Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Khaled Husseini Sözleri

Yüreksizlerin as?l cezas? budur; gerçe?i, i? i?ten geçtikten sonra , art?k yapabilecek hiçbir ?ey kalmad?ktan sonra görmek, anlamak.

yaln?zca bir günah vard?r, tek bir günah. o da h?rs?zl?kt?r. onun d???ndaki bütün günahlar h?rs?zl???n çe?itlemesidir. bir insan? öldürdü?ün zaman, bir ya?am? çalm?? olursun. kar?s?n?n elinden bir kocay?, çocuklar?ndan bir babay? alm?? olursun. yalan söyledi?inde , birinin gerçe?e ula?ma hakk?n? çalars?n.

#655

 
© 2015
AŞK