Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ka?garl? Mahmut Sözleri

Dil ile dü?ümlenen, di? ile çözülmez.

?nsan ?i?irilmi? tulum gibidir, a?z? aç?l?nca söner.

Aslan kocay?nca s?çan deli?i bekler.

??aret olsa yol ?a??r?lmaz, bilgi olsa söz sapt?r?lmaz.

Onlara Tanr? Türk ad?n? verdi ve Onlar? yeryüzüne hakim k?ld?.

Deve yükü a? olsa, aça az görünür.

Bir karga ile k?? gelmez.

?yi adam?n kemikleri erir, ad? kal?r.

Irak yerin haberini kervan getirir.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Çifte k?l?ç k?na s??maz.

#682

 
© 2015
AŞK