Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kar??l?ks?z A?k Mesajlar?

En Güzel Kar??l?ks?z A?k Mesajlar? K?sa Sayfas? - Siz birisine ilgi yada sevgi besliyorsunuz ama kar??n?zdakinin bundan en ufak bile haberi yoksa i?te sizlere kar??l?ks?z a?k sevmek ile ilgili mesajlar.
Gül Dikeniyle, Bulut Ya?muruyla, Ketçap Mayoneziyle, Kalbim Kar??l?ks?z Sevgimle Tamaml?yor Birbirini..
Kar??l?k Beklemedi?im umutlar?mda hayallerde hep sevdi?im tek platonik a?k?ms?n seviyorum seni.
gizli hayran?n oldu bu kalp sana durmuyor inan bana, seviyorum seni ne olur beni anla pLatonik a?k bitsin hadi gel bana.
Sen Varken senden Habersiz Seviyorum Seni Ya Sen Yokken Nas?l Sevece?im Seni pLatonik A?k?m benim
Seni habersizce Sevdim Habersizce gitmesinide bilirim pLatonik sevgilim
ke?ke hayatta ke?ke demeseydik ke?ke seni bu kalbim sevmeseydi ke?ke seninde kalbin ba?kas?nda olmasayd? Platonik a?k?m
Sen A?k?mdan Bir Habersiz Ya??yorsun Seni izliyorum Kalbim ellerimde Seni bekliyorum biliyormusun?
Ne zaman Seni görsem kalbim yerinden oynuyor gözlerine baksam o an hayat donuyor ama bir sen görmüyorsun kar??nda duram?yorum
Kar??l?ks?z sevgi benimkisi sana platonik ba??ml? bir serseriyim, Sen ise Benden Habersiz Mahsum bir kedisin bebe?im..
Hayat? Seviyorum Seni Sevdi?im kadar Ama Seni görünce Hayat? unutuyorum Sen Kal?yorsun o an sadece benim dünyamda. ama sen beni görmüyorsun kendi dünyanda..
Seni hayal ediyorum geceleri Masam?n So?uk kenar?nda zaten hep hayal ediyorum seni olsanda olmuyor istemiyorsun beni.
Nas?l Sevdi Bu Kalp Seni Neden Sevdi Bu Kalp Seni? Sorular?m Bende Sakl? Sen Kimseden Habersiz Sadece Kalbimde Sakl?s?n Bebe?im..
Ben Senin için her ak?am besteler yazsamda ad?na ?iirler okusamda senin haberin olmayacak biliyorum bunuda..
Sen benim Kalbimin iLk ve tek tarafl? A?k?s?n Kalbim Seni Seçti Kalbim benide Geçti..
pLatonik bir sevgi ate?indeyim ya bana gülme yada hep gül yan?mdan gitme seviyorum seni
Sen Sadece Kalbimin De?il yar?nlar?nda Kar??l?ks?z Sevgisi Olucaks?n.
hata Senin De?il Kar??l?ks?z Seven Kalbimin Senin Haberin Olmasada Bu Kalpten seviyorum seni off çekiyorum hep içten..
Beni Sevmek Yürek ister... Ama Sende O Yürek Ne gezer be güzelim.
Yürekten sevenler hep üzülürler sonunda...asl?nda sevgiyi hak eden onlard?r, ama muhtaç olduklar? sevgi ba?kalar?na verilir...bu ne biçim bir adalettir...Yaradan görmez mi onlar?n isyanlar?n? hayk?r??lar?n?, çekti?i ac?lar? bilmez mi sanki...Bilse de görse de vermez sevdi?ini sevene...
Yürekten sevenler duygusal olurlar...Her an her?eye a?larlar...A?lamalar? duygusall?klar?ndan de?ildir...Nereye bakarlarsa baks?nlar hep onu hat?rlarlar...Onu hat?rlamak ac? verir...Çünkü o çoktan mazide kalm??t?r art?k...Önlerine bakmaya çal???rlar...Ama bir?ey göremezler...Hep geri geri gider ayaklar?...
Geçmi?ten kopmak istemezler...Çünkü arad?klar? ki?i gelecekte yoktur art?k...Hayallerde yoktur...Umutlarda yoktur...Onun gelmeyece?ini biliyorlard?r art?k...??te bu yüzden onu yaln?zca geçmi?te bulabiliyorlard?r...Geçmi?e dönük ya?amak yürekten sevip terkedilenlere mahsustur...
Kar??l?ks?z sevmek yaln?zca onlarda vard?r...Her yi?idin harc? de?il...Yalandan sevmek nedir ki sanki...Herkes yalandan sever...Ben de yalandan sevebilirim seni...Kolay i?...
Sen bir de yürekten sevmeyi denesene...Bakal?m benim gibi ac?lara gö?üs gerebilecek misin...Bakal?m pes etmemeyi becerebilecek misin...Hiç sanm?yorum biliyor musun...Benim yerimde olsan ne olur biliyor musun...A?lamak istersin, yapamazs?n...
Bitsin art?k dersin, bitmez...Nefret edersin...Nefret etti?in kadar delice seversin...Ama çare yoktur...Bence sen bunlara zaten dayanamazd?n...Yürekten sevmedi?in de isabet olmu?...
Zaten yürekten sevenler sevdi?inin üzülmesine de dayanamazlar biliyor musun...??te budur yürekten sevmek ve öyle göründü?ü gibi de kolay de?ildir...Unutma bunu...

#2517

 
© 2015
AŞK