Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Katherine Mansfield Sözleri

Aç insan kolay kand?r?l?r.

Hiç pi?manl?k duymamay?, geriye dönüp bakmamay? bir ya?am kural? edinin. Pi?manl?k enerjinizi bo?a harcaman?za neden olur; geçmi?in üzerine hiç bir ?ey in?a edemezsiniz. ...Önemli olan an'? ya?ayabilmektir.

Kafas?n? kuma gömüp saklayan deveku?u, ayn? zamanda kimli?inin en de?erli parças?n?n kafas? oldu?unu anlat?r.

#667

 
© 2015
AŞK