Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Katherine Beauchamp Mansfield Sözleri

Aç insan kolay kand?r?l?r.

Hiç pi?manl?k duymamay?, geriye dönüp bakmamay? bir ya?am kural? edinin. Pi?manl?k enerjinizi bo?a harcaman?za neden olur; geçmi?in üzerine hiç bir ?ey in?a edemezsiniz. ...Önemli olan an'? ya?ayabilmektir.

Kafas?n? kuma gömüp saklayan deveku?u, ayn? zamanda kimli?inin en de?erli parças?n?n kafas? oldu?unu anlat?r.

#681

 
© 2015
AŞK