Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kendini Tan?ma Sözleri

Bil ki mutluluk ve lezzet içtedir, d??ta de?il. Mutlulu?u kö?k ve kulelere sahip olmakta arayanlar aptald?r. MEVLANA

Ba?kalar?n?n nas?l var oldu?una bakarak, kendi varolu?unu ba?kalar?nkiyle k?yaslayarak ya?ayan ki?i, yabanc?la?ma duygusu içindedir. CÜCELO?LU

E?er her sabah rüyalar?n?z? not eder ve onlar hakk?nda dü?ünürseniz, kendinizi daha iyi tan?yabilirsinz. LAUSTER

Her melankoli nöbetinin alt?nda ego yatar. Don JUAN

Sen kendini tan?mad???ndan ne?elenmedin, huzura kavu?mad?n. E?er kendini tan?sayd?n, sende kimin misafir oldu?unu bilirdin; memnuniyetsizlik, huzursuzluk denilen ?eyler sana bir daha gelmezdi. MEVLANA

Ezel s?rlar?n? m? ö?renmek istiyorsun? Kendine iyi bak. Muhammet ?KBAL

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#793

 
© 2015
AŞK