Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kelimeyle ?lgili Özlü Sözler

Ak?ll? adam için bir kelime yeter . B. Franklin

Bir kelimenin hayat de?i?tirdi?i, çok görülmü?tür. Balzac

Bir tek kelime bize kar??m?zdakinin ak?ll? m? aptal m? oldu?unu anlatmaya yeterlidir. Konfüçyüs

?nsanlar? ?a??rtan ve deh?ete dü?üren kelimeler, aradan belli bir süre geçince, kimseyi ?a??rtmaz olur. D. H. Lawrence

Kelimeler de?erlerini rakamlar gibi bulunduklar? yerlerden al?rlar. J. G. Hamann

Kelimeler de?il, onlar? konu?an a??zlar önemlidir. Baroccio

Kelimeler, fikirleri asmaya yarayan çengellerdir. F. Knebel

Kelimelerin kuvvetini anlamadan, insanlar?n kuvvetini anlayamazs?n?z. Konfüçyüs

Söylemesi en k?sa olan iki kelime vard?r ki en ziyade tetkike ihtiyaç gösterir: evet ve hay?r. Pythhagoras

#1368

 
© 2015
AŞK