Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Karl Popper Sözleri

Sadece tecrübe ile test edilmi? bir sistemi ampirik ve bilimsel kabul edece?im. Bir sistemin do?rulanabilirli?i ya da yanl??lanabilirli?i kriter olarak al?nmal?d?r.

Bilgimizin önünde sonunda bir sonu vard?r, ama cahilli?imizin asla sonu yoktur.

#692

 
© 2015
AŞK