edemedi?im için imkans?z olmu?sun.

Sevmeyi Bilmiyosan Kullanma O ?ki Kelimeyi! Yani Ne Sen Kirlet A?z?n? O Sözle. Ne de O Söz A?las?n Kimin Eline Dü?tüm diye.

Tutamayaca??n sözleri verdi?in kalpte tutunamayaca??n? da hesap etmeliydin..

Hepiniz bana gülüyorsunuz farkl? oldu?um için, Ben hepinize gülüyorum ayn? oldu?unuz için..

ve sonunda anlad?m ben kocaman sevgimi baz? insanlar?n fukara yüre?ine sadaka olarak ba???lam???m..

Bakt?m sana..K?zg?n de?ilim, k?rg?n de?ilim, darg?n de?ilim..K?sacas? art?k ben sana "hiç bir ?ey" de?ilim!

Benimle Kurdu?un Hayalleri Ba?kas?yla ya?ayacak Kadar Ucuzsan Bende Seni Görünce Tan?mayacak Kadar Pahal?y?m.

Seni gerçekten isteseydim arard?m, Arasayd?m bulurdum! Ama anladim ki ula??lmaz de?il U?ra??lmazs?n..

Ak?l Fukara olunca Fikir Ukala olurmu?... ?imdi neden bu kadar ukalas?n anlad?m..

ayn? pis kokan çoraplar?n gibisin ama tek fark o iki sen bir tanesin. .

#1733

 
© 2015
AŞK