Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karl Kraus Sözleri

Ö?renciler ö?retmenlerin hazmettiklerini yerler.

Bir kad?n olmadan ya?anmayaca?? do?ru de?ildir. Bir kad?n olmadan ya?anm?? olunmaz sadece.

Sosyal politika, kanserliye nas?r ameliyat? yap?lmas?na ili?kin umutsuz bir karard?r.

Görü?ler bölünmeyle ürer, dü?üncelerse tomurcuklanmayla.

#687

 
© 2015
AŞK