Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karizma Sözler

Kâh Ç?kar?m Gök Yüzüne Seyrederim Alemi Kâh inerim Yer Yüzüne Seyreder Alem beni...

Kimse Duramaz önümüzde, Delikanl?y?z Alemde Yalan OLmay?z..

Güzelim Senin Parmakla Sayd???n A?klar?na BedeL Benim tesbihimdeki a?k Ta?lar?..

Sen Süslü Kaldr?mlar?n Sosyetik K?z?s?n Biz Varo?lar?n Mekan?nda A?k Yazan Ç?lg?n gençleriz.

Kimse bizim gibi yürekten sevmez kimse bizim gibi de?er biLmez.

Yoluma Ç?kan? Ezerim Dikkat Et Senide Sollar?m...

Fazla Yapma tantana Sokar?m Sözlerimi Koca kafana!

SEN VARYA SEN SÜTLAÇ KADAR TATLI LAHMACUN KADAR SICAK ÇI? KÖFTE G?B? ACILI DOLMA G?B? ÇEK?C? BULGUR G?B? ASIL A?URE

G?B? KARI?IK VE ?ÇL? KÖFTE G?B? MÜKEMMELS?N YA!!!!!!!

Seni benden fazla seven bulursan;ben seni unutmaya raz?y?m

Seni sevdi?imi bir kalbim biliyor o da dilsizA?k lüks bir lokantada yenilen en pahal? kaz?kt?r

Her gölgeyi sevemezsinbinlerce gölgenin aras?ndan seninkine benzeyene rastlad???nda hissetti?in duygudur a?k

Seven Unutmaz Unutmu?sa Sevmemi?tirSevipte Unutmu?sa Sevmesini Bilmemi?tir

ELVEDA BU SON SÖZÜMDÜR SANA MERAK ETME DÖNMEYECE??M ASLA AKLIMDA SEN VE BEN SEN?N ADINI SÖYLERKEN BO?LU?A

??TE BEN?M ?LK ADIMIMDIR SONSUZLU?A

Dünyada iki kör tan?yorum biri beni göremeyen sen di?eride senden ba?kas?n? göremeyen ben!

Gözlerinin dald??? noktada ben var?mçünkü o an ben seni dü?ünüyor olucam

Bir insan?n ideallari olmal?;sonsuzluk gibi bir insan?n özlemleri olmal?;umutla açan çiçekler gibibir insan?n "B?R?S?" olmal?;belkide "BEN"deki "SEN"gibi

Sevmek ellerini tuttugumda dertlerimi unutmaksa dizlerine yatt???mda mutluluk duymaksaseninle ölümü göze almaksa o zaman seni seviyorum HAYATIM

Sokakta giderken kendi kendime gülümsedi?imin fark?na vard???m zaman beni deli zannedeceklerini dü?ünüp Gülümsüyordum

Geceleri erken yat?yorum diye deli diyorlar; budalalar rüyamda seni gördü?ümü bilmiyorlar

K?z dedigin istanbul gibi olmal?;fethi zorfatihi TEK!!!

Seni unutmak kolay olsayd?gülen yüzümün ard?nda saklad???m kalbimhala o bak??lara vurgun olmazd?

mutluluk ele geçirilecek bisey degil Ya elde edilmeden önce düsülen bir amaç ya da elden kaçirildiktan sonra anlatilan bir hikayedir

Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m Bu a?k?n sonuda ayr?l?k olacakve ya?ad?klar?m geride kalacak Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bileonlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak

Güllerimiz olsun k?rm?z? beyazsen beni unutursan k?rm?z? güller solsunben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun

Hani birbirimizi ölene dek sevecektik noldu sevgilim ölen kim???

Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm

Ye?ile inata?aç hala yesermektegeceye inat gün hala a?armaktaölüme inay insanlar hala yasamaktaben ise sana inat hala sevmektey?minat bu ya her zaman sevece?im

Yapraklar dökülebilirgüller solabilir herkes seni unutabilirama ben ASLA

*Bu gün ben sensiz isem inanki yar?n sende bensiz kalacaks?n

* senin içinde Ben Bitmi? oLsayd?m Benim içimde sen ya$?yor oLmazd?n...!!:

*A?KMI DED?N KAR?ILIKSIZ O K???N?N YANLIZLI?IDIR YANLIZLI?INDA YA?ATTI?I DÜ?ÜNCELER? G?ZL? ARZULARIDIR BENCE...

*_Tam_kar$?ya_geçerken_B?rakt???n_O_el_Ben!m_|||

*ikimizde $a$k?n?z göte geLdi a$k?m?z

*hiç onca kalabal???n içinde yanL?z kaLd?nm?

*oh ne güzel oLdu içimde Bir huzur war giden gitti kaLan sa?Larla gündeLik a$kLara dewam

*BiLe?enlerine ayr?Lm?? Bile?ik giBiyim

*BiR ÖmüR boYu sEn?nlEyim dEsEn De iStEmeM aRtiK.

ÇüNkÜ sEn rüzGarin çosTurdUgU birtoz bulutusun bugün bana esersin ...yarin ele

*a$kmI dedin bana sa¢maLadIn Seni Seviyorum diyene inanma yoL ver beni

en son bIrakIpta qIdende bni her$eyden cok severdI bo$hveR

*'HücreLerimi yerine koy ! ?akas? yok savunmas?zl???n

*aLay?na isyan (sansürlü kelime):d

*Seni seviyorum demek marifet de?ildir..Önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklar?n? alabilmek..

Zekas?na güvenip a?z? laf yapanlara..Laf yapt??? içinde adam san?lanlara k?sa bir hat?rlatma.."

IQ hiçbi?ey EQ her?ey"Onuda bu çamurla?m?? karakterler içinde bulabilirsen ne ala..!

sevgiyi yalan edenlere sahte sevgilere PAYDOS!"Bir yazar demi? ya"sen git a?k bana kals?n..

bende diorumki"BEN BURDAYIM KOLPA A?KIN SENDE KALSIN..!

*Bizi satanLar? Biz BeLe$e veririz.....!!!!

*Vicdanla Birlikte ?erefte Arar?m Sevdiklerimde Herzaman Do?ru De?ildir

Elbet Seçimlerim Zaman Gelir ?erefsizleride Severim!!!

*Ben Burda?m koLpa a$k?n sende kaLs?n..

*Senin Yerini Ba?kas? aL?rBeni araSanda eLin Bo? kaL?rSen Sevmedikten Sonra Seni Kim Tan?ryolun aC?k oLsun git güLe güLe

*Her zaman do?ru de?iLdir eLBet seçimLerim gün geLir $erefsizLeride severim...

*Gecn?n 1 Yar?s? Ba?l?yrsa Ç??l?g?m Duyulsun Diye Dgl Duyulmdnda Sevmey? B?l?yorsa Bu Yürek Görmdn'de Svmeyi Blr

*pi?mal?k Bile bazen insana ac? verebilio

*gidene yoL yak?$?rr

*geriye Bak?Larak anLa??L?r?m iLeriye Bak?Larak ya$an?r?m

*geçmi?de ke?ke içime savas aç?p yenmeye çal??masayd?m belki o zaman toprak olup yok olucaktm...=((

*pa$a gönLüm isterse severim zorLama istersem sevdiririm u?ra$ma. diceksinki nereye kadar Bu havaLar kim takarrr devran dönene kadar

*HeR sEçiM Bi kAyBedi?TiR...bENi kAybEtmEyi sEçeNi bEn kAzANmAk içiN u?RA?mAm aRt?K...

bEN hEp oLdu?um yERdeYim vE oLdu?uM giBiyiM...!!! _YANLI? YAPANI ASLA AFFETMEM FAZLASINI YA?ATIRIM_->

*yanL?$ yapan? asLa affetmem fazLas?n? ya$at?r?m..

*Baz?Lar? kendini artis san?yo ama BiLmiyoLarki onLar?n artis oLdu?u yerde yönetmen Benim

*Kaç?rd???n her$ey için pi$manL?k duyars?n..pi$manL?k duydu?un hiç Bir$ey için sana ac?mam..!!!

*nEefrEt'e sEevG?dEN fAzLA GüVe?Rr?m Ded? ??eEYTanN; ÇüNnk? NeFReT?nN sAhtEs? oLmASs..

*Haketmedi?ini BiLe BiLe sevmek mi yoksa çekip gitmekmi?

*karanl?kta a?lad?m ???kta boyad?m gözlerimi kanl? yaz?larla süsledim sensizli?i

*Kéndimi anlatacak olsam sadéce nefrétimi hayk?r?rd?m dünyaya...»

*seni Bi arkada? Bi dostum giBi sevdim sen oturmu$ Bana a$ktan dem vuruyosun

*De?i?kEn bIr dÜnYaDa BeN SaBiT KaL?YoRuM. hErKeS Ba?kA Ba?kA SeVeRkEn BeN YiNe sEnI SeViYoRuM...

*ÜzüLmem Veya mutLu oLmam için kimseye ?htiyAc?m yOq kuraLLar de?i$ti Oyuna dewam..!

*SeNi SevMeYi A??R ÖdÜyoRuM..

* SênînLê întîhâRîn e$îqîndê jîLêtLê dâmâr mêSâfêSindêyiz..

*duaLar?nLa do?mad?mki BedduaLar?nLa öLeyimm

*zannetmeki her susan konu$maktan acizdir ve k?r?Lan gurur Bir hiçtir...suskunLuktan anL?yorsan çok $ey anLatm?$t?r..

*her gidi?ine ayr? anLam yükLüyorum

*..Bu hiç kimsem oLmad??? için de?iL"Sen"oLmad???n için duyuLan bir yaLn?zL?k. Bu yaLn?z oLmak de?iL "sensiz" oLmak..

*?sTeR Ah eT...?ster Kin Duy...KeNdiNe GöRe HaKL?S?n..Ad?M? KöTü An...SoNuMu eLinLe YaZ...SeNDe BiR Gün AnLaRs?N..!!!

*Bir_Zamanlar_Herkez_Ayn?_?ken_Ben_Farkl?yd?m_?imd i_Herkez_Fark_Pes?nde_Ben_?se_Ayn?_??te_Buda_Benim _Fark?m_

*rüzgar ne kadar sert essede kayadan aLaca?? sadece tozdur..!!!

*yokLu?unda özLemem gerekirken varL???nda hasret B?rakt?n

*Haks?zL?k kar$?s?nda susan diLsiz seytand?r...!!!

*Ya?aNaN HeR RoL BiR EtKi YaRaT?R!!

*HaYaT YoLLaRDaN ÇiZiLMi? oLSa BiLe Bu YoLLaRDaN BiRiNi SeÇeCeKSiN! SeÇDi?iN YoLDa öLüM oLSa BiLe SeLaM VeRiP GeÇeCeKSiN!!!

*Hayat asLa sahneLenemeyecek Bir oyunun sonsuz tekrar?ndan iBarettir...

*______aLay?na qider demedik mi_???cefaLar? çekmedik mi_???ah be kankaa bizde sewmedik miiiiiiiiiiiiiiiiiii??:

*Ben seninLe topra?a giderim diyenLeri Çok gördüm.. Ben öyLe diyenleri topra?a hep yaln?z Gömdüm..:

*. Gecici Heves De?iL Hak edene Nefes OLurum!

*Amaç U?runa Kurulu Bir Hayat Yok Onun ?çin Ne Kimseyi Kendime Örnek Al?r?m Nede Kimseye Benzemeye Çal???r?m!!

*Sen yaLanLarLa a$k satanLar?n iLk adresi..Ben satt???n son a$k?n ta kendisi

*A?k Benim damarLar?mda doLa?an kimyasaL Bir etki!****>Ben a$?k de?iLim o?Lum Benimki sadece etkiye tepki****

*Duymak nedir BiLirmisin duymak ama anLatamamak cemBerini k?ramamak keLimeLerin tam diLinin ucuna geLmi?ken söyLiyememek..!!!

*bizi ESK?LER tan?r YEN?LER örnek al?rSORANLARA yalan?z B?LENLERE kral?z B?LMEYENLEREDE FALANNNNNNN F?LANNNNNNIIIIZZZZZ.....

*ZuLmü aLk??LayamamzâLimi asLa sevemem;GeLenin aaafi için geçmi?e kaLk?p sövemem...!!!

*HAYATINDAN TAMAMEN S?LEMEZ BEN? K?MSE YA KALB?NDE VARSA YÜRE??NDE YA DA BEDEN?NDE MUTLAKA B?R ?Z?M KALIR GER?YE..

*BekLedim dakiLalar? qünLereteLefon Ba??ndaki nöBetLerime s0run Beni...

*giden gitti kaLan sa?LarLa gündeLik a$kLara dewam

*EsenLer merkez kafas?na göre herkes çat?L?r ka$Lar kesiLir Ba?Lar en güzeL a?kLar esenLerde Ba?Lar..!!!

*Laf Sokmaya kaLkma kapak oLursun! Uqra$ma etiket oLursun! yaw$ama köpek oLursun! insan oL BeLki yanImda yer BuLursun

*içimde Bi a$k war her geçen gün BayatLayan önceki günün izi BiLe kaLmayan...!!!

*Gittim! ?imdi B?r Mevsim De?il Bir Hayat Girdi Aram?za Ne Sen DöneBilirsin Art?k Geriye Nede Ben Kap?y? AçaBilirim Sana..

*...Aynalarla avunma göstermezler içini..Hiç çekinme tan? kendini..'

*a$klma b!r céza vér kalb!m sén! sévmés!nsén!n yalan a$klna Allah muhtac étmés!n...!:

*ne kimseye ait nede kimseye sahiBim tek geLdim tek giderim...!!!!

*HaYaT?N HeR SaNiYeSiNi YaSaR?M SaNKi YaR?Na HiÇ uYaNMaYaCaK GiBi BeLLi BeLiRSiZ BiR Ç??L?K GiBi BeN GiBi...!!

*BeyinLerde iLtihapLa?m?? intihar dü?üncesi..!!!!

*Bu garip huyLar senden yadigarr

*Bu oyunu Ben Ba?Latt?m Ben Bitiririm i?ine geLmiyorsa game ower güzeLim

*Ses Etmesemde Öfkem Sakl? Son Bak???mda Bir Tokat At?p Gitmek Vard? Ama Al?ca??n Olsun..Oda De?mez Sanaa...

*Beni görüp s?nama..sadece göreBiLdi?in kadar?m.. Hayat Bir kumarsa zarLar? Ben atar?m...!!!

*Bu sevda Bitmez hasret Bitmez isteyene gider hiç farketmez

*DetayLar aynad?r fark? yans?t?r..kaLitemizden susuyoruzz

*Ne Kadar BiLirSen biL SöyLedikLerin KarS?dakinin anLad?g? Kadard?r..

*ya?amak zor geLiosa Bu Bedene ya$amak için haLa atan kaLBimin Ben (sansürlü kelime):d

*Yok art?k kaLBÎmdé né a?k né $évgÎ Î$témém art?k gÎt Î$témém $énÎ na$?L oL$a hér?éy yaLan. (Béndé yaLand?m)

*ya?murlu sokaklarda hayatm? ar?orum

*eLden dü?me sevdaLar de?iL Benim istedi?im ya yüre?inin sahiBi oLmaL?y?m yada hiçBir?eyin..!!!

*??ini ?ansa B?rakmak ?stiyorsan Bir Zarda Sen At Zarlar Benim Elimde Oyunu Ben Kurar?m S?k?l?rsam Senden Oyunu Ben Bozar?m!!

*can?m s?kk?n Bu araLar.. kendi dünyam?n çaresizLi?i içerisinde daL?p gidiyorum..Bir yerLerde ???k war;görüyorum ama dokunam?yorum

*taBiri caiz de?iLnumunem yoq sende kaLs?n asL?m..!!!

*kalbime gömerim o zaman unutupda silerim o zaman alt taraf? a?k buda i?te vazgeçilmezmisin amann

*qönüL kimsesiz yapamaz seveBiLeceqi Bir dost ararta$?n kaLBi y0ktur ama Onu BiLe y0sun Sarar...

*Hakk?mda Dedikodu Yap?p Bo? Konu?anLar Devam Edin RekLam?n ?yisi Kötüsü OLmaz!!

*___:::: -BéN AdI YaLaNa KaR???P AsL?NDa Do?rU oLaNLaRDaN?M_!! :::____

*Hakedeni hayat?ma sokar?m haketmeyenin hayat?naa sokar?m

*Dalgalar Kumsallarda Mutluluk Masallarda Eridi Bitti Ömrüm $u Yaln?z Masalarda...!

A?k aaaa gibidir zevkte verir ac?da

DEN?ZLERDEN KA?IT DALGALARDAN KALEM YAPTIM VE SEN? SEVD???M? YAZDIM BANA ?NANDIN ÇÜNKÜ BEN SEN? SEVMED?M

SANA TAPTIM

Ya?am?n kayna?? sevgi isee?er sevgi bir tutkututku bir amaçamaç bir?eyleri biri ile payla?maksapayla?mak a?ka?k hat?rlamaksa HEP AKLIMDASIN

E?er beni bu sokakta Bu ?ehirde ve bu dünyada bulamazsan bilki Gözlerinin dald??? yerdeyim

Seni seviyorum deniz gözlüm ama sana söyleyemiyorum sana a?k?m? böyle itiraf edebiliyorum seni seviyorum

NE ZAMAN SA?IR B?R RESSAM KR?STAL ZEM?N ÜZER?NE DÜ?EN B?R GÜLÜN ÇIKARDI?I SES? Ç?ZERSE BEN?M SANA OLAN A?KIM O

ZAMAN B?TER

Yagmuru sevdigini soyluyorsun yagmur yaginca kaciyorsun gunesi sevdigini soyluyorsun gunes cikinca kaciyorsun korkarim benide sevdigini soyluyorsun

Bu GünLer Kötü oLsa biLeYaR?nLar Hep GüzeL oLur DerLerPeki Bu GünLer DünLerin Yar?nLar? De?iLmiYDi

Tanr?m tümçiçeklerin soldu?u öyle bir sonbahar gecesi al ki can?m? vefas?z yar koyacak tek bir gül bile bulamas?n mezarta??ma

A?k?n için çoktan geçtim can?mdan esirinim kovma beni kap?ndan; inanm?yorsan sana olan sevdamdan; vur boynuma zinciri ben haz?r?m sultan?m

Ç?kar pembe gözlüklerini gözünden hayata toz pembe bakma!dinsin art?k bu ac?lar diyorsan beni sensiz b?rakma!

DEN?ZLERDEN KA?IT GALGALARDAN KALEM YAPTIM ve SEN? SEVD???M? YAZDIM ÇOK SAFMI?SIN BANA ?NANDIN ÇÜNKÜ: BEN

SEN? SEVMED?M SANA TAPTIM

GÖZÜMDEN AKAN B?R DAMLA YA? OLSAYDINSEN? KAYBETMEMEK ?Ç?NB?R ÖMÜR BOYU AGLAMAYI UNUTURDUM

Bir bak?? bile yeterken her?eyi anlatmaya kalbindeki duygular kalbinde kald? ayn? zamanda da beni kaybettin

Yol ararken yolumu kaybetdim y?ld?z?ma bakarken y?ld?z?m? kaybetdim cimende yürüken izimi kaybetdim senden ayr?l?rken sevgilim akl?m? kaybetdim

Hani uzaktaki y?ld?z parlak gelir ya insana uzakta oldu?un için tutuldum sana hani en güzel a?kalar imkans?z gelir ya insana imkan?z oldu?un için a????m sana

Sen bende y?t?p g?den yorgun umutsuz gecm?s?m? gordun oysa ben sende butun asklar?m? tem?ze cekt?m

Bir gün bana soracaksin beni mi seviyorsun Tanr?y? m? ? ben Tanr?'y? diyece?im ve sen sessizce uzakla?acaks?n içimdeki Tanr?'n?n sen oldu?unu bilmeden

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim de onu parçalayacak kadar asildir!

Seni öyle bir yere yerle?tirdim ki gerçe?in bile gelse hayalini dolduramaz

Bir gün dünyan?n tüm güzelliklerinden vazgeçipte ölüme gitmek istersen yan?ma gel de sana sensiz yasaman?n ölüm oldu?unu göstereyim

SeNi SeNSiZ Ya?aMaK HaYaT?N BiR CiLVeSiDiR

içekler solabiliryapraklar dökülebilirseni herkes unutabilr ama ben asla

Taparsan tepilirsin tepersen tap?l?rs?n

Ay geceyi benim seni sevdi?im kadar sevseydi dünya güne?e hasret kal?rd?

Sigara ve alkol insan? yava? yava? öldürüyormu?kimin acelesi var ki

Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz

Hayatta bir daha hiç kar??la?masak bilebiliyorum ki sana rastlam?? olmam bile bir ömre bedel

Ne zaman konu?am?yorumgülemiyor da a?l?yorum i?te o zaman sen yoksun

E?er Birgün O hiç Ayr?lmamacas?na Sar?ld???m Ölümle Uzaklara g?DERSEMYa?murlara EmanetsinYa?mUr_YüReKLiM))

A??k olmak hayal kurmak kadar kolay unutmak hayalin gerçekle?mesi kadar zor

KA?ITLARDAN DA?LAR YAPTIM MÜREKKEPTEN DEN?ZLER YAPTIM HER YERE ADINI YAZDIM HER YERE ADINI YAZINCA SEN?

SEVD???M? SANDIN BEN SEN? SEVMED?M SANA TAPTIM

A?k günah olmayacak kadar masum köle olmayacak kadar özgür unutulamayacak kadar derin umulmayacak kadar yak?n ve tek ba??na ya?anamayacak kadar özeldir

Yar? durgun olmaml? deniz ya durmal? ya kudurmal? sap?na kadar saplnmayacaksa hançer k?n?nda durmal?Ve seven ölene kadar sevmeyecekse ba?tan unutmal?

A?k büyük bir yat?r?md?r! Çocuklarda faizidir

Ya?am?n kayna?? sevgi isee?er sevgi bir tutkututku bir amaçamaç bir ?eyleri biri ile payla?maksapayla?mak a?ka?k hat?rlamaksa HEP AKLIMDASIN

Tükenen ask?m?n sonbahar?nda nas?l sevdaland?m bilemedim kimbilir kap?n? kac defa cald?m seni SEVD???M? söyleyemedim

A?K ?Y? B?R?EY OLSAYDI DÜNYADAK? ?LK C?NAYET ONUN YÜZÜNDEN ??LENMEZD?

B?R GÜN KAR?ILA?IRIZ SENLE CEHENNEMDE OZAMAN;ANLARSIN DE?ER?N KALB?MDE SEN KALP HIRSIZI OLARAK G?DERS?N ORAYA

BEN TANRIYI BIRAKIP SANA TAPTIM D?YE!!!

"?n?allah ol sen de böyle a??l ol da bak birisine ben oldum da ne oldu sanki senin gibi birisine!"

seni y?ld?zlara benzetiyorum birtanem;onlar kadar uzakonlar kadar eri?ilmezsin Aran?zdaki tek fark;onlar milyonlarca sen birtanesin

Ne zaman "sa??r" bir ressam bir gülün kristal bir zemin üstüne dü?tü?ünde ç?kard??? sesi resmederse o zaman benim için de?ersiz olursun

Gravitation can not be held responsible for people falling in love

B?L?R?M SEN GÜNE?S?N VE ETRAFINDA GEZEGENLER VAR AMA UNUTMA BENDE DÜNYAYIM SADECE BENDE HAYAT VAR SEN?

SEV?YORUM

A?k bir elma ?ekerine benzerYersin yersin sonunda sana KAZI?I kal?r

Ne zaman sa??r bir ressam bir gülün kristal bir zemin üzerine dü?tü?ünde ç?kard??? sesi resmederse o zaman benim için de?ersiz olursun

E?er bir ressam;Gülün yere dü?tü?ü anki sesi tabloya dökebilirse i?te o zaman seni unuturum

Sevmeye engel de?iL mesafeLer..Geçici Bu ayr?L?k.... Bir rüya farzet..Sonunda zafer bizim oLacak SaBreT..

*Ay?k oL panik yapma rahat oL Baq daLgana 3 günLük dünya ne sana kaL?r ne Bana.. !!!

*dönü?ü yoq geLemem art?q geLipde seni BuLamam art?q B?raq Bu sevda BöyLe kaLs?n kadere isyan edemem art?q

*SevmeyeNiyetLiysen?yiDüsünmelisinAgLamay?Ögrenip GüLmeyi BiLmeLisinAskKumarGibidirDikkatEtmeLisinOynad??? nZar DeiLBiLmeLisin

*herkesin Biras faiLi oLduqu meÇhuL Bir Cinayetim $imdi...!

MustiC bu Damardaki tokSin Beni Her gördü?ün Yerde tiSKin Bu Aram?zda A?k ba?lamadan Bitsin... ?tt Lan Arkana Bakmadan YaYLan..

*e?er intikam alabilseydim seni affederdim

*Bizi Bizden Ba?ka kimse iLgilendirmez kimsede BizimLe ilgilenmesin gerekmez

*kendin kadar akL?mdas?n

*ç?k??lar hep daralm?? ruhum dar sokaklarda

*BiR ÖmüR boYu sEn?nlEyim dEsEn De iStEmeM aRtiK.

ÇüNkÜ sEn rüzGarin co?TurdUgU birtoz bulutusun bugün bana esersin ...yarin ele

*Wedala??rken Üzülmü? Gibi Tutma Ellerimi Ac?yarak Kendine Dew Aynas?nda Degil Boy Aynas?nda Bi Bak!!!!!!

*Nereden bileceksin silaH?M?N ?arJöRüne mermi DiYe SeNi KoYup DeFalArCa KaLbiMe S?Kt???M????:

*Hayat?m?n gerçek öyküLerine ayr?Lan Bi fiLmin soundTrack'indeyim

*kaLBin kadar konu?...!!!

Senin Bo? Sokaklarda Artislik yapt???n Sözleri Biz Evlatlar?m?za ö?retiyoruz.

Sen hayat? Yava? Yava? Ç?k Ben yürüyen merdiven kullan?r?m...

Rüzgar yapma Mekan?mda olursun kumbara..

Salla Dertleri E?lenceye Bak Bu gece bizim Haydi Kalk..

A?lama Kimseye A?layacaksanda Ba?lanma Böyle delice!

Di?lerinden tebih boncugu Saçlar?ndan Püskül yapar?m Ay?k Ol.

Gecenin 5'inde ba?lar hayat?m?z Siz Rüyalar içinde Prens Olursunuz Biz gerçek hayatta..

Hadi Bak Dalgana Laga luga yapma rüzgar yapma..

Sizin esitiginiz yerde bizim yagmurlar?m?z ya??yor

3-5-2 Kapt?n Sen bu i?i...

uyuz oldum sana yapma bana numara al?cam facan? altima. .

#145

 
© 2015
AŞK