Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karanl?k Sözler

En Güzel Karanl?k Sözler K?sa Sayfas? -
Karanl?k sözler yaz?yorum hayat?m hakk?nda
A?klar?m inançlar?m i?gal alt?nda
Tabutumun üzerinde zar at?yorlar.
Cebimdeki adreslerden umut kalmam??t?r. karanl?k sözler facebook
Topra?a girdi?im zaman çapa yapan adamlar
Denize yakla?t?kça kumlar ve çak?lta?lar?
Geçmi? günleri a?a??lamaktalar
Karanl?k sözler yaz?yorum hayat?m hakk?nda
Rüzgar buru?turuyor yazd?klar?m?
Gece ars?zca kükrüyor pasl? beynimde
Küfre yakla?t?kça inanc?m art?yor.
Karanl?k sözler yaz?yorum hayat?m hakk?nda
Öyle yoruldum ki, yoruldum dünyay? ta??maktan
gözlerim çok yoruldu gençlik uykular?mda
ac?lara katlanabilecek ya?a geldi?im zaman
ac?larla u?ra?acak gücüm kalmad?
Ve ?imdi birçok sayfas?n? atlayarak bitirdi?im kitab?n?n
ba??ndan ba?layabilirim ancak
KARANLIK SÖZLER
??r?ngayla ruhumu
Uyu?turdu?um vakit;
Siyahlara bürünmü? gözlere
Ölüm ?iirleri yazd?m
Ben ne kadar mahkumsam karanl??a
Benim dünyama girdi?in vakit
Ac?lar?n yol gösterdi?i
Ruhun zindan edildi?i
Bir kabustas?n...
?afak pek u?ramaz buralara...unutma!!
Biliyorum gerçek de?ilim bende.
inanmak inand?rmak istedi?im yalanlardan biriyim..
so?uk intihar havas? var d??ar?da..
ruhumun iki arada kald??? bi gece yine..
ne yapaca??n? bilmez ya insan, bilmek istemez hani.
.bi veda tad?nda bu yazd?klar?m.sonsuza ba?lang?ç yapmak istedi?im, nefes al?rken almama iste?ini bitirme zaman?.
.son vermek baz? ?eylere..belki de ya?amaya ba?lamak avucumdakiler.
bilmiyorum..
bilmek istemiyorum..
isteyipte yapabildi?im tek ?ey bilememek.
.e?er istediklerim olsayd? bu hayatta bu kelimeleri elerim titreyerek bu ka??da yazmak yerine, mutlukla, sevgiyle süslenmi? kelimeleri f?s?ldard?m kula??na..
sen bo?ver beni..bo?verilmesi gereken her ?ey gibi..
tak?l?p dü?erken sen beni
yukar? çekersen belli mi
yinede inanmam ben sana ..
arkamdayd?n gördüm seni
yakam? b?rakmayan ellerin hiç pas tutmayan o sözlerin...
a?a?? atarken kendimi
yak???r itersen sen beni.
Baz?lar? korkunç biri oldu?umu dü?ünüyor ama bu do?ru de?il...
Küçük bir çocu?un kalbine sahibim —
masamdaki kavanozumda duruyor!
Stephen King

Reklamlarda size deterjanlar?n kan lekelerini nas?l temizledi?ini gösteriyorlar...
Üstünüzde her yan? kana bulanm?? bir T-Shirt varsa çama??r y?kaman?n en büyük probleminiz olmad??? dü?üncesindeyim...
Çama??r y?kamadan önce cesetten kurtulmak belki daha do?ru olur...
Jerry Seinfeld

Büyükbabam gibi uykumda huzur içinde ölmek istiyorum...
Onun yolcular? gibi ç??l?klar atarak deh?et içinde de?il !! (Anonim)

#2496

 
© 2015
AŞK